Sv*tová nábo*enství testové otázky

Report
Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace
Název tematické oblasti:
Religionistika
Název učebního materiálu:
Světová náboženství
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_ZSV0503
Vyučovací předmět:
Základy společenských věd
Ročník:
1. - 4. ročník čtyřletého gymnázia
5. - 8. ročník osmiletého gymnázia
Autor:
Mgr. Hana Mikušková
Datum vytvoření:
7. 3. 2014
Datum ověření ve výuce:
24. 3. 2014
Druh učebního materiálu:
Prezentace - testové otázky
Očekávaný výstup:
Zopakuje si probrané učivo, reaguje na jednotlivé
pojmy, vysvětlí je a přiřadí k jednotlivým náboženstvím.
Metodické poznámky:
Materiál lze využít při opakování a shrnutí učiva o
světových náboženstvích.
Světová náboženství
testové otázky
Přiřaďte jednotlivé termíny k náboženstvím:
křesťanství – judaizmus – buddhizmus - islám
Stavby :
kostel – synagoga – pagoda
mešita – klášter - minaret
Sváteční dny v týdnu:
sobota – neděle – pátek
Svátky:
ramadán – Velikonoce – Pesach
svatý Valentýn - šabat
Vánoce – Jom Kipur
Duchovní a významné osobnosti :
papež – rabín – dalajláma - prorok
farář – muezin
biskup - kalíf - mnich
Významná města a místa :
Řím – Medina – Vatikán - Tibet
Mekka – Jeruzalém - Lhasa
Konstantinopol - Betlém - Golgota
Knihy :
Korán – Starý zákon – Nový zákon
Reprezentanti církví:
Karol Sidon – František – Benedikt XVI.
Zakladatelé náboženství, bohové :
Alláh – Otec, Syn a Duch svatý
Gautama Siddhártha
Jahve – Buddha – Muhammad
Správné odpovědi
kostel
synagoga
pagoda
mešita
klášter
minaret
křesťanství
judaizmus
buddhizmus
islám
křesťanství
islám
sobota
neděle
pátek
judaizmus
křesťanství
islám
papež
rabín
dalajláma
prorok
farář
muezin
biskup
kalíf
mnich
křesťanství
judaizmus
buddhizmus
islám
křesťanství
islám
křesťanství
islám
křesťanství
Řím
Medina
Vatikán
Tibet
Mekka
Jeruzalém
Lhasa
Konstantinopol
Betlém
Golgota
křesťanství
islám
křesťanství
buddhizmus
islám
křesťanství
buddhizmus
islám
křesťanství
křesťanství
Korán
Starý zákon
Nový zákon
Karol Sidon
František
Benedikt XVI.
Alláh
Otec, Syn a Duch svatý
Gautama Siddhártha
Jahve
Buddha
Muhammad
islám
judaizmus
křesťanství
křesťanství
křesťanství
křesťanství
islám
křesťanství
buddhizmus
judaizmus
buddhizmus
islám
Zdroje:
ze zdrojů autorky

similar documents