Projekt

Report
Štatistická závislosť znakov
Závislosť streľby na kôš a počtu košov
v zápasoch slovenskej basketbalovej
extraligy
Michal Rolinec
IV.A.
GMK Revúca
Moja hypotéza + určenie typu údajov
• Predpokladám, že čím viac šancí na streľbu
hráč počas zápasu dostane tým väčší počet
košov hodí, teda sa domnievam, že je medzi
týmito dvoma veličinami príčinná pozitívna
závislosť. Chcem svoju hypotézu dokázať
pomocou koeficientu korelácie.
• Údaje resp. veličiny použité v mojom
projekte sú kvantitatívnym typom, pretože
určujú počet(kvantitu).
Prehľad streľby a počtu košov
Koeficient korelácie + graf závislosti
Koficient korelácie
0,394076
Koeficient korelácie mi potvrdil moju hypotézu, avšak v danom
výpočte aj grafe sú zahrnuté aj extrémne hodnoty a preto som sa
rozhodol urobiť nový výpočet aj graf a podľa nich utvoriť záver.
Výpočet a graf bez extr. hodnôt
Koeficient korelácie
0,653229
Podľa koeficientu korelácie som určil že sa jedná o miernu,
pozitívnu závislosť. Rovnako to potvrdzuje aj samotný graf.
Príčinná závislosť, porovnanie
hypotézy s výpočtom a záver
• Myslím si že závislosť v mojom projekte je príčinná pretože sa
naozaj ukázalo že počet pokusov zvyšuje šancu na počet košov,
hoci je pravda, že úspešnosť hádzania ovplyvňujú aj schopnosti
daného hráča, čo sa aj odrazilo v tabuľke na percentuálnej
úspešnosti.
• Moja hypotéza sa myslím vcelku zhodla s mojimi výpočtami ale
predpokladal som silnú závislosť, čo som síce na začiatku
nespomenul, možno je to dané práve tým, že ako som už vyššie
spomínal počet košov ovplyvňujú aj iné veličiny nie len počet
pokusov.
• Na záver by som chcel len povedať, že môj logický úsudok ma
nesklamal a potvrdilo sa, že čím viac na kôš hodíme tým viac
košov môžeme dať. No potvrdilo sa aj to, že takmer v každej
závislosti neovplyvňuje jednu veličinu iná ďalšia ale mnohé
ďalšie veličiny(ktoré sa môžu ovplyvňovať navzájom).
Ďakujem za
pozornosť

similar documents