Andrijkova_Geocaching

Report
Laura Andrijková
2GPSb
IKT
Geocaching je celosvetová hra využívajúca techniku GPS pre hľadanie
ukrytých „pokladov“.
Hľadači sa pomocou GPS zariadenia snažia objaviť skrýšu- krabičku
zvanú „keš“ (z ang. cache) a potom sa o svoj zážitok podelia na
internete- na
www.geocaching.com
(registrácia zdarma)
1. Ak si z kešky niečo vezmeš, zanechaj tam vec v podobnej alebo vyššej
hodnote.
2. Zapíš sa do logbooku (zápisník nachádzajúci sa v keške)
3. Napíš log o svojom zážitku na geocaching.com= zaloguj sa !
Kešku môže založiť a hľadať ktokoľvek, prvým
krokom k tomu je registrácia.
Môže mať rôznu veľkosť aj vzhľad. Stretneme sa s malými aj
veľkými, plastovými aj kovovými, alebo aj s takými, ktoré vyzerajú
ako kameň.
Mikro keš:
Krabička s
objemom menším ako 100ml.
Najčastejšie sú to škatuľky od
filmov do fotoaparátu. Tieto
kešky väčšinou obsahujú iba
logbook.
Micro
Small:
Malá keš má objem 100ml
alebo o niečo viac, avšak
menej ako 1 liter
Regular:
Bežná keš má objem 1l
a viac, ale menej ako
20l. Napríklad plastová
škatuľa vo veľkosti
škatule od topánok.
Large:
Veľká keška má objem
20 litrov a viac. Príklad:
plastové vedro, rôzne
skrinky a pod.
Na stránke geocaching.com je veľmi jednoduché sa orientovať. Stačí
len pozorne čítať. Nachádza sa tam mapa skrýš celého sveta.
1. Tradičná- najjednoduchšia. Máme dané presné súradnice, na
ktorých keš hľadať.
2. Multi-cache- súradnice musíme vypočítať pomocou zadaného
popisu na stránke. Napríklad je daných viacero miest, kam
musíme ísť, spočítať napríklad lampy pri ceste, opísať si číslo
budovy, rok na pamätníku a pod. Potom tieto údaje doplníme do
vzorca, ktorý zadal vlastník keše a vypočítame tak súradnice
konkrétneho miesta, kde sa už skrýša nachádza. Je to o čosi
náročnejšie na čas, ale o to má človek lepší pocit z nálezu .
3. Neznáma keš- najnáročnejšia. Väčšinou nemáme dané žiadne
súradnice. Musíme rozlúštiť nejakú hádanku, vedomostnú
úlohu a pod., aby sme sa k nim dopracovali.
Pri popise každej kešky máme taktiež danú náročnosť, terén a
atribúty (t.j. určité informácie o mieste, kde keš leží; napr.: či
je tam prístup z parkoviska, či je prístup možný pre deti,
vozičkárov, cyklistov, psy, poprípade informujú o výskyte
kliešťov, jedovatých rastlín atď..)
1. Na internetovej stránke si nájdem mapu skrýš, vyhľadám si
skrýšu, ktorú by som chcel nájsť. Ak na ňu kliknem, otvorí sa
mi popis ku skrýši tzv. cache listing. Nájdem tam všetky
potrebné informácie ako sú súradnice, bližší popis a takisto
pomôcku (hint), ktorá nám pomôže orientovať sa už v terénena mieste nálezu.
2. Zadám súradnice do GPS zariadenia (môžeme použiť aj mobil
s GPS). Je dobré si byť vedomý toho, že GPS signál nie je vždy
100%. V tomto prípade je niekedy lepšie, spoľahnúť sa na
intuíciu a hint.
3. Ak sa nám pošťastilo, skrýšu sme úspešne našli. Zapíšeme sa
do logbooku a krabičku späť zamaskujeme.
4. Zalogovanie sa na internete. Po prihlásení sa pri každom
popise kešky vpravo hore na stránke nachádza tlačidlo „Log
in- Zalogovať“. Do logu môžeme napísať čo sme pri hľadaní
zažili, poprípade vložiť nejakú fotku.
V skrýši sa vždy nachádza logbook- zápisník, do ktorého zapíšeš svoju
návštevu. (Hľadači používajú prezývku, ktorú majú aj pri logovaní sa na
internete.) Buď perom, ktoré je súčasťou kešky, vlastným perom,
prípadne nálepkou alebo pečiatkou, ktorú si mnohí dávajú vyrábať
špeciálne za týmto účelom. Do logbooku sa môže zapísať aj dátum nálezu
alebo vec, ktorú sme do kešky vložili (IN: Kinderhračka ) a z kešky vybrali
(OUT: prívesok).
Originál logbook
Vyrobený logbook (častejší)
Väčšie kešky zvyknú obsahovať predmety určené k výmene.
Doporučuje sa zabaliť ich do igelitových vreciek, aby sa
nepoškodili napr. vplyvom vody. Môžu to byť rôzne hračky,
prívesky, kľúčenky, spomienkové predmety, sponky, ale aj
cennejšie veci, ako napr. kompas, kalkulačka, zberateľské
predmety, mince...
Geocaching hrajú ľudia všetkých vekových kategórií. Preto si
treba premyslieť, čo do kešky vložíme. Je vhodné vyhnúť sa
predmetom, ako sú zbrane, nože, drogy, alkohol, výbušniny..
Taktiež nie je dobré dávať do skrýše jedlo ani silné voňavky.
Mohlo by to ľahko prilákať zvieratá, ktoré by kešku chtiacnechtiac zničili.
Sú súčasťou hry geocaching. Na každom trackovateľnom predmete je vyrazené
unikátne číslo, pomocou ktorého hráči logujú jeho pohyb v reálnom svete.
Takéto predmety môžu putovať stovky aj tisícky kilometrov, a to vďaka
kešerom, ktorí ich presúvajú z kešky do kešky!
Najčastejším typom je
„Travel Bug“. Je to
kovový pliešok s číslom
priviazaný ku
akémukoľvek
predmetu. Každý
Travel Bug má
väčšinou určený
nejaký cieľ, ktorý sa
snaží splniť. Cieľom
môže byť napr.:
precestovať celú
Európu alebo dostať
sa z jedného pobrežia
na druhé.
SWG = Slovak Wood Geocoin
CWG = Czech Wood Geocoin
Sú to jedinečné drevené zberateľské mince, ktoré si hľadači dávajú vyrábať . Zvykne
byť na nich zobrazená prezývka kešera a akýkoľvek obrázok.
Katalóg všetkých vyrobených SWG aj CWG je možné nájsť aj na internete.
Ukážky:
Hlavným cieľom geocachingu nie je hľadanie akýchsi škatuliek, ako by si
mohol niekto myslieť. Je to najmä o spoznávaní nových zaujímavých
miest, ktoré by človek za iných okolností nenavštívil. Keď človek začne
hľadať skrýše, začne ho to stále viac baviť, túži mať nájdených čo najviac
skrýš, aby mohol predbehnúť ostatných : ) Netreba to však preháňať.
Sú miesta, ktoré sú naozaj nebezpečné. Skrýše môžu byť aj v podzemí, na
stožiaroch, vysokých horách (napr. aj na Gerlachovskom štíte). Náročnosť
skrýše je vždy uvedená v listingu. Treba si preto zvážiť svoje možnosti a
nehľadať za každú cenu (ak sa napr. bojíte výšok a podobne).
Ďalšiu radosť nám samozrejme spôsobuje to, ak sami skrýšu nájdeme alebo
ak ju nájdeme ako prví po založení skrýše. Takisto sú to maličkosti, ktoré
nás môžu potešiť a tiež trackovateľné predmety, ktoré nie sú tak časté.
Preto ak ich človek náhodou nájde, má dvojnásobnú radosť : )
Výhodou je, že ak človek nemá čo robiť a nechce zbytočne míňať peniaze,
jednoducho sa zoberie do prírody (alebo aj mesta) a má aspoň nejaký cieľ a
možno zažije aj kopec zábavy.
Skrýšu môže založiť ktokoľvek. Stačí na to vedieť základy HTML jazyka, ale
jednoduchšie listingy sa dajú vytvoriť aj bez neho.
Skratky:
FTF (First To Find)- prvý nálezca kešky
STF (Second To Find)- druhý nálezca kešky
TTF (Third To Find)- tretí nálezca kešky
TFTC (Thanks fot this cache)- vďaka za keš
NT (No trade)- žiadna výmena predmetov v keške
TB (Travel Bug)
DNF (Did not find)- nenájdená keš
FTFAD (First To Find After Dark)- prvý nálezca keše po tme
GC (Geocaching, geocoin)
WP (Waypoint)- trasový bod
HC (Home coordinates)- súradnice domova
NM (Needs maintenance)- požiadavka na kontrolu, údržbu kešky
Muklovia- bežní okoloidúci, ktorí nevedia čo je geocaching : )
Spojler- pomocná fotka umiestnenia
Hint- slovná pomôcka
http://www.youtube.com/watch?v=-4VFeYZTTYs&feature=player_embedded
www.geocaching.com
http://wiki.geocaching.cz/wiki/FTF

similar documents