Kolobeh vody

Report
Voda a jej kolobeh
Maroš Barboriak, Lucia Janšíková, Barbora
Kupčiová, Adrián Knap, Patrícia Kováčová
Naše otázky:
Prečo je more slané?
 Čo je salinita?
 Prečo sa nám ľahšie pláva v mori ako
v jazere?
 Ako vzniká snehová vločka?
Ďalej sa budeme zaoberať:
 Vlastnosťami vody
 Rozdelením vody
 Kolobehom vody v prírode

Vlastnosti vody




Voda môže byť slaná a sladká...v mori je soľ, ktorá sa tam
dostala z minerálov, odparovaním v kolobehu soľ zostáva v
mori, odparuje sa len voda...Salinita = slanosť, je
koncentrácia soli v mori.
Prečo sa nám ľahšie pláva v mori ako v
jazere? ... Lebo soľ nadľahčuje ...
... Urobili sme pokus, vytvorili sa dve vrstvy len vtedy, keď
sme do pitnej vody cez lievik liali slanú ofarbenú vodu...tá je
totiž ťažšia a vytlačila hore pitnú.
...Hrošík plával v slanej
vode, nadľahčovala ho,
lebo má väčšiu hustotu
ako pitná voda.
Rozdelenie vody

Podľa výskytu:
Povrchová - moria, rieky, oceány, jazerá
 Podzemná - minerálne pramene, studne
 Zrážková - dážď, krúpy, sneh


Ako vzniká snehová vločka?
... Prechodom vodnej pary cez studené
vrstvy vzduchu ...tvoria sa rôzne tvary vločiek ...
http://www.sme.sk/c/5717523/ako
vznika-snehova-vlocka.html
Výskyt vody na zemi
Slaná
voda
Sladká voda 3%
97%
Kondezácia
Vsakovanie
Podzemná voda odtok
Vyparovanie
Zhotovili sme si aj
model kolobehu vody
v pohári:
Tak ako v prírode,
aj v pohári sa voda
odparuje z hliny
aj z rastlinky, zráža
na stenách aj na
vrchnáku pohára,
steká naspäť na
rastlinku ako dážď...
BEZ VODY BY
NEBOL ANI ŽIVOT.

similar documents