REKA DRINA * geografski polo*aj

Report
Vučićević Mladen 05/1675
Božinović Nikola 05/48
Pejić Jelena 05/94
Miletić Nemanja 05/690
Bogdanović Ivana 05/380
REKA DRINA – geografski položaj
 Po geografskom položaju, Drina zauzima centralno
mesto zapadnog dela Balkanskog poluostrva I pripada
slivu Save. Svojim slivom i mrežom, Drina povezuje
manje predeone celine severo-zapadne Crne Gore,
istočne Hercegovine i Bosne i zapadne Srbije.
 Drina nastaje u Šćepan polju od reka Tare I Pive i duga
je 345.9 km od kojih Bajinoj Bašti pripada 60 km. Kod
Šapca Drina se uliva u Savu I predstavlja jednu od
najčistijih reka Srbije.
 Kanjon Drine čija je dubina 700-1000 m predstavlja drugi
kanjon po ovom parametru u Srbji I CrnojGori posle
kanjona Tare ( 1300 m ) I treći u svetu posle kanjona
Kolorada ( 1800 ) koji se nalazi u SAD.
REKA DRINA – reljef
 Drina, sa svojim pritokama, preseca gotovo čitav istočni
Dinarski planinski sistem, pa je I reljef njenog sliva
specifičan.
 Od juga ka severu, smenjuju se, u prilično pravilnom nizu,
visoke, srednje I planine niže visine, počevši od
crnogorskih planina, gde su I zvorišta njenih sastavnica
Tare I Pive I kojima dominiraju Sinjajevina I Durmitor
preko Maglića, Jahorine I Vučevice u gornjem toku;
zatim: Devetaka Javora , Zvijezde, Tare, Jagodnje I
Boranje u njenom srednjem toku, do Majevice I Gučeva u
donjem toku Drine, kada ona prelazi u Panonskoposavskuniziju.
 Najduže klisure su Međeđanska, kod ušća Lima, između
Goražda i Višegrada, koja je dugačka 26 km i duboka
preko 700 m i Klotijevačka, pre jezera Perućac, dugačka
38 km i duboka do 1.000 m.
REKA DRINA – klimatske prilike
 Klimatske prilike sliva Drine uslovljene su stalnim opadanjem nadmorske
visine, koja se kreće u rasponu od visokih planina do Panonskenizije, pa se
njen sliv nalazi pod uticajem različitih klimatskih režima.
 Izvorišna I najviša oblast Drine, u CrnojGori, pod uticajem je mediteranske
klime, koji se, mada oslabljen, osećajoši u gornjem delu sliva, do Srbinja
(Foče), odakle preovladava umereno-kontinentalna klima, dok u donjem
slivu, niže Zvornika, ona sasvim prelazi u kontinentalnu.
 Što se tiče godišnje količine padavina, visoko planinski predeli primaju 2.0003000 mm, srednje planine oko 1500 mm, a niske, od 800 do 1000 mm
atmosferskog taloga.
 Godišnje količine padavina ravnomerno rastu od Šćepan-Polja, gde najsuvlji
mesec dobija 4,2% ukupne godišnje količine padavina, do Loznice, gde je
prosek viši I iznosi 7,1%. Posmatrano u celini, sliv Drine u proseku godišnje
prima 1.030 mm padavina I po tome spada u bogate tokove.
PERUĆAC
 Perućac je turističko naselje na desnoj obali reke Drine I udaljeno od
Bajine Bašta 13 km. Najpoznatije je po HE Bajina Bašta odnosno po
jezeru koje je napravljeno zarad ove hidroelektrane.
 U Perućcu na lokalitetu ‘’ Mramorje ‘’ postoji srednjevekovno groblje
koje je ispunjeno nadgrobnim spomenicima-stećcima. Najstariji potiču
iz XIV i XV veka, a ima ih različitih po veličini i načinu obrade, od
krečnjačkih sarkofaga dužine 2 m a širine i visine 1m do položenih
nadgrobnih ploča. Ispitivanja 50-tih XX utvrđeno je da je od nekada
zabečeženih 200 sada sačuvano svega 93 spomenika.Zbog svoga
značaja lokalite Mramorje je 1968.god. Zaštićen kao spomenik kulture
od izuzetnog značaja za Srbiju.
 U naselju Peruć, teče verovatno najkraća reka u svetu. Duga je ravno
365 metara, pa mnogi kažu da je reka Vrelo, bistra kao oko, duga godinudana.
PERUĆAC
 Ova reka koja se posle kraćeg toka I predivnog vodopada uliva u
Drinu, ima sve što imaju i one mnogo veće svetske reke - veliki, moćni
izvori zkog akuljabe ličastavoda, jedan ribnjak na desnoj obali,
vodenicu na levoj, jednu levu pritoku u vidu bistrogpotočića, naselje na
levoj obali, dva mosta.
 Drina sa rekom Vrelo je u akciji izbora sedam srpskih čuda prirode u
organizaciji Turističke organizacije Srbije proglašena za prvu prirodnu
lepotu Srbije.
 Jezero Perućac je veoma bogato ribom, među kojima preovlađuju:
som, mladica, pastrmka, mrena, šaran, klen, te je izrazito povoljno za
ribolov.
 Sezona kupanja na jezeru Perućac traje dva meseca ( jul i avgust ).Na
jezeru je izgrađena plaža na splavovima, koja je privezana za obalu i
može se po potrebi pomerati ka većim dubinama.
BAJINA BAŠTA
 Grad u zapadnoj Srbiji, na desnoj obali reke Drine, znacajan
centar sumarstva, elektroprivrede i turizma
 Povezana je putevima sa Uzicem, Valjevom, Beogradom koji
je 170km udaljen od nje
 U neposrednoj blizini Bajine Baste se nalazi srednjovekovni
manastir Raca
 Vec tri decenije “kucica na steni” koja se nalazi na sredini reke
je simbol grada
BAJINA BAŠTA
 Povoljni uslovi za ribolovni turizam
 Ribe koje se mogu uloviti su mladice, saran, klen, mrena,
stuka, som i dr.
 47 vrsta iz 14 porodica riba
 Tok Drine se moze podeliti na zonu pastrmke, zonu
lipljana, podrucje mrene i podrucje deverike
 Neke vrste se javljaju duz celog toka reke
KANJON DRINE
 Drugi kanjon po dubini posle kanjona Tare u Srbiji I
CrnojGori
 Predstavlja izuzetan doživljaj za turiste u šetnji brodom
od jezera Perućca
 Bogati biljni I zivotinjski svet
 Atrakcija je retkosti jedne vrste oraha u Aluškom
potoku
MANIFESTACIJE NA DRINI
 Drinska regata Bajina Bašta- sredinom jula, najmasovnija
manifestacija na Drini
 Rafting Drinom i Tarom
 Auto reli u Bajinoj Bašti
 Dani mladice- krajem juna I početkom jula
 Dani Rače u kraj Drine- prva nedelja oktobra
 Plivanje za Bogojavljenski krst
PLANOVI ZA DALJI RAZVOJ
 Dalji razvoj Nacionalnog parka Tara I povećanje njegove
prepoznatljivosti na evropskom tržištu
 Izgradnja interpretacionog centra u Bajinoj Bašti
 4 zone interp. centra: 1. zonaistorijeievolucije
2. zonaprirode
3. zonaduhovnosti
4. zonaatraktivnosti
 Uspeh kroz održivi razvoj poštujući ekološke standarde
sledeće genaracije u kombinaciji sa preduzetničkim
inovacijama

similar documents