Princípy pevného objatia pri práci s die*a*om (Pod*a J. Prekopovej)

Report
Princípy pevného objatia pri práci
s dieťaťom (podľa J. Prekopovej)
PhDr. Jiřina Prekopová
PhDr. Jiřina Prekopová sa narodila v roku
1929 v českom Prostějove, v súčasnosti
však žije v nemeckom Lindau, kde spolu
s manželom emigrovali počas bývalého
režimu.
Je zakladateľkou terapie pevným objatím
(podľa Prekopovej) a šíriteľkou Školy lásky
v rodine. Svoje výcviky a kurzy organizuje
po celom svete.
Viac na www.prekopova-pevneobjeti.cz
ČO ZAHŔŇAJÚ PREDNÁŠKY:
- Rané potreby detí
- Pôrodná trauma
- Hry na odbúranie pôrodných tráum
- Riadená vizualizácia do vlastného pôrodu
-ČoBezpodmienečné
prijatie
dieťaťa
a
jeho
zahŕňajú prednášky:
rodiny
- Nepokoj dieťaťa a jeho zdroje + ako
postupovať pri jeho odbúravaní (čo dieťa
potrebuje na upokojenie)
- Ako upokojiť krízovú situáciu
- Čo v kríze nezaberá - rozdiel medzi krokodílom
a človekom
- Teória a prax zrkadlenia
- Ja vyjadrovanie
- Stop hodnotiacim formulkám
- Stop time-out trestaniu detí a fyzickým
trestom
- Parentifikované dieťa (= dieťa, ktoré sa „stará“
o svojho rodiča)
- Systemické súvislosti- rodinný systém a jeho
poruchy
- Rozbor konkrétnych situácií
Komu sú prednášky určené
• Učiteľky MŠ
• Učiteľky/učitelia ZŠ- I. stupeň (v prípade záujmu učiteľov II.
stupňa je možné prednášky prispôsobiť)
• Vychovávateľky v ZŠ (prosím o sprostredkovanie informácií)
• Rozsah prednášok 5x2hodiny, prípadne celopopoludňajšie
bloky
•
Možnosť následnej individuálnej konzultácie v prípade potreby
•
Cyklus prednášok bude spustený pri počte účastníkov minimálne 5
Bezpodmienečné prijatie
Podmienky
Bezpodmienečná láska
• Budem ťa ľúbiť, len keď
budeš mať samé jednotky
• Všímame si dieťa, len keď je
poslušné
• Posielame dieťa upokojiť sa
do svojej izby (time-out)
• Odsudzujeme, lebo máme
iný názor
• Šikovné... poslušné...
zdravé... dieťa je ľúbiť
jednoduché
• Budem ťa ľúbiť, aj keby si
mal prepadnúť
• Ľúbim ťa, aj keď si sa pobil
s bratom (som z toho
smutná, ale ľúbim ťa, lebo si
moje dieťa...)
• Ty sa teraz zlostíš, ale ja to
s tebou vydržím, tu som pri
tebe, môžeš kričať
• Aj keď nesúhlasím s tým,
ako si sa rozhodol, si moje
dieťa a ja ťa ľúbim
Deti bocian nenosí
Deti majú svojich rodičov, bez
ktorých by tu deti neboli.
Rodičia svojim deťom
odovzdávajú nielen genetickú
informáciu, ale aj tzv. pamäť
rodu (dôležitosť všetkých členov
rodiny, aj širšej).
Každé dieťa (aj adoptované, aj
z rozvedenej rodiny, aj dieťa
slobodnej mamičky, aj dieťa
ovdoveného rodiča...) má
obidvoch rodičov a je potrebné,
aby ho rešpektovalo, ctilo a
poznalo ďalšiu širšiu rodinu.
Dôležité je poznať svoje rodové korene!!!!
Rešpekt a úcta k rodičom dieťaťa a
celej jeho rodine
• Využitie systému rodiny v priebehu vyučovania
• Kreslíme rodostromy
• Kam patrím - moje, tvoje, naše deti,
adoptované a osvojené deti
Rozvod a dieťa
Ako pomôcť dieťaťu zvládnuť rozvod
Vzájomná úcta a rešpekt rodičov
po rozvode
Rozvod a pocity viny u dieťaťa - ako
im predísť
Ako môže učiteľ pomôcť
HÁDKY RODIČOV
Ako sa hádať
Hádať sa či nehádať pred dieťaťom – pri dodržaní zásad:
NEOSOČOVANIE, NENADÁVANIE, UZMIERENIE
„NECH SLNKO NEZAPADNE NAD NAŠIM HNEVOM“
Rozdiel medzi krokodílom a
človekom
≠
Krokodíl útočí alebo, keď je slabší, utečie OPROTI TOMU človek by sa mal
emočne konfrontovať!!!, tzn. Neutekať v hneve, nezatvárať za sebou dvere,
ale konflikty riešiť a vyjadriť svoje emócie
MOZOG
Vedomie
Aha
kontrola
Hormóny,
neuronálne väzby,
zmysly
-
Útok a útek vs. Emočná konfrontácia
Ja ťa CHCEM milovať
Komunikácia
Ja-vyjadrovanie
Kortikálne myšlienky
brzdia
Pocity, city
subkortikálne
procesy, limbický
systém
ZRKADLENIE
≠
Áno, rozumiem / chápem... Ty si teraz
rozrušený, nahnevaný smutný...
Nevedela som, že ťa to tak trápi...
Vidím, že sa tešíš...
príklady
• Ty si taký neposlušný...
• Ty si ale debil...
• Prestaň plakať...
• Zlostí ma, keď
nepočúvneš, čo ti
hovorím
• Rozčuľuje ma, keď
robíš...
• Vidím, že si smutný...
vidím, že plačeš, lebo...
som tu s tebou
Súrodenecké pozície
Charakteristiky dieťaťa vyplývajúce z poradie jeho narodenia
Zachovať poradie narodenia súrodencov
Špecifiká prístupu k deťom podľa poradia narodenia
PILIERE TPO
Rodič vs. Dieťa
- Rodičia sú veľkí, dieťa je malé (pozor
na parentifikované dieťa)
- Dieťa dostáva, aby mohlo rásť
- Porucha správania je výzva pre dospelých,
aby to vyriešili (žiadne dieťa nie je zlé!)
- Dieťa potrebuje pevné hranice, ktoré mu
dávajú pocit istoty, bezpečia a dôvery pevná náruč = láska + hranice
Áno je áno, nie je nie
Možno
Asi
Uvidíme
Dnes áno, zajtra nie
Mama dovolí, otec zakáže
stručne
jasne
bez hodnotenia
pevne
s istotou
Telesný trest
ukazuje slabosť dospelého
- chýba očný kontakt a emočná konfrontácia
-
Stop time-out trestaniu
• - time-out (choď sa upokojiť do svojej izby) je
príkladom podmienečnej lásky
• Ukazujem dieťaťu, že ho mám rada, len ak je
poslušné, dobré...
• Cieľom je vydržať s dieťaťom aj v tých
najťažších chvíľach (afekt, vzdor...)
• Patrí sem aj „stolička hanby“ a výroky typu:
„porozprávame sa, keď sa upokojíš“
Plánujeme prednášky na danú
tému aj pre rodičov
Nielen Marge,
ale aj Homer je
dôležitý!!
Odporúčaná literatúra
•
Prekopová, J.: Malý tyran, Portál, 2007
•
Prekopová, J.: Když dítě nechce spát, Portál, 1997
•
Jiřina Prekopová , Christel Schweizerová : Neklidné dítě, Portál 2008
•
Jiřina Prekopová: Jak být dobrým rodičem .Krůpěje výchovných moudrostí, Grada
2001
•
Jiřina Prekopová : Prvorozené dítě – O sourozenecké pozici , Portál, 2009
•
Jiřina Prekopová , Empatie. Vcítění v každodenním životě , Grada, 2004
•
Jiřina Prekopová , Nese mě řeka lásky , Cesta, 2007
•
Jiřina Prekopová, Bert Hellinger , Kdybyste věděli, jak vás miluji, Cesta, 2008
•
Jiřina Prekopová, Pevné objetí, Portál, 2009
•
Jiřina Prekopová, I rodiče by měli dělat chyby, Portál, 2010
•
Koucká P.: Jiřina Prekopová, Jaroslav Šturma - Výchova láskou, Portál, 2012
www.prekopova-pevneobjeti.cz
•
www.prekopova-nadacnifond.cz
Relaxačné metódy pre deti
•
•
•
•
Čo je to relaxácia
Kedy sa využíva relaxácia
Špecifiká relaxácie detí
Jacobsonova progresívna relaxácia
Kontakt:
054/472 49 28 v čase od 12:00 do 16:00
[email protected]

similar documents