09_vrcholna_renesance - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
Vrcholná
RENESANCE
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Renesanční památky
v Evropě
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
CINQUECENTO
Rozšíření: 16. stol.
Centrum: ŘÍM
• Podpora umění i papežský dvůr – zejm.
papež JULIUS II.
„Jedním z největších období umění všech
dob.“
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Benvenuto CELLINI
Perseus
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Palazzo Uffizzi
Florencie
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Kapitolské nám., Řím
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Velká knihovna, Benátky
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Kupole sv. Petra, Vatikán
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
LEONARDO DA VINCI
(1452 – 1519)
• Malíř; architekt, znalec anatomie, milovník
hudby, vědec, konstruktér,…
• Vyučen v dílně Andrei Verrochia ve
Florencii.
• Působil ve Florencii, Miláně,
Římě.
• Zemřel na dvoře francouzského
krále Františka I.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Madona ve skalách
(1483-86; 199 x 122 cm)
Louvre
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dáma s hranostajem
(1485-90; 55 x 40 cm)
Krakov
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Poslední večeře
Miláno
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Mona Lisa
= Gioconda
(1503-1506; 77 x 53 cm)
Louvre
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Bakchus
(1511-15; 177 x 115 cm)
Louvre
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Sv. Jan Křtitel
(1513-16; 69 x 57 cm)
Louvre
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Kresby, skicy, návrhy
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Homo quadratus
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
MICHELANGELO Buonarroti
(1475 – 1564)
Italský malíř, sochař, architekt, básník
(sonety).
• Vyučen u D. Ghirlandaia
• Snahy dokonale vyřešit problém lidské
postavy.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Pieta
(1498-99)
Sv. Petr v Římě
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
David
(1501-1504)
Výška 410 cm (bez soklu)
Postava: 250 cm
Uffizzi, Florencie
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Náhrobek papeže
Julia II.
S. Pietro in Vincoli, Řím
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Mojžíš
(1513-16), mramor
Součástí náhrobku
papeže Julia II.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Medicejské náhrobky
S. Lorenzo, Florencie
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Kapitolské nám., Řím
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Sv. Petr, Vatikán (návrh)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vývoj půdorysu sv. Petra
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Kupole sv. Petra,
Vatikán
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Sixtinská kaple,
Vatikán
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zrození Adama
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vyhnání z ráje
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
RAFFAEL SANTI
(1483 – 1520)
Italský malíř a architekt
• Vyučil se u Perugina.
• Malířem „LÍBEZNÝCH MADON“.
• Pracoval v papežských službách.
• Práce ve Vatikánu: sv. Petr, stanze.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
RAFFAEL: Athénská škola
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Papež Lev X. se
dvěma kardinály
(1518)
Uffizzi, Florencie
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
GIORGIONE
(1478? – 1510)
Italský malíř.
• Představitel tzv. BENÁTSKÉ ŠKOLY.
• Informací o něm velmi málo.
• S jistotou mu lze připsat autorství pouze 5
obrazů.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Bouře
(1508)
Benátky
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Spící Venuše
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
TIZIAN
(1485? – 1576)
Italský malíř
• Vytvořil řadu císařských zakázek pro
Karla V.
• Malíř, kt. výborně zacházel s barvou.
• Největší věhlas mu přinesly PORTRÉTY.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Láska nebeská a pozemská
(118 x 279cm, 1515)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Portrét Pietra
Aretina
(96,5 x 77,5 cm; 1545)
Pallazzo Pitti, Fl.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Venuše
(1515)
Uffizzi, Florencie
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Venuše urbinská (119 x 165 cm, 1538)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Jezdecký portrét
Karla V.
(332 x 279 cm, 1548)
Prado
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Apollo a Marsyas
(1570; 212 x 207 cm)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
ZAALPSKÁ
renesance
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
LUCAS CRANACH st.
(1472 – 1553)
• Německý portrétista a krajinář.
• Byl německý renesanční malíř, tiskař,
obchodník a přítel M. Luthera.
Cranachův podpis
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Adam a Eva
(1528)
Uffizzi, Florencie
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Madona s dítětem
(1525-30)
Ermitáž, Petrohrad
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Portrét Martina
Luthera
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
MATTHIAS GRÜNEWALD
(kol. 1470 – 1528)
Německý malíř
• Byl významnou osobností německého
renesančního malířství a představitel
pozdně gotického expresívního
spiritualismu.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Ukřižování
(1501)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
ALBRECHT DÜRER
(1471 – 1528)
• Německý malíř a rytec
• Cestoval po Itálii, měl dílu v Norimberku.
• Proslul jako autor:
Biblické příběhy: Adam a Eva, Apokalypsa
Portréty matky
Autoportréty
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Apokalypsa = Zjevení sv. Jana
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Adam a Eva
(1504)
rytina
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Rytíř, Smrt a Ďábel
(1513)
Mědiryt
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Melancholie
(1514)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Růžencová slavnost (1506), NG Praha
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Adam a Eva
(1507)
malba
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Autoportrét
(1500)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Portrét matky
(1514)
Berlín
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
HIERONYMUS BOSCH
(1453? – 1516)
Původem nizozemský malíř
• Máme o něm velmi málo informací.
• Proslavil se zobrazováním mocností zla.
• Oblíbencem španělského krále Filipa II.,
kt. zakoupil několik triptychů.
• U jeho prací je velmi obtížné určit dataci.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Sedm smrtelných hříchů
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Peklo
(součást Sedmi
smrtelných hříchů)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Fůra sena (1500-1502)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Poslední soud
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zahrada pozemských rozkoší
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zdroje a literatura
www.artchiv.cz
BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění.
Olomouc : Rubico 2002, s. 90 – 104.
ODEHNALOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly z
dějin kultury. Brno : CERM 2005, s. 138
– 155.
HEROUT, Jaroslav. slabikář návštěvníků
památek. Helena Rejtharová – TVORBA
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
JÍLEK, František. Muž z Vinci. Praha : Paseka, 2003. 437 s.
Encyklopedie světového malířství – Kol. autorů pod
vedením PhDr. Sáva Šabouk DrSc.; nakl. Academia ČSAV
1975.
MATTHEW, Landrus. Leonardo da Vinci – tajemný,
mystický, geniální. Praha : Computer Press, 2006. 70 s.
ISBN 80-251-0958-5.
PEČÍRKA, Jaromír. Leonardo da Vinci. Praha: Odeon, 1975.
CAPRA, Fritjof. Věda mistra Leonarda. Praha : Academia,
2009. 354 s. ISBN 978-80-200-1714-7
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents