Útulok Senica, ppt

Report
Útulok Senica
Natália Vašková
ADRESA
Železničná 1542
ÚTULKU:
(areál bývalých kasární)
905 01 Senica
tel.č.: 0914 112 125
zo zahraničia +421914112125
FUNGOVANIE ÚTULKU
Útulok prevádzkuje nezisková organizácia Cerberus.
O psíkov sa stará správca, každý deň od 09 do 16 hod.
Má na starosti kŕmenie, venčenie, čistenie kotercov, evidenciu
adopcií, návštev, venčenia, príjem darov a príspevkov, zabezpečuje
chod útulku.
Pes ti bude veriť aj potom,
ako si ho zradil.
Aktívny tím s dobrovoľníkmi
FERO
funkcia: správca
čo rieši: každodenná starostlivosť o psíkov,
hygienu, venčenie, evidenciu.
DUŠAN
funkcia: podpredseda správnej rady
CERBERUS.
čo rieši: propagáciu útulku, profil,
organizuje a koordinuje akcie,
podujatia a súťaže, plagáty, pripravuje
a vyrába Útulkoviny.
zabezpečuje stravu,
NATÁLIA
funkcia: poradkyňa pre adopciu
čo rieši: komunikuje so záujemcami o
psíkov, inzeruje, koordinuje chod a
pravidlá útulku, pripravuje a
moderuje Útulkoviny.
LENKA
funkcia: dobrovoľníčka
čo rieši: zadáva inzerciu psíkov do TV
SEN.
LUBKA
funkcia: dobrovoľníčka
čo rieši: pomáha so všetkým, čo treba,,
rieši detské projekty.
MARCEL
funkcia: riaditeľ n.o.
čo rieši: komunikuje s mestom a
dodávateľmi služieb – elektrina, voda,
poistenie.
AĎA
funkcia: dobrovoľníčka
čo rieši: pomáha s čím pomôcť treba
priamo v útulku.
MARTIN
funkcia: predseda výboru pre prácu s
mládežou
čo rieši: projekty zamerané na o
problematike opustených a týraných
psov smerom k deťom, intenzívne
pomáha so všetkým, čo treba.
LAURA
funkcia: dobrovoľníčka
čo rieši: pomáha so všetkým, čo treba.
AKO POMÔCŤ:
Prispieť teda môžete finančne, 2%
percentami z daní, materiálne aj
osobne.
materiálna podpora:
• - krmivo
• - misky, obojky, hrebene, hračky...
• - klietky, prepravky, pelešteky,
koberce, deky, matrace ,kelímky ,
poháre na vyšetrenie trusu
• - čistiace prostriedky, vedrá, ..
MAČKA VO VRECI
občianske združenie na pomoc mačkám v núdzi
Toto občianske združenie vzniklo keď nezvládala
Magda Galbavá poskytovať pomoc všetkým
mačičkám, ktoré to potrebujú.
Po zamestnaní sa na VETGUARD jej záchranárstvo
začalo.
A tak hlavne vďaka MVDr. Jurajovi Šimekovi a
MVDr. Danke Hlavičkovej.
Tí ktorí chcú pomôcť, môžu prispieť
na bankový účet:
ČSOB, a.s.
4015762129/7500
IBAN: SK21 7500 0000 0040 1576
2129
názov účtu: MAČKA VO VRECI
adresa banky: ČSOB, a.s. - pobočka
Senica,
Hurbanova 529/2, 905 01 Senica
Kontaktné údaje:
Magda Galbavá
tel.: 0944 300 040
e-mail: [email protected]
Čo je domáca opatera?
-nazývaná ako dočaska - DO.
-najlepšia možnosť, ako poskytnúť
danej mačičke pomoc.
Dôvody:
-minimálna stresová záťaž pre mačičku
-týrané a plaché jedince sa ľahšie socializujú
-rýchlejšie uzdravovanie zranených a chorých mačičiek
-ľahšie začleňovanie sa do domácnosti v novom domove
-lepšie povahové vlastnosti mačičky, ktoré získava láskavým prístupom
VET GUARD Senica poskytuje aj tieto produkty, ktoré
si tam možno zakúpiť:
Moji ,,adoptovaní“
Moji ,,adoptovaní“
Moji ,,adoptovaní“
Ďakujem za
pozornosť

similar documents