dl-sofokles-antigona

Report
Literatúra starovekého Grécka
Antigóna
 Literárny druh: dráma
 Literárny žáner: tragédia – veršovaná, astrofická
 Kompozícia: prológ, 5 dejstiev, epilóg
 Téma: grécke mesto Téby v mýtickej dobe
 Idea: trest stíha tých, ktorí nerešpektujú zákony vlasti,
rodiny a bohov. Človek sa musí riadiť zákonmi, či už
svetskými alebo božími, no v prvom rade by sa mal
riadiť svojím srdcom.
Fázy dramatického konfliktu:
 expozícia: rozhovor Antigony a Ismény, Kreón vydáva zákaz




pochovať alebo čo i len oplakávať Antigoninho
brata Polyneika
kolízia: Antigona aj napriek zákazu plánuje pochovať
brata a aj ho pochová
kríza: konflikt medzi Antigonou a Kreónom, Antigonu prichytia,
ako chce dokončiť pohreb a Kreón ju odsúdi na trest smrti
pochovaním zaživa
peripetia: prichádza veštec, Kreón sa po rozhovore s veštcom
rozhodne Antigonu oslobodiť, svoje rozhodnutie mení
rozuzlenie: Antigona sa už obesila. Našli pri nej aj mŕtveho
Haimona. Keď sa to dozvedela jeho matka, zavraždila sa.
Dej diela:
Vládca Kreón vydal zákaz pochovať Antigoninho brata Polyneika,
ktorý bol vlastizradcom. Antigona sa napriek príkazom rozhodne
brata pochovať. O svojej pravde sa snaží presvedčiť aj svoju sestru
Isménu a privolá si ju na pomoc. Isména odmietne zo strachu o svoj
život, i keď vie, že Antigona má pravdu. Antigona sa v noci vykradne
hľadať bratovu mŕtvolu, ale prichytia ju stráže. Kreón sa to dozvie a
dá Antigonu pochovať zaživa v hrobke. Svoje rozhodnutie nezmení
ani keď ho o to poprosí vlastný syn Haimon, Antigonin snúbenec.
Obmäkčí sa až keď ho príde varovať veštec Teiresias pred unáhleným
rozhodnutím a pred porušením božských zákonov. Vyberie sa
Antigonu vyslobodiť. Na ceste k hrobke sa dozvie, že Antigona sa
obesila. V hrobke nájde pri jej tele plačúceho Haimóna, ktorý sa pred
ním prekole. Keď sa o tom dozvie Kreónova žena, spácha
samovraždu. Posol to všetko povie Kreónovi a Kreón už nikdy viac
nemôže nájsť zmierenie.
princezná ANTIGONA:
 dievčina, ktorá dala prednosť povinnosti voči bohom,
tradíciám a rodine pred vlastným šťastím a životom;
 rozhodná, smelá, verí tomu, čo robí a nedá sa zastrašiť;
 za svoj cieľ: pochovať brata sa nebojí aj zomrieť,
nakoniec si ho však vzala sama.
,,To dievča asi podedilo hrdosť po otcovi. nevie
ustupovať zlu!“
„Smrť za čin, ktorý je milý bohom i ľuďom, je krásna
smrť.“
princezná ISMÉNA
 nevýbojná mladšia sestra Antigony; opak Antigony: je
váhavá a nesmelá; bola obetavá a chcela, aby ju Kreón
odsúdil so sestrou, ale oslobodil ju.
,,Musíme si uvedomiť, že sme iba ženy, ktorým neprislúcha
biť sa s mužmi, navyše, ak máme dočinenia s vládou
mocnejších, a treba poslúchať nie iba v tomto prípade – i v
iných, hoci budú ešte bolestnejšie. Nech mi naši mŕtvi v
ríši tieňov odpustia – no ja sa poddám presile a budem
poslúchať tých, ktorí vedú mesto.“
Kráľ KREÓN:
 nový kráľ Téb, neľútostný, nehľadiaci na názory iných
ľudí;
 zásadový, namyslený, autoritatívny a tvrdohlavý človek,
nedá si poradiť, je agresívny a impulzívny;
 jeho názor zmenil Teirestrias svojou veštbou, ale už bolo
neskoro. Strata syna a manželky ho zmenila.
,,Kreónov osud bol napríklad závideniahodný. Vyhnal z vlasti
nepriateľov, získal zvrchovanú moc a vládol, obkvitaný
ušľachtilým potomstvom. A teraz všetko stráca. Lebo ten,
kto príde o radosť, už nežije a podľa môjho názoru je
vlastne živou mŕtvolou.“
Haimón
 Kreónov syn, Antigonin snúbenec;
 nebojí sa povedať svoj názor;
 kvôli láske k Antigone sa neváhal postaviť aj otcovi a
nakoniec sa žiaľom pre smrť Antigony prebodol.
,,A leží tam i teraz mŕtvy pri mŕtvej. Až v Háde dostal
požehnanie, neborák, pre svoju lásku, zato ľuďom
podal dôkaz, že za pochabosť sa platí najkrutejšia daň.“
Eurydika
 Kreónova manželka a Haimonova matka;
 Bola poslušnou manželkou a zároveň milujúcou
matkou. Nevedela sa vyrovnať so smrťou svojho syna a
prekliala svojho manžela. V takom hroznom nešťastí
však nedokáže ďalej žiť a volí smrť.
,,Veď je rozumná. Nič hádam nevykoná.“
,,Ach, len aby. Podľa mňa tak ako veľký nárek ani veľké
mlčanie nič dobré neveští.“
Teiresias
 veštec; bol Kreónovým dlhoročným veštcom a
poradcom, vždy mu dobre radil, vďaka nemu sa Kreón
stal kráľom.
 dokáže sa tvrdo postaviť aj Kreónovi a presadiť svoju
pravdu.
,,Otcovia Téb, nás dvoch sem po spoločnej ceste viedol
jeden zrak – tak chodia slepci, potrebujú sprievodcu.“
ostatné postavy:
 STRÁŽCA, PRVÝ POSOL, DRUHÝ POSOL,
NÁČELNÍK ZBORU, ZBOR TÉBSKYCH STARCOV
Prológ:
 Antigona, Isména a Eteokles žijú v Tébach. Polyneikos
tiahne proti Tébam. On i jeho brat Eteokles v boji
padnú. Eteokla majú pochovať s poctami, Polyneika
nie. Antigona sa rozhodne Polyneika pochovať.
 Antigona sa rozpráva so svojou sestrou Isménou o
smrti brata Polyneika:
„Chceš pochovať brata aj napriek hrozbe?“.
I. dejstvo:
 Polyneikos bol pochovaný, kráľov príkaz ktosi porušil.
II. dejstvo:
 druhé dejstvo: Antigonu prichytia ako prišla dokončiť
pohreb svojho brata, ale musí začať odznova, lebo
vojaci mŕtvolu odkryli. bola obvinená z porušenia
kráľovho príkazu, čaká ju krutý trest - za živa bude
pochovaná v hrobke. Prichytil ju strážnik a predviedol
ju ku Kreónovi. Kreón chce Antigonu popraviť, ale
zatiaľ ju len uväznil.
III. dejstvo:
 Haimón, Antigonin snúbenec, otcovi (Kreónovi)
pripomína, že občania Téb nesúhlasia s jeho rozhodnutím.
 Kreón sa rozpráva s Haimónom:
„Keby si my nebol otcom, povedal by som, že si sa zbláznil.“
 Haimón chce, aby Antigonu oslobodil, ale Kreón si stojí za
svojím. Privedú Antigonu a nemilosrdný Kreón ju odsúdi
na trest smrti.
IV. dejstvo:
 Antigonu odvádzajú do hrobky, lúči sa s ešte
nenaplneným životom.
 Na Antigone vykonajú rozsudok - zaživa ju pochovajú
do jaskynnej hrobky:
„Konečne ju odveďte do kamennej hrobky, ako som vám
kázal!“(81)
V. dejstvo:
 Veštec Teiresias oznámi Kreónovi nevôľu bohov, Kreón
sa rozhodne oslobodiť Antigonu.
 Veštec Teirestrias prehovára Kreóna, aby oslobodil
Antigonu a pochoval jej brata:
„Nuž ustúp tomu mŕtvemu a dopraj jeho telu
pokoja.“(89), lebo to neveští nič dobrého.
Epilóg:
 Antigona je mŕtva (obesila sa na vlastnom závoji).
 Kreón sa nakoniec podvolil slovám Teirestriasa a chcel oslobodiť
Antigonu, ale už bolo neskoro.
Obesila sa na vlastnom závoji a pri nej bol smútiaci Haimón.
Vytasil meč, Kreón sa zľakol, že ho chce v hneve zabiť, a preto
ušiel. Ale Haimón obrátil meč proti sebe a v smútku sa prebodol.
 Prvý posol prináša správy o ich smrti. Keď toto počula Eurydika
odišla do paláca a tam spáchala samovraždu. O tom priniesol
správu druhý posol:
„Šla pred oltár a prebodla sa mečom.“
 Kreón všetko ľutuje, začne sa z toho obviňovať a zmení sa.

similar documents