Cirkevná základná *kola sv. Margity Púchov

Report
Skupina MARGITKA
Svätý Cyril a Metod
Patróni Európy
Naši vierozvestci
8 DNÍ
1-2. A. Thessalonike v Grécku – Solún
3.B Durres v Albánsku – Drač
4. C. Benátky v Taliansku
5. D. Zalavár v Maďarsku – Blatnohrad
6. E.Bratislava – Devín
7. F.Mikulčice v Českej republike
7. G.Velehrad v Českej republike
8. H. Nitra

rodisko svätých Cyrila a Metoda
 pomenovanie po žene
vladára Kassandra
Thessalonike,
sestre Alexandra Veľkého


začínala v meste
Dyrrachium a
končila v meste
Konštantínopol
dĺžka bola 1 120
km

Amfiteáter s kresťanskými kryptami

patrí k najstarším
historicky doloženým
hradom











Sväté omše na určených miestach
Denná modlitba sv. ruženca
Pozeranie prezentácie o živote svätcov (tvorba žiakov)
KVÍZ: Kto si toho najviac zapamätal?
rozdelíme sa na skupinky a budeme súťažiť
1.miesto- čokoláda
2.miesto- časopis
3.miesto- obrázky svätých(kartičky s modlitbičkami)
Menšie divadlá - z Biblie vyberieme príbehy, ktoré si
skupinky budú losovať napr. cez prestávku počas
cesty
Spievanie a počúvanie piesní od sestry Elišky
Počúvanie Životopisu sv.Cyrila a Metoda (vydali
Katolícke noviny)

similar documents