Mini F-pupillen

Report
WELKOM
AWC Voetbal
Academie
Informatie ochtend
11 Augustus 2012
Mini-F, F-, E- & D-pupillen AWC
Karin Kanselaar, Guus & Monique van Schijndel
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Technische commissie
Ambitie sv AWC & Groen Witte Weg
Mini F-pupillen
Indelingsrichtlijnen
Teamindelingen -> kinderen gaan voetballen
Jeugdcommissie
Communicatie
Jaarprogramma
Wat verwacht AWC van ouders?
Rondleiding
Inventarisatie nieuw kader en vragen
Einde
Technische Commissie
Voorzitter
Rene Wijshake
Coördinator senioren selectie
Mark Toonen
Coördinator junioren
Frank de Haan
Coördinator pupillen
Guus van Schijndel
Dames / Meisjes
Ton Stinnissen
Technische coördinatoren:
F- en E -pupillen
D - pupillen en C-junioren
A - en B-junioren
Frank Graveth
Vincent Koolen
Peter Giebers
Belangrijkste taken: - up-to-date houden & bewaken van VTBP
- team samenstellingen maken
- selectietrainers zoeken en begeleiden
- interne scouting
- opleiden van vrijwilligers
- trainingsschema samenstellen
sv. AWC Wijchen
Ambitie
&
Groen Witte Weg
De ambities van s.v. AWC Wijchen
Korte termijn (2-3 jaar):
• 1e elftal ontwikkelen tot stabiele 1e klasser
• doorzetten doelstellingen AWC Voetbal Academie
• vaststellen welke organizatie vereist is om structureel in de hoofdklasse
te spelen
• afmaken onderzoek toekomst AWC (najaar 2010)
• 2-jaarlijkse evaluatie door Algemeen Bestuur
Visie en doelen s.v. AWC Wijchen
• Ontwikkeling van individu naar teamspeler op alle niveau’s
• Selectieteams jeugd spelen op hoog niveau met vooral zelf opgeleide
spelers
• 1e elftal ontwikkelen tot stabiele 1e klasser
Johan Derksen @ sc Woezik (Jan 2012)
• “Ga geen spelers betalen”
• ‘Als je met spelers uit het dorp kampioen wordt, dan wordt de hele
club kampioen. Word je kampioen met gekochte spelers, dan wordt
alleen de man met de poen kampioen”.
• En wat als die man weer weg is? Dan heb je niets meer. De talentvolle
jeugd is weg, want die konden niet doorstromen. Dan kun je weer van
voren af aan beginnen.
Structuur en doelstelling
s.v. AWC Voetbal Academie
•
•
•
Door middel van het integreren van de activiteiten van de AWC Voetbal
Academie in de reguliere jeugdopleiding van AWC het rendement en de
kwaliteit van de totale AWC jeugdopleiding verhogen.
De totale jeugdopleiding van AWC wordt de AWC Voetbal
Academie
De Groen Witte Weg (GWW) beschrijft de voetbalintentie die we terug
willen zien van de F-pupillen t/m het 1e team. Leden van AWC moeten
worden opgeleid aan de hand de GWW zodat de 1ste. selectie op termijn
zal bestaan uit zelf opgeleide spelers (minimaal 80%)
De Groen Witte Weg





Het aanleren van een eenduidige voetbalintentie die logisch is opgebouwd
van mini/F pupillen tot het 1e elftal
Hierdoor moet de jeugdopleiding van AWC naar een hoger nivo getild worden
met de ambitie dat uiteindelijk minimaal 80/90% van het toekomstige 1e
elftal, spelers zijn uit de eigen opleiding.
Door middel van het opleiden van trainers, leiders en ouders willen we iedere
speler of speelster zijn-haar maximale nivo te laten halen.
Herkenbaarheid van de Groen Witte Weg zal zich uiten in de wedstrijden via
aantrekkelijk, aanvallend voetbal opgebouwd van achteruit over de
vleugels
Trainers moeten aangegeven richting naar vermogen volgen en toe passen in de
praktijk. De technisch coördinatoren hebben de taak deze doelstellingen en
ambities te conditioneren en zullen dit monitoren en bewaken.
Hoe is het georganiseerd
Activiteiten AWC Voetbal Academie
• (Oefen) wedstrijden
• (Circuit) trainingen
• Opleiden en bijscholen spelers en kader binnen de club
– 27 Augustus aftrapbijeenkomst GWW bij sv AWC
– GWW werkgroepen op maandagavonden
• Evenementen
Mini F-pupillen
•
•
•
•
•
Tot 2000: minimum leeftijd om te voetballen 6 jaar
Trend: kinderen sporten op steeds jongere leeftijd
In praktijk speelden 5-jarigen mee in de F bij 7 tegen 7
Mini F-pupillen bestaat bij AWC sinds seizoen 2004/5
2012-2013  nieuwe aanpak
– Wekelijkse Champignon League in eigen beheer
Activiteiten mini F-pupillen bij AWC
•
•
•
•
Wekelijks trainen op woensdag van 18.00 - 19.00u
Wekelijks CL bij AWC 4 tegen 4
December - Februari trainen in de zaal
Deelname aan voetbal in de ‘zaalcompetitie’ tijdens winterstop
 Coördinatoren: Mark en Meindert Pennings
Indelingsrichtlijnen
Bij de indeling van de selectieteams worden de volgende richtlijnen gevolgd:
• (F6 + F7, 1e jaars F-spelers die uit mini’s overkomen)
• F1+F2, vrijwel uitsluitend 2e-jaars F-spelers
(die minstens één seizoen voetballen)
• E3+E4, betere 1e-jaars E-spelers
(hoofdzakelijk uit F1 en F2; of lager ?)
• E1+E2, betere 2e-jaars E-spelers
(hoofdzakelijk uit E3 en E4; of lager ?)
eventueel aangevuld met talentrijke 1e-jaars E-spelers
Verhouding 1e en 2e jaars D-spelers is in D-selectie bij voorkeur 50:50
• D2, voornamelijk 1e-jaars D-spelers
(uit E1 en E2; of lager ?)
aangevuld met 2e-jaars D-spelers
(uit D-teams)
• D1, voornamelijk 2e-jaars D-spelers
(uit D-teams)
aangevuld met talentrijke 1e-jaars D-spelers
(uit E1 en E2 ?)
In welk team ben je ingedeeld?
Team
D-pupillen 2012-2013
Team
E-pupillen 2012-2013
Team
F-pupillen 2012-2013
Selectie
Albers
Roy
E7
Lemmers
Tobias
F1
Schuurkens
Pepijn
Selectie
Schook
Mauro
E2
Schuurkens
Mereyn
F7
Wouters
Tim
Selectie
Schook
Maric
E6
Weel
Rogier
F5
Bie de
Mick
Selectie
Sengers
Thijs
E2
Kersten
Calvin
F5
Gaillard
Luuk
Selectie
Wessels
Roel
E7
Rutten
Jannes
F7
Elbers
Finn
D6
Koning
Tom
E11
Boontje
Ruben
F5
Bender
Bjorn
Selectie
Peters
Lesley
E9
Dijkmans
Scott
F5
Huis in 't Veld
Xavier
D5
Geurts
Tijn
E7
Boschman
Lizzy
F7
Hermsen
Owen
F8
Akkerman
Jordi
F7
Deschepper
Tom
F7
Schouten
Thomas
AWC zoekt nog trainer/leiders voor F4, F5, E7 en D6
Jeugdcommissie
Voorzitter
Monique van Schijndel / Karin
Kanselaar
Wedstrijden/toernooien
Hein Molenaar / Gerhard
Coenders /Rob Verhaert
Werkgroepen (kleding, grote clubactie, kamp,
activiteiten)
Karin Kanselaar / Mirjam
Bosman / Jos van Doorn /
Monique van Schijndel
Activiteiten jeugdcommissie
Een greep uit de activiteiten:
• Competitie indeling maken, wedstrijdprogramma, indelen velden,
wedstrijdformulieren etc.
• Aanspreekpunt voor bestuur, technische commissie, terreinmeesters,
etc. en natuurlijk ouders!
• Begeleiding organiseren. Minimaal 2 ouders per team. Leiders en
trainers.
• Communicatie naar leiders/spelers/ouders:
– Website
– Diverse info: bijv. toernooien, evenementen .
• Organiseren thuistoernooien, coördineren uittoernooien.
• Organiseren van evenementen, bijv. Grote Club Actie, Sinterklaas,
kamp voor E en D pupillen, opzetten spelletjesdag F en mini-F
Communicatie
Van JC / TC naar ouders:
• De leider is primair het aanspreekpunt voor het team en de
ouders.
• Communicatie-middelen:
Mondeling, telefoon, e-mail, www.awcwijchen.nl
Van ouders naar de JC:
• In eerste instantie via de leider
• Eventueel kan men direct een van de leden van de JC / TC
aanspreken (bijv. persoonlijk, per mail [email protected],
via website)
Jaarprogramma
11 Augustus
13 Augustus
27 Augustus
Info-ochtend
Start trainingen
1 September
28 november
Eind December
Dec – Feb
Jan/Feb
Februari
Mei
Juni
Start najaars-competitie
Sinterklaas
Zaalvoetbaltoernooi
Zaalvoetbalcompetitie
Trainen in de zaal (mini-F, F en E)
Start voorjaars-competitie
Toernooi / afsluiting seizoen
Kamp en spelletjesdag voor alle pupillen
Aftrapbijeenkomst AWC Groen Witte Weg voor alle
pupillen trainers/leiders
Wat verwacht AWC van de ouders?
• Voor de trainingen / wedstrijden:
– Op tijd aanwezig.
– Minimaal een dag tevoren afmelden bij de leider/trainer als je
verhinderd bent. Leiders maken hierover afspraken met de ouders.
• De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers We verwachten van
ouders het volgende:
–
–
–
–
–
–
–
Een wedstrijd fluiten.
Rijden bij uitwedstrijden.
Assisteren bij de training.
Assisteren bij een activiteit (bijv. bij een toernooi of het kamp).
Wedstrijdverslag schrijven, foto’s maken van team tbv AWC-site.
Misschien versterken van de jeugdcommissie ?
Sponsoring (team, jeugd afdeling, club AWC)
Wat verwacht AWC van de ouders?
Motto:
AWC, dat ben jezelf!
Internet site: www.awcwijchen.nl
Vragen ??
E-mail:[email protected]
VTBP - TIC
Leeftijd
Centraal
Doel
Inhoud
5-7 jaar
BAL IS DOEL
Beheersen van de
bal
vaardigheidsspelvormen:
richting, snelheid, nauwkeurigheid
7-11 jaar
BAL IS
MIDDEL
Basisspel - rijpheid
spelinzicht en technische vaardigheden
ontwikkelen dmv het spelen in
basisvormen
11-16 jaar
WEDSTRIJD
IS MIDDEL
Wedstrijd – rijpheid
(11-11)
teamtaken, raken per linie en posities
ontwikkelen door kleine en grote
wedstrijdvormen
16-19 jaar
WEDSTRIJD
IS DOEL
Competitie-rijpheid
Wedstrijdcoaching:
rendement, wedstrijdrijpheid, mentale
aspecten
Vanaf 19
jaar
COMPETITIE
IS DOEL
Optimale rijpheid in
senioren/topvoetbal
Specialisatie of multifunctionele
beïnvloeding

similar documents