výklad učiva - jurajsabol.sk

Report
Viliam Balun a Peter Čerešník
Prečo na Marse neobjavili život
Obsahové
konektory
Curiosity malo na Marse objaviť čosi veľké. Akurát nevieme, čo vlastne. Život
to však nebude.
Slovo „určite" nepatrí do vedy. Vo vede nikdy nie je nič určité, inak by to
nebola veda, ale trebárs astrológia. Keby však následné slovné spojenie nebol
sémantický nezmysel, americká NASA na Marse „takmer určite“ neobjavila
život. Prečo?
-
téma (objav Curiosity);
Curiosity je zrejme najšikovnejší a najsofistikovanejší stroj, aký kedy človek
poslal na inú planétu. Pojazdný robot veľký asi ako rodinné auto je vlastne
dômyselné laboratórium prepchaté rôznymi prístrojmi.
-
kompozícia (úvod, jadro, záver);
Laboratórium, ktoré by ešte nedávno zaberalo množstvo miestností rozsiahlej
budovy. Teraz sa však tieto prístroje pomaly sunú susednou planétou. Už to je
obrovský úspech misie.
-
komparácia (veda a astrológia);
-
chronologický pohľad (veľkosť
prístrojov v minulosti a v
súčasnosti);
-
kontrast, protiklad (organická
molekula ako stopa po
živote/produkt nebiologických
procesov);
Ak šéfvýskumník misie povie, že práve tento prístroj na červenej planéte
objavil čosi zásadné, pravdepodobne to budú práve organické molekuly. To je
aj nie je dobrá správa.
-
opakovanie zložky obsahu (život);
Dobrá preto, že život, tak ako ho poznáme, nemôže bez týchto uhlíkových
zlúčenín fungovať – preto to môžu byť „stopy po“ živote. Zlá preto, že ich
prítomnosť nie je dôkazom existencie života a takéto látky môžu vzniknúť aj
nebiologickými procesmi – a preto nanajvýš stopy.
-
vymenúvanie (... hmotnostného
spektrometra, laserového
spektrometra a plynového
chromatografu);
Analýza vzoriek
Dôležitejšie však je, že žiaden z týchto prístrojov nedokáže odhaliť život na
Marse. Výnimkou by snáď bolo iba to, ak by sa nejakí Marťania postavili pred
kamery vozidla a mávali vlajočkami. Táto poznámka je však absurdná, pretože
John Grotzinger povedal, že ten veľký, dejinný objav urobilo zariadenie SAM.
SAM (Sample analysis at Mars) dokáže analyzovať vzorky vzduchu a pôdy.
Skladá sa z trojice prístrojov: hmotnostného spektrometra, laserového
spektrometra a plynového chromatografu. Jeho cieľom je určiť chemické
zloženie vzoriek a povedať, čím vlastne sú. Ak to trochu zjednodušíme, má na
Marse hľadať organické molekuly.
V každom prípade však platí, že takýto objav bude veľký. A väčší o to viac, o čo
zložitejšie tieto organické molekuly budú.
Prečo na Marse neobjavili život
Jazykové
konektory
Curiosity malo na Marse objaviť čosi veľké. Akurát nevieme, čo vlastne. Život
to však nebude.
Slovo „určite" nepatrí do vedy. Vo vede nikdy nie je nič určité, inak by to
nebola veda, ale trebárs astrológia. Keby však následné slovné spojenie nebol
sémantický nezmysel, americká NASA na Marse „takmer určite“ neobjavila
život. Prečo?
Curiosity je zrejme najšikovnejší a najsofistikovanejší stroj, aký kedy človek
poslal na inú planétu. Pojazdný robot veľký asi ako rodinné auto je vlastne
dômyselné laboratórium prepchaté rôznymi prístrojmi.
Laboratórium, ktoré by ešte nedávno zaberalo množstvo miestností rozsiahlej
budovy. Teraz sa však tieto prístroje pomaly sunú susednou planétou. Už to je
obrovský úspech misie.
Analýza vzoriek
Dôležitejšie však je, že žiaden z týchto prístrojov nedokáže odhaliť život na
Marse. Výnimkou by snáď bolo iba to, ak by sa nejakí Marťania postavili pred
kamery vozidla a mávali vlajočkami. Táto poznámka je však absurdná, pretože
John Grotzinger povedal, že ten veľký, dejinný objav urobilo zariadenie SAM.
SAM (Sample analysis at Mars) dokáže analyzovať vzorky vzduchu a pôdy.
Skladá sa z trojice prístrojov: hmotnostného spektrometra, laserového
spektrometra a plynového chromatografu. Jeho cieľom je určiť chemické
zloženie vzoriek a povedať, čím vlastne sú. Ak to trochu zjednodušíme, má na
Marse hľadať organické molekuly.
Ak šéfvýskumník misie povie, že práve tento prístroj na červenej planéte
objavil čosi zásadné, pravdepodobne to budú práve organické molekuly. To je
aj nie je dobrá správa.
Dobrá preto, že život, tak ako ho poznáme, nemôže bez týchto uhlíkových
zlúčenín fungovať – preto to môžu byť „stopy po“ živote. Zlá preto, že ich
prítomnosť nie je dôkazom existencie života a takéto látky môžu vzniknúť aj
nebiologickými procesmi – a preto nanajvýš stopy.
V každom prípade však platí, že takýto objav bude veľký. A väčší o to viac, o čo
zložitejšie tieto organické molekuly budú.
-
zámená (osobné/privlastňovacie,
ukazovacie);
-
uvádzacie častice (však - naznačuje
rozpor);
-
opakovanie slov;
-
synonymá;
-
gramatická zhoda ( pod. mena a
zhodného prívlastku);
-
väzba slovesa s podstatným
menom v určitom páde;
-
nevyjadrený podmet;
-
vetosled (postavenie hlavnej a
vedľajšej vety);
Prečo na Marse neobjavili život
Perspektívne
konektory
Curiosity malo na Marse objaviť čosi veľké. Akurát nevieme, čo vlastne. Život
to však nebude.
Slovo „určite" nepatrí do vedy. Vo vede nikdy nie je nič určité, inak by to
nebola veda, ale trebárs astrológia. Keby však následné slovné spojenie nebol
sémantický nezmysel, americká NASA na Marse „takmer určite“ neobjavila
život. Prečo?
Curiosity je zrejme najšikovnejší a najsofistikovanejší stroj, aký kedy človek
poslal na inú planétu. Pojazdný robot veľký asi ako rodinné auto je vlastne
dômyselné laboratórium prepchaté rôznymi prístrojmi.
-
odkazujú na to, o čom sa bude
hovoriť;
-
autor naznačí pokrokovosť stroja,
v ďalších vetách vysvetlí, v čom
spočíva;
-
autor naznačuje rozdielnosť,
ktorú vysvetlí nižšie v texte.
Laboratórium, ktoré by ešte nedávno zaberalo množstvo miestností rozsiahlej
budovy. Teraz sa však tieto prístroje pomaly sunú susednou planétou. Už to je
obrovský úspech misie.
Analýza vzoriek
Dôležitejšie však je, že žiaden z týchto prístrojov nedokáže odhaliť život na
Marse. Výnimkou by snáď bolo iba to, ak by sa nejakí Marťania postavili pred
kamery vozidla a mávali vlajočkami. Táto poznámka je však absurdná, pretože
John Grotzinger povedal, že ten veľký, dejinný objav urobilo zariadenie SAM.
SAM (Sample analysis at Mars) dokáže analyzovať vzorky vzduchu a pôdy.
Skladá sa z trojice prístrojov: hmotnostného spektrometra, laserového
spektrometra a plynového chromatografu. Jeho cieľom je určiť chemické
zloženie vzoriek a povedať, čím vlastne sú. Ak to trochu zjednodušíme, má na
Marse hľadať organické molekuly.
Ak šéfvýskumník misie povie, že práve tento prístroj na červenej planéte
objavil čosi zásadné, pravdepodobne to budú práve organické molekuly. To je
aj nie je dobrá správa.
Dobrá preto, že život, tak ako ho poznáme, nemôže bez týchto uhlíkových
zlúčenín fungovať – preto to môžu byť „stopy po“ živote. Zlá preto, že ich
prítomnosť nie je dôkazom existencie života a takéto látky môžu vzniknúť aj
nebiologickými procesmi – a preto nanajvýš stopy.
V každom prípade však platí, že takýto objav bude veľký. A väčší o to viac, o čo
zložitejšie tieto organické molekuly budú.
Prečo na Marse neobjavili život
Retrospektívne
konektory
Curiosity malo na Marse objaviť čosi veľké. Akurát nevieme, čo vlastne. Život
to však nebude.
Slovo „určite" nepatrí do vedy. Vo vede nikdy nie je nič určité, inak by to
nebola veda, ale trebárs astrológia. Keby však následné slovné spojenie nebol
sémantický nezmysel, americká NASA na Marse „takmer určite“ neobjavila
život. Prečo?
Curiosity je zrejme najšikovnejší a najsofistikovanejší stroj, aký kedy človek
poslal na inú planétu. Pojazdný robot veľký asi ako rodinné auto je vlastne
dômyselné laboratórium prepchaté rôznymi prístrojmi.
Laboratórium, ktoré by ešte nedávno zaberalo množstvo miestností rozsiahlej
budovy. Teraz sa však tieto prístroje pomaly sunú susednou planétou. Už to je
obrovský úspech misie.
Analýza vzoriek
Dôležitejšie však je, že žiaden z týchto prístrojov nedokáže odhaliť život na
Marse. Výnimkou by snáď bolo iba to, ak by sa nejakí Marťania postavili pred
kamery vozidla a mávali vlajočkami. Táto poznámka je však absurdná, pretože
John Grotzinger povedal, že ten veľký, dejinný objav urobilo zariadenie SAM.
SAM (Sample analysis at Mars) dokáže analyzovať vzorky vzduchu a pôdy.
Skladá sa z trojice prístrojov: hmotnostného spektrometra, laserového
spektrometra a plynového chromatografu. Jeho cieľom je určiť chemické
zloženie vzoriek a povedať, čím vlastne sú. Ak to trochu zjednodušíme, má na
Marse hľadať organické molekuly.
Ak šéfvýskumník misie povie, že práve tento prístroj na červenej planéte
objavil čosi zásadné, pravdepodobne to budú práve organické molekuly. To je
aj nie je dobrá správa.
Dobrá preto, že život, tak ako ho poznáme, nemôže bez týchto uhlíkových
zlúčenín fungovať – preto to môžu byť „stopy po“ živote. Zlá preto, že ich
prítomnosť nie je dôkazom existencie života a takéto látky môžu vzniknúť aj
nebiologickými procesmi – a preto nanajvýš stopy.
V každom prípade však platí, že takýto objav bude veľký. A väčší o to viac, o čo
zložitejšie tieto organické molekuly budú.
-
autor nadväzuje v prvej vete na
predchádzajúci článok;
-
autor nadväzuje na to, čo už bolo
napísané v texte a ďalej to rozvíja.
Prečo na Marse neobjavili život
Mimotextové
nadväzovania
Curiosity malo na Marse objaviť čosi veľké. Akurát nevieme, čo vlastne. Život
to však nebude.
Slovo „určite" nepatrí do vedy. Vo vede nikdy nie je nič určité, inak by to
nebola veda, ale trebárs astrológia. Keby však následné slovné spojenie nebol
sémantický nezmysel, americká NASA na Marse „takmer určite“ neobjavila
život. Prečo?
Curiosity je zrejme najšikovnejší a najsofistikovanejší stroj, aký kedy človek
poslal na inú planétu. Pojazdný robot veľký asi ako rodinné auto je vlastne
dômyselné laboratórium prepchaté rôznymi prístrojmi.
Laboratórium, ktoré by ešte nedávno zaberalo množstvo miestností rozsiahlej
budovy. Teraz sa však tieto prístroje pomaly sunú susednou planétou. Už to je
obrovský úspech misie.
Analýza vzoriek
Dôležitejšie však je, že žiaden z týchto prístrojov nedokáže odhaliť život na
Marse. Výnimkou by snáď bolo iba to, ak by sa nejakí Marťania postavili pred
kamery vozidla a mávali vlajočkami. Táto poznámka je však absurdná, pretože
John Grotzinger povedal, že ten veľký, dejinný objav urobilo zariadenie SAM.
SAM (Sample analysis at Mars) dokáže analyzovať vzorky vzduchu a pôdy.
Skladá sa z trojice prístrojov: hmotnostného spektrometra, laserového
spektrometra a plynového chromatografu. Jeho cieľom je určiť chemické
zloženie vzoriek a povedať, čím vlastne sú. Ak to trochu zjednodušíme, má na
Marse hľadať organické molekuly.
Ak šéfvýskumník misie povie, že práve tento prístroj na červenej planéte
objavil čosi zásadné, pravdepodobne to budú práve organické molekuly. To je
aj nie je dobrá správa.
Dobrá preto, že život, tak ako ho poznáme, nemôže bez týchto uhlíkových
zlúčenín fungovať – preto to môžu byť „stopy po“ živote. Zlá preto, že ich
prítomnosť nie je dôkazom existencie života a takéto látky môžu vzniknúť aj
nebiologickými procesmi – a preto nanajvýš stopy.
V každom prípade však platí, že takýto objav bude veľký. A väčší o to viac, o čo
zložitejšie tieto organické molekuly budú.
-
autor nadväzuje na iný článok,
na výrok niekoho iného.
Použité zdroje
CALTÍKOVÁ, M. a kol. 2010. Učebnica Slovenský jazyk 3 pre stredné školy. Bratislava :
OrbisPictusIstropolitana, 2010. 64 s. ISBN 978-80-8120-017-5.
Prečo na Marse neobjavili život. [online]. 23.11. 2012. Dostupné na WWW:
<http://tech.sme.sk/c/6614353/preco-na-marse-neobjavili-zivot.html>

similar documents