Barokní sochařství

Report
Baroko
sochařství
• úzce vázáno na architekturu, neboť díla
většinou sloužila jako dekorace mostů,
hradních nádvoří, zahrad a kostelů
• náměty byly sochy světců, náboženské scény a
alegorie
• hra světla a stínu
• rozevláté šaty
• křížové cesty, kapličky, mezníky a milníky
• duše vyobrazených postav se upínaly vzhůru
ke stavu mystické extáze
Evropa
Gian Lorenzo Bernini
• 1598, Neapol – 1680, Řím
• italský barokní architekt, sochař a malíř
• jeho sochy = vzor pro evropské barokní
sochaře
• většina jeho děl – Řím
• přes 250 soch a více než 50 architektonických
prvků
Baldachýn
Vidění sv. Terezie
Medúza
Urban VIII.
Berniho následovníci:
• Andrea Bolgi
• Cosimo Fancelli
• Domenico Guidi
• Lazzaro Morelli
Andrea Bolgi
Cosimo Fancelli
Lazzaro Morelli
Domenico Guidi
Ostatní evropští sochaři:
• Dionigi Bussola (Milán)
• Camillo Mariani (Řím)
• Agostino Bugiardini (Florencie)
Dionigi Bussola
Camillo Mariani
Agostino Bugiardini
České země
Matyáš Bernard Braun
• 1684, Sautens u Innsbrucku - 1738, Praha
• rakouský sochař a řezbář působící převážně v
Čechách
• řazen mezi nejvýznamnější představitele
českého vrcholně barokního sochařství
• jeho sochy - ovlivněny díly Gian Lorenza
Berniniho či Michelangela Buonarrotiho
• Praha – sochy na Karlově mostu
Sv. Ivo
Sv. Ludmila
Sen sv. Luitgardy
-pouze kopie
-považováno, za jedno z
nejvýznamnějších děl
českého baroka
Ferdinand Maxmilián Brokoff
• 1688, Červený Hrádek u Jirkova – 1731, Praha
• český sochař a řezbář, syn sochaře a řezbáře
Jana Brokoffa
• díla na Karlově mostě
Sv. František Xaverský
Sv. Vincenc Ferrerský a sv. Prokop
Sv. Kajetán
Sv. Vojtěch
Ostatní čeští sochaři:
• Jan Jiří Bendl
• Jan Brokoff
• Matěj Václav Jäckel
• Jiří František Pacák
• Filip Sattler
Jan Jiří Bendl – Sv. Václav na Vyšehradě
Jan Brokoff - Triton
Matěj Václav Jäckel
- Madona a sv. Bernard
Jiří František Pacák – Sousoší Panny Marie
Filip Sattler – Socha Immaculaty v Bruntále
Konec

similar documents