Zobrazovacie jednotky

Report
Zobrazovacie jednotky
Vypracovali:
Erik Schmidt
Lukáš Zubaľ
Martin Kapalko
2013/2014
1V
Obsah
 LCD obrazovky TFT technológia
 OLED obrazovky
 LED dotykové obrazovky
LCD obrazovky TFT technológia
 Thin Film Transistor Liquid Crystal Display – TFT –




“tenkofilmový transistor”
LCD je technológia zobrazovacích zariadení, ktorej
zobrazovacím prvkom je displej z tekutých kryštálov.
Na každý pixel sú pripojené ovládacie elektródy
a polarizačný filter.
Tekuté kryštály samy o sebe nie sú zdrojom svetla
Úlohu zdroja svetla plní iný komponent.
Podsvietenie môže plniť:
 pasívna reflexná vrstva - odráža svetlo dopadajúce pod
displej.
 rad bielych LED
 podsvetlovacia trubica/katóda – využívané práve v TFT LCD.
Prvá úroveň delenia LCD podľa
adresovania matice:
 LCD s pasívnou maticou
 LCD s aktívnou maticou
 Súčasťou LCD s aktívnou maticou je aj TFT. V praxi sú tieto
pojmy vraj jedna a ta istá vec. No v skutočnosti je TFT iba
nadstavba.
 Ako z názvu TFT LCD vyplýva, každý pixel je ovládaný
jedným tranzistorom
Aktuálne predávané typy TFT LCD a Ich
aktuálne odlišnosti:
 Twisted Nematic (TN)
 Kratšia doba odozvy (rekord 1ms)
 Obmedzené pozorovacie uhly (nevhodné pre grafikov)
 In-Plane Switching (IPS)
 Lepšie pozorovacie uhly
 Bežný čas odozvy (rekord 5ms)
 Konkuruje v bitovej hĺbke farieb
 Vertical Alignment (VA – PVA, MVA)
 Je to akýsi kompromis
Princíp činnosti TN
 Ak na elektródy bunky s TN elektrickým poľom nepripojíme
žiadne napätie, tekuté kryštály sa zakrivia o 90° postupne
v priestore medzi elektródami
 To spôsobí zakrivenie svetelnej vlny tak aby prešla cez
polarizačný filter. Teda jas pixelu je plný.
 Naopak, ak na bunku je pripojené napätie, tekuté kryštáli sa
usporiadajú rovnobežne. Svetelná vlna nie je zakrivená
a dopadá na polarizačný filter kolmo. Filter svetlo pohltí,
teda pixel má minimálny jas.
OLED obrazovky
 OLED - Organic Led Emiting Diode
 organické LED, teda variant LED diód.
 Ich základom je polovodičová dióda
 OLED je voľne povedané mladšia sestra LED
 OLED je výhodná aj pre takmer nulový dopad na životné
prostredie
Typy OLED
Pasívne OLED



jednoduchú štruktúru
lacná aplikácia
Aktívne OLED



v substráte integrovaná „prepojovacia“ elektrická vrstva
obsahuje 2 tranzistory (a kondenzátor)
LED dotykové obrazovky
 Dotyková obrazovka ( touchscreen)
 Podľa počtu snímaných bodov sa touchscreeny rozdeľujú na:
 digitálne (malý počet bodov - či skôr plôšok - v ráde 10x10)
 analógové (veľký počet bodov, porovnateľný s rozlíšením
displejov)
Optický (infračervený) a rezistívny
 Optický touchscreen má v ráme displeja zabudovaný rad
LED a oproti nim rad fotodetektorov. Niekedy je vytvorená
matica pridaním podobnej sústavy aj v druhom smere.
 Rezistívny touchscreen tvoria dve transparentné fólie s
priehľadnými rezistívnymi elektródami, umiestnené
navzájom rovnobežne s malou medzerou. Dotyk spôsobí
skrat medzi elektródami, vyhodnotením pomeru odporov
medzi jednotlivými rohmi elektród sa určí miesto dotyku.
Kapacitný a Ultrazvukový s povrchovou
vlnou
 Kapacitný touchscreen je tvorený priehľadnou rezistívnou
elektródou prikrytou odolnou vrstvou (sklo, plastová fólia).
 Touchscreen s povrchovou vlnou je označovaný aj SAW (skr.
z angl. Surface Acoustic Wave).
Otázky?
Ďakujem za pozornosť

similar documents