Biosféra (808988)

Report
Helena Hlaváčková




Oživená část zemské kůry
„Živý obal Země“
Dělení – fytogeografie
– zoogeografie
Zahrnuje části dalších geosfér – litosféry,
pedosféry, hydrosféry, atmosféry






Holarctis
Paleotropis
Neotropis
Capenesis
Australis
Antarctis






Říše
Říše
Říše
Říše
Říše
Říše
Arktogea - Holarktická oblast
Neogea – Neotropická oblast
Paleogea – Etiopská oblast
Paleogea – Indomalajská oblast
Notogea – Australská oblast
Antarktis – Antarktická oblast







Tropické deštné lesy rovníkový pás mezi 10°
s.š. a 10° j.š.
střídavě vlhký tropický les a savany mezi 10°
a 20° s. a j. š.
tropické pásmo suché od 20° do 30° s. a j. š.
subtropické pásmo od 30° do 40° s. aj. š.
mírné pásy 40° - polární kruh
subarktický a subantarktický pás okolí
polárních kruhů (66,5°)
arktický a antarktický pás








Nížinný stupeň (do 200 m n. m.)
Stupeň pahorkatin (200 - 500 m n. m.)
Podhorský stupeň vrchovin (500 - 1000 m n.
m.)
Horský stupeň (1000 - 1300 m n. m.)
Subalpínský stupeň (1300 - 1900 m n. m.)
Alpínský stupeň (1900 - 2200 m n. m.)
Subnivální (podsněžný) stupeň (2200 – 2500
m n. m.)
Nivální (sněžný) stupeň (nad 2500 m n. m.)









tropický deštný les
savany
pouště a polopouště
subtropické pásmo
stepi (prérie, pampy, pusty)
listnatý, smíšený les
tajga
tundra
polární pustiny




http://zemepis-maturitniotazky.blogspot.cz/2011/06/pedosferabiosfera.html
http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/
zemepis/biosfera
http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/ekro/ekr
o_09.php
https://docs.google.com/document/d/1Qny
R_bRyAgk4R08rbt1GmTMZW3htT9k6YYET10
wSk1M/preview

similar documents