AMERIKA Poloha sv*tadílu III2-Z7-I-01

Report
AMERIKA
Vodstvo
III2-Z7-I-05
ANOTACE
Materiál obsahuje prezentaci ve formátu Microsoft
PowerPoint (.ppt) pro učivo zeměpisu v 7. ročníku,
oblast Člověk a příroda. Doplněno o úkoly.
Zaměřeno na práci s atlasem a využití informací z
učebnice. Materiál lze využít pro společnou práci ve
třídě na interaktivní tabuli.
S využitím map v Atlase světa zařaď řeku do správného světadílu :
JIŽNÍ AMERIKA
SEVERNÍ AMERIKA
Řeka Sv. Vavřince
Yukon
MacKenzie
Urubamba
Ottawa
San Francisco
Colorado
Río Negro
Madeira
Paraná
Mississippi
Japurá
Amazonka
Missouri
S využitím map v Atlase světa zařaď řeku do správného světadílu :
ŘEŠENÍ
SEVERNÍ AMERIKA
JIŽNÍ AMERIKA
Missouri
Amazonka
Yukon
Japurá
MacKenzie
San Francisco
Řeka Sv. Vavřince
Río Negro
Ottawa
Urubamba
Colorado
Madeira
Mississippi
Paraná
Pravda nebo lež ? Vyber pouze ta tvrzení, která jsou pravdivá:
1. Amazonka je nejdelší řekou Severní Ameriky.
2. Amazonka má největší průměrný průtok vody při ústí.
3. Řeka Svatého Vavřince ústí do Atlantského oceánu.
4. Niagarské vodopády najdeme v Severní Americe.
5. Řeka Paraná je přítokem Amazonky.
6. Nejrozlehlejším jezerem Severní Ameriky je jezero Hořejší.
7. Huronské jezero je menší než jezero Ontarijské.
8. Největší vodopád najdeme v Jižní Americe.
9. Nejvýše položeným jezerem na světě je jezero Titicaca.
10. Řeka Colorado pramení ve Venezuele.
Pravda nebo lež ? Vyber pouze ta tvrzení, která jsou pravdivá:
ŘEŠENÍ
Pravdivá tvrzení jsou pouze tato:
2. Amazonka má největší průměrný průtok vody při ústí.
3. Řeka Svatého Vavřince ústí do Atlantského oceánu.
4. Niagarské vodopády najdeme v Severní Americe.
6. Nejrozlehlejším jezerem Severní Ameriky je jezero Hořejší.
8. Největší vodopád najdeme v Jižní Americe.
9. Nejvýše položeným jezerem na světě je jezero Titicaca.
Přiřaď text k
odpovídajícímu
obrázku :
AMAZONKA
NIAGARSKÉ
VODOPÁDY
COLORADO
ŘEŠENÍ
COLORADO
AMAZONKA
NIAGARSKÉ
VODOPÁDY
Zdroje :
- Obrázky – odkazy dostupné z www :
http://www.zssirotkova.cz/web/html/prace/projekt_zemepis_2006/Novotn%C3%BDGrand%20canyon_soubory/image005.jpg
http://www.brazilie-informace.cz/img/amazonka.jpg
http://www.e-obrazy.cz/zbozi/wag/02157.jpg

similar documents