Snímka 1 - Farnosť sv. Alžbety

Report
Dóm sv. Alžbety – reštaurovanie
1 n.o.
Perly gotickej cesty
Popis projektu
MIESTO REALIZÁCIE
Košický samosprávny kraj, Okres Košice I., Košice
CIEĽ
Vytvorenie podmienok pre rast atraktivity mesta Košice
prostredníctvom rekonštrukcie a reštaurátorských prác na
Južnej veži a interiéru Dómu sv. Alžbety v súvislosti s
realizáciou projektu EHMK - Košice 2013 pre zvýšenie
ponuky kultúrnych podujatí a tvorbu produktov podporujúcich rozvoj mestského a kultúrno- poznávacieho turizmu.
2 n.o.
Perly gotickej cesty
Popis existujúcej situácie
V súčasnosti je najnevyhnutnejšie zrekonštruovať :
• južnú – Matejovu vežu
• strešnú krytinu
• hlavnú loď
• južný transept
• kanonícku a juhovýchodnú bočnú kaplnku
Murivo je narušené poveternostnými vplyvmi, vyrastá na
ňom vegetácia. Viaceré časti výzdoby sú v havarijnom
stave, kde hrozí ich definitívne zničenie.
3 n.o.
Perly gotickej cesty
Z histórie
Veľmi významné je dielo kráľovského staviteľa majstra
Štefana. Je autorom kamenného pastofória z roku 1477.
Pod jeho vedením bola
postavená aj južná veža
- Matejova veža
(kráľa Mateja Korvína).
4 n.o.
Perly gotickej cesty
Socha Panny Márie
v južnej bočnej lodi
Matejova veža
Pastofórium
majstra Štefana
Zvláštnosťou veže je
labyrint točitých schodísk
navzájom prepojených
chodbičkami.
5 n.o.
Perly gotickej cesty
Popis očakávaného stavu
Zrekonštruovaný bude exteriér južnej veže, strešná krytina
juhozápadnej bočnej lode a interiér - hlavná loď a južný
transept, kanonícka kaplnka, juchovýchodná bočná kaplnka.
Katedrála sa bude využívať najmä na realizáciu festivalov
sakrálnej hudby, komorné hudobné koncerty
(Konvergencie), činnosť Zboru sv. Cecílie...
6 n.o.
Perly gotickej cesty
Južná časť Dómu sv. Alžbety
7 n.o.
Perly gotickej cesty
Schodisko
Žigmundovej
veže
Južný portál
Združené točité schodisko,
Jiskrov nápis, kráľovská
empora s kalvárijnou
plastickou kompozíciou
8 n.o.
Perly gotickej cesty
Ďakujem za pozornosť
Ing. Mária Bartková
Perly gotickej cesty n.o.
E-mail : [email protected]
9 n.o.
Perly gotickej cesty

similar documents