POZORnost

Report
POZORnost
(prosexie)
4. přednáška
Co je pozornost?
• Pozornost umožňuje lidem monitorovat vnější i vnitřní
prostředí a vybírat z něj pouze ty podněty, které si v daném
okamžiku přejí nebo potřebují uvědomit, přičemž ostatní
ignorují.
(Plháková, 2003, s. 77)
http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
• Pozornost je jasné a živé zaměření mysli na jeden z několika
zdánlivě současně probíhajících myšlenkových řetězců nebo
sledovaných předmětů … Znamená to, že se od některých věcí
vzdálíme proto, abychom se účinněji mohli věnovat jiným.
William James, Základy psychologie (volný překlad)
Vlastnosti pozornosti
1) SELEKTIVITA (VÝBĚROVOST) – schopnost zaměřit pozornost na
významné vnější či vnitřní podněty.
Jaký jste provedli výběr při sledování videa a co jste ignorovali?
Ignorování provádíme třeba i na tikot hodin v místnosti aj. Neschopnost
ignorovat bezvýznamné podněty patří mezi neurotické potíže.
2) KONCENTRACE (SOUSTŘEDĚNOST) – vyčlenění omezeného počtu
psychických obsahů, kterými se vědomě zabýváme.
Které to byly při sledování videa?
Vlastnosti pozornosti
3) DISTRIBUCE (ROZDĚLOVÁNÍ) –
distribuce pozornosti na několik
různých podnětů či činností je možná
jen v omezené míře.
Stihli jste současně počítat hody
a vidět medvěda?
Dvě nebo tři různé aktivity můžeme
současně provádět tehdy, jsou-li z
velké části zautomatizované (vařit,
prát, povídat si s dítětem současně;
řídit auto a povídat si se spolujezdcem
aj.).
Vlastnosti pozornosti
4) KAPACITA (ROZSAH) – množství objektů, které člověk dokáže
postřehnout současně.
•
•
•
•
počet bodů
písmena
geometrické tvary
udání tvaru a barvy
8,8
6,9
3,8
3,0
5) STABILITA (STÁLOST) – bodová fixace pozornosti má velmi
krátké trvání (od 0,1 do 5 sekund). Potom se pozornost přesune
do jiného bodu. Jsme schopni dlouhou dobu pozorovat nějaký
objekt. Opakem je těkavost.
Vlastnosti pozornosti
6) FLUKTUACE – přesouvání pozornosti z jednoho objektu na
jiný, oslabování a zesilování pozornosti.
Typy pozornosti
pozornost se vyvinula z orientačně pátracího reflexu
bezděčná (vyvolávána podněty, které jsou z nějakého důvodu významné)
úmyslná, záměrná, volní (rozhodnutí zaměřit se na určitý objekt, volní proces)
Co upoutá bezděčnou pozornost?
a) nové podněty a podněty asociované s nebezpečím (zvuk klaksonu u automobilu)
b) změny dobře známých podnětů
c) nezvyklé podněty
d) podněty kontraktující s okolím (rozsvícená světla automobilu, reflexní vesty,
červená na semaforu)
e) podněty s osobním anebo sociálním významem (např. vlastní jméno aj.)
Fenomén koktejlového večírku (koktejlové párty)
(coctail party phenomenon)
Jak je možné, že lidé pracující v open space kanceláři, kde kolem mluví
další kolegové a každý o něčem jiném, se dokáží soustředit?
Schopnost filtrovat podněty je v každodenním životě velmi důležitá. Co se
při této selekci pozornosti ve společnosti dalších lidí děje?
E. Colin Cherry zkoumal selektivní pozornost (50. léta 20. stol.):
• Člověk, který je zapojený do rozhovoru, hodnotí tuto diskuzi jako
hlasitější ve srovnání s jinými okolními zvuky, i když toho tak ve
skutečnosti není.
Jak je možné, že když se na opačném konci místnosti ozve vaše jméno
nebo jméno někoho, koho znáte, zbystříte, i když do tohoto okamžiku
všechny další hovory splývaly v jeden šum na pozadí?
• Aktivace pozornosti při zaslechnutí důležitého slova – například
vlastního jména, slova s jasným sexuálním významem (výzkum A.
Treismanové, 60. léta 20. stol.)
Vývoj pozornosti
V průběhu vývoje dochází:
• především k rozvoji schopnosti ovládat pozornost – z hlediska
zaměření i délky,
• zlepšuje se flexibilita – schopnost přizpůsobit pozornost
aktuálním požadavkům situace.
• zlepšuje se schopnost eliminovat působení aktuálně
nepříjemných informací,
• zlepšuje se schopnost rozdělovat pozornost.
• Schopnost adekvátně využívat vlastní pozornost je spojena s
celkovým rozvojem metakognice, tj. s poznáním vlastních
kompetencí a způsobu jejich fungování.
Poruchy pozornosti
• Roztržitost – neschopnost dlouhodobé koncentrace.
• Rozptýlenost, těkavost – neschopnost udržet pozornost v
daném směru.
• Zúžení pozornosti (neboli tunelové vidění) – dochází k němu
při panice (pocit, že nemám situaci pod kontrolou). Lidé se
soustřeďují na malý počet bezvýznamných detailů (např. v
domě hoří a dědeček vynáší hodiny a noční stolek). Tunelové
vidění je častou příčinou dopravních nehod.
• ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou.
• ADD – porucha pozornosti bez hyperaktivity.
Vybrané testy pozornosti –
Stroopův test
modrá
žlutá
zelená
žlutá
žlutá
zelená
červená zelená
zelená
žlutá
modrá modrá
červená modrá červená zelená
Vybrané testy pozornosti –
Stroopův test
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Vybrané testy pozornosti –
Stroopův test
modrá
žlutá
červená zelená
zelená
žlutá
zelená
žlutá
zelená modrá
žlutá
modrá
červená modrá červená zelená
Vybrané testy pozornosti –
Stroopův test
červená modrá
červená
zelená
modrá
modrá
zelená
žlutá
žlutá
zelená
žlutá
zelená
zelená
červená
žlutá
modrá
Lépe se Vám četla slova nebo určovala barva napsaných slov?
Čtení patří mezi dokonale naučené dovednosti, které se
„spouštějí“ automaticky, na zastavení jejich průběhu je nutné
vynaložit určité volní úsilí.
Vybrané testy pozornosti –
číselný čtverec

similar documents