PROFIL spole*nosti

Report
DIGITÁLNÍ VÝZVY 2013
TRENDY VÝSTAVBY BEZDRÁTOVÝCH
TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ
ARBOR, spol. s r.o.
ING. JAN ŠTĚPNIČKA
PRAHA - 6. PROSINCE 2013
PROFIL SPOLEČNOSTI
Základní informace
• ARBOR je jednou z firem české akciové
společnosti SOVIS CZ
• ARBOR je ryze česká firma se základním
kapitálem 1 mil. CZK
• ARBOR má od roku 1992 zastoupení na území
České republiky v Praze, Kutné Hoře, Hradci
Králové a Brně
• Přímý dodavatel technického vybavení, služeb
spojených s komplexní výstavbou a uvedením do
provozu pro společnosti Vodafone Czech
Republic a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., aj.
Služby
• Předprojekční a projekční činnost vč. statiky
• Akviziční činnost vč. uzavírání smluv, jednání s
dotčenými orgány státní správy a jinými subjekty
• Inženýrská činnost
• Výroba a montáž kontejnerů pro telekomunikace
• Výroba a montáž stožárů a ocelových konstrukcí
• Komplexní stavební práce a výškové práce
• Plánování a návrh optimální přístupové sítě,
technologie a to včetně TCO kalkulace, aj.
• Možnost dodávek a refinancování technologických
zařízení v rámci projektů, zajištění logistiky, aj.
• Výstavba mikrovlnných sítí PtP a PtMP, optických
sítí, instalace koncových zařízení, atd.
• Měření v telekomunikačních sítích a servis
Současné modely výstavby
Využití většího počtu „Regionálních“ firem
Jak to vidíme my:
+:
Flexibilita a znalost lokálního prostředí
Kontakty pro potenciální podporu prodeje
Nižší cena (ale …..)
-:
Omezený rozsah KNOW HOW a certifikace
Omezená možnost garance objemů
Nutnost vyšší úrovně péče ze strany operátora
Omezená garance dlouhodobé stability a záruk
Omezené krytí rizik a škod
Značná administrativní zátěž
Využití významných společností s celoplošnou působností
Jak to vidíme my:
+:
Rozsah KNOW HOW a certifikace
Garance objemů
Samostatnost a výstavba na klíč v plném rozsahu
Garance dlouhodobé stability a záruk
Garance krytí rizik a škod
Klíčové KNOW HOW i nadále u operátora
-:
Vyšší cena
Nutnost převedení části klíčových aktivit na dodavatele
Stále významná administrativní zátěž pro operátora
Využití pouze jednoho strategického partnera
Jak to vidíme my:
+:
Plný outsourcing – úspora supportních aktivit
Garance objemů
Samostatnost a výstavba na klíč v plném rozsahu
Garance krytí rizik a škod
-:
Nutnost převedení části klíčových aktivit na dodavatele
Ztráta „kontaktu se sítí“ v dlouhodobém horizontu
Závislost na jednom dodavateli (často se zahraničním
kapitálem)
Nutnost zajištění detailních kontrolních mechanismů
Finanční aspekty
Skryté náklady – past na past
Předpokládaná úroveň edukace zaměstnanců
Úroveň mandatorních podmínek a zadávací
dokumentace
Obchodní podmínky (splatnost, záruky, rizika,
pojištění, aj.)
Legislativa (BOZP, zákony, normy, nařízení, aj.)
Předpokládaná certifikace společnosti samotné
Nepředvídatelnost telekomunikačního trhu jako
celku
Skryté náklady – past na past
K zamyšlení …..
Podporuji lokální firmu?
Je srovnáváno srovnatelné?
Je mi známa finanční hodnota risk managementu?
Má být cena vždy až na prvním místě?
Cena technologie vs cena výstavby….
Vyplatí se sázka na alespoň udržitelný rozvoj?
DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Jan Štěpnička – jednatel společnosti
[email protected]

similar documents