Prednáška Jozefa Bednára - Každý z nás je

Report
Každý z nás je „pí-ár-ista“
Ružomberok, 27.8.2011
PhDr. Jozef Bednár, PhD.
[email protected]
Na úvod je slušné sa predstaviť
• Pochádzam z dediny Dolné Dubové pri Trnave, v
ktorej istý čas pôsobil aj J.I.Bajza...
• Som takmer 14 rokov ženatý, mám dve deti
• V komunikačnom biznise som de facto od 1990 roku
(ale do dôchodku sa ešte nechystám:-)
• Štyri roky som hovoril za Mareka Maďariča
• Momentálne pôsobím PRimárne v PRivátnej sfére +
učím na dvoch vysokých školách
• Aby som sa nenudil, pomerne často aj blogujem –
výsledkom blogov je o.i. aj jedna kniha
Témy na dnešnú debatu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nemému dieťaťu ani vlastná mater nerozumie
Kto žije, ten komunikuje – aj keď mlčí ako peň
Rozprávka o troch grošoch
„Pí-ár-is-ti“
Hovorcovia – nie sú zbytoční???
Eventy ako efektívny nástroj budovania vzťahov aj v
cirkevnej komunikácii
7. A čo krízová komunikácia?
Prečo komunikovať?
 V slovenskej rozprávke o 3 grošoch chudobný
kopáč priekop odpovedá kráľovi na otázku,
ako sa dá vyžiť z troch grošov dennej pláce:
„Prvý groš vraciam svojmu starému otcovi,
lebo ma vychoval. Druhý požičiavam svojmu
malému synovi, aby mi vrátil, keď zostarnem.
A tretí groš potrebujem na svoje živobytie.“
Prečo komunikovať?
 V dnešnom svete by sme mohli povedať, že ten
obyčajný človek dva z troch grošov venoval na
public relations. Vkladal ich deň čo deň do dvoch
najdôležitejších vzťahov, ktoré ovplyvňovali jeho
jednoduchý život:
 Otec ho urobil tým, čím je
 Syna on urobí tým, čím bude
O našom úspechu rozhodujú kvalitné PR a úroveň
vzťahov!!!
Nemému dieťaťu ani vlastná mater
nerozumie
• Komunikácia v súkromnom živote – v rodine,
medzi priateľmi, vo vzťahu
• Komunikácia v komunite – školy, miesta, kde
žijeme, farské spoločenstvá
• Cieľ: získavam „súhlas“ okolia, posilňujem
lojalitu, posilňujem väzby
Kto žije, ten komunikuje – aj keď mlčí
ako peň
• Inak povedané – nemožno nekomunikovať
• Pretože ak nekomunikujem:
Druhí mi nerozumejú
Nechápu moje kroky
Nevedia, o čo mi ide
Nepodporia ma v čase krízy
Čo je to vlastne PR???
Čo tak trochu netradičná definícia?:
PR = zdravý sedliacky rozum v hrsti
(M.Donath)
Prečo komunikovať?
Na stavbe pracovali traja muži, všetci robili
rovnakú prácu. Napriek tomu ich odpovede na
otázku, čomu sa venujú, boli rozdielne.
„Roztĺkam kameň,“ znela prvá odpoveď
„Zarábam si na živobytie,“ povedal druhý
Tretí muž povedal: „Pomáham stavať
katedrálu.“
Prečo komunikovať?
Bájka o medveďovi a panike v lese...
Moja najťažšia PR kampaň
• Netýka sa pracovného, ale súkromného života
• Autizmus u syna
• Viacero rovín komunikácie, ktoré bolo treba
zvládnuť:
 komunikácia s manželkou
 komunikácia s našimi rodičmi
 komunikácia s doktormi a psychológmi
 následná komunikácia smerom „von“ (napr.
blogy, kniha)
Predpoklady na prácu v PR
•
•
•
•
•
•
•
Schopnosť písať
Schopnosť rozumieť médiám
Empatia
Chuť a snaha neustále sa učiť
Záujem o veci verejné
Knihomaniactvo
Pokora
Čo rozhoduje v public relations
PVC
Kreativita
Skúsenosti
Ľudský prístup
PR – Prípadová štúdia
NAVI GRAF
Hovorcovia – nie sú zbytoční?
Čo vlastne robia?
Kto ich potrebuje?
Potrebujú ich politici?
Hovorca – čo vlastne robí?
• Podľa Ariho Fleischera, tlačového tajomníka
prezidenta Georga W. Busha, je úlohou
tlačového tajomníka Bieleho domu
prezentovať stanoviská a myšlienky prezidenta
- spôsobom, ktorý mu pomáha podporiť jeho
agendu, pričom tiež pomáha novinárom
dozvedieť sa, čo robí vláda. Je to snaha
o dosiahnutie rovnováhy, ktorá si vyžaduje
starostlivý úsudok v službe dvom pánom.
Hovorca – čo vlastne robí?
• „Profesionálny hovorca musí anticipovať tzv.
nepríjemné otázky, nesmie sa nechať zaskočiť.
Musí byť pohotový a odolný proti stresu, pretože
keď ho prekvapí novinár s kamerou
a mikrofónom, musí sa spamätať skôr, ako zapnú
kameru. Dobrý hovorca by mal vždy vedieť
odhadnúť, čo od neho druhá strana chce počuť,
aby ju mohol uspokojiť, ale pritom sa nenechal
zmanipulovať.“
Petr Žídek, komunikačný poradca
Každá firma/politik potrebujú
komunikovať
• „Vláda ľudu bez informácií o ľude a pre ľud
alebo bez prostriedkov získať takéto
informácie, nie je ničím iným len predohrou
frašky a tragédie, možno aj oboch.“ (James
Madison, 1822, štvrtý americký prezident)
• „Nech ľudia poznajú fakty a štát bude
bezpečný.“ (Abraham Lincoln, 1864)
Hovorcovia – nie sú zbytoční?
• Mnohí ľudia vrátane politikov, nedokážu dať
dohromady zmysluplnú vetu bez pomoci, a
keď už stoja pred verejnosťou za pultom, tak
sa potia a čítajú, čo im napísal niekto iný.
Práve takíto politici potrebujú hovorcov. Ja ale
hovorím, zrušme aj ich, ale takisto aj politikov,
ktorí ich potrebujú.”
Miloš Zeman
Hovorcovia – nie sú zbytoční?
Terminologické ukotvenie pojmu:
• Dobrý hovorca je človek, ktorý „iba“ hovorí?
Nie, hovorca by nemal byť iba tlmočníkom
názorov a posolstiev spoločnosti, za ktorú sa
vyjadruje, ale aj ich spolutvorcom
• Celkovo by mal byť aj hlavným koordinátorom
externej komunikácie spoločnosti a tvorcom
jej celkovej PR stratégie
Hovorcovia – nie sú zbytoční?
• Terminologický problém - pomenovanie hovorca
v plnej miere nevystihuje požiadavky na pracovnú
náplň práce hovorcu
• Termín hovorca nezahŕňa najmä konzultantský
a poradenský rozmer jeho práce
• V štátnej inštitúcii by mal byť hovorca
aj poradcom, v súkromnej sfére skôr preferujeme
termín PR manažér (alebo komunikačný manažér)
– v obidvoch prípadoch by to však byť najmä
poradca/konzultant
Hovorcovia – nie sú zbytoční?
• Ešte pred 10 rokmi stačilo, aby hovorca/PR
manažér v rámci svojho pracovného
pôsobenia a vykonávania svojich úloh pokiaľ
ide o komunikáciu s médiami monitoroval
výstupy a komunikoval s klasickými tlačovými,
agentúrnymi (z domácich TASR, ČTK a SITA)
a elektronickými médiami (STV a SRo).
Kedy je hovorca zbytočný
• Ani ten najlepší hovorca nedokáže:
• komunikovať s a priori nepriateľsky naladenou
verejnosťou
• zlepšiť imidž neschopného podniku (politika)
• predávať zlé výrobky (myšlienky)
• nahradiť dobré činy
Kedy hovorca pomáha
• Podľa M. Sullivanovej, špecialistky v oblasti
komunikácie a vzťahov s verejnosťou, je
dobré, keď sa politik z polohy „toto chcem
povedať a ty mi bez ohľadu na to, či mám
správny názor alebo nie, zabezpečíš mediálne
krytie“ dostane vplyvom hovorcu do polohy
„chcem vyjsť von s týmto názorom, spracuj mi
komunikačnú stratégiu a vymysli taktiky, ako
to dostať do médií tak, aby to zaujalo
a zlepšilo môj imidž i imidž inštitúcie“.
Kedy hovorca pomáha (platí nielen
pre politikov...)
• Keďže v príspevku zohľadňujeme aj poradcovský
a konzultantský rozmer hovorcu, mal by zohrávať
aj úlohu pri rozhodovaní politika.
• Zabezpečí sa tak podľa M. Sullivanovej, že tí,
ktorí formulujú politiku, budú poznať aj dôsledky
navrhovaných opatrení z hľadiska styku
s verejnosťou.
• Ak sa hovorca nepodieľal na vypracovaní politiky,
bude pre neho ťažké pochopiť aj jej kontext
a následne ho dôveryhodne obhájiť médiám.
Potrebujú novinári hovorcov?
Alebo PR konzultantov/poradcov?
Požiadavky na hovorcu v čase nástupu
a rozvoja nových médií
• Schopný orientovať sa v mediálnej sfére,
pripravený a schopný filtrovať informácie
a z dôležitých pripravovať podklady
a odporúčania svojim nadriadeným
• Akceptuje časový tlak na svoju prácu –
hovorca pracuje stále
• Akceptuje a aktívne využíva skutočnosť, že aj
občianska žurnalistika (napríklad na blogoch)
spoluvytvára verejnú mienku
Požiadavky na hovorcu v čase nástupu
a rozvoja nových médií
• Sleduje a analyzuje prácu a výstupy klasických
i nových médií – sleduje nové trendy
a navrhuje stratégie, ako nové médiá zahrnúť
do mediálnej stratégie a využívať ich benefity
• Zmierenie s tým, že kríza môže v tejto novej
mediálnej ére nastať v podstate hocikedy
a môže sa začať aj na základe anonymnej a
neoverenej informácie – je na ňu pripravený
Hovorca – ktorý je dobrý?
Kto ohodnotí dobrého hovorcu?
Novinári?
Verejnosť?
A dobrý novinár?
• Potrebuje žurnalistiku?
• Potrebuje skúsenosti?
• Potrebuje dobrých mentorov?
• Ako to je často v slovenských médiách?
Dobrý novinár
• televízny komentátor kanadských televíznych
spoločností CBS a NTV slovenského pôvodu a
vysokoškolský pedagóg John George Frajkor
v článku „Jak še máš“ (doteraz mám tento
článok odložený), ktorý vyšiel myslím v roku
1993 v už neexistujúcom denníku Smena,
takto popísal svoju predstavu dobrého
novinára...
Dobrý novinár...
• „Svojím študentom vštepujem najmä dôveru v
seba, vo vlastné schopnosti. Tam sa začína i končí
každá kariéra, životné úspechy, životná pohoda. A
dobrý žurnalista musí byť navyše objektívny.
Ľudia musia z jeho materiálov cítiť, že ich
nepoúča, že sa necíti nad nimi nadradený. Ale že
im len predkladá argumenty, ktoré im umožnia
rýchlejšie poznať pravdu. A na to musí veľa
vedieť, veľa poznať, veľa čítať...
Dobrý novinár...
• Dobrý novinár nemá nikdy čas, stále je v strehu,
stále musí obohacovať svoje vedomosti, nesmie
sa nikdy uspokojiť s tým, čo dosiahol, ale hľadať
nové súvislosti. Dôležitá je rýchla reakcia, a najmä
veľa si treba pamätať. Knihy nemá nosiť vo vrecku
či v taške, ale v hlave, a ich myšlienky by mal
pohotovo predkladať svojim čitateľom,
poslucháčom rozhlasu, či televíznym divákom....
Tendencie (nielen) v slovenskej
žurnalistike
BULVARIZÁCIA
ČASTO NEROZHODUJE PRAVDIVOSŤ,
ALE RÝCHLOSŤ!
Správy TV JOJ 21.8.2005
• Správy začali vraždou v Žiline, v panelákovom výťahu nejaký
muž podrezal ženu.
• Nasledovali premnožené slimáky.
• Po nich problém so spaľovaním mŕtvol.
• Po spaľovaní išla reportáž z Leteckého dňa niekde pri
Sabinove.
• Po nej správa postavená na informácii, že Slováci o 400
rokov vyhynú (apropos, v tlačených médiách sa objavila už
pred pár dňami)...
• Ďalej spot o blížiacej sa povinnej výmene značiek v Čechách
Správy TV JOJ 21.8.2005
• Po ňom reportáž o roji včiel v Trenčíne.
Nasledovali pápež Benedikt XVI. v Nemecku
• otázka slovenskej propagácie v zahraničí cez
problematické motýlie logo (tiež nie najnovšia
informácia)
• Zraz motorkárov na Zemplínskej Šírave.
• Na záver desiaty ročník Hontianskej parády v
Hrušove (prehliadka tradičných remesiel)
• A súťaž o Miliónové zvieratko...
Novinári a práca s informáciami
http://bednar.blog.sme.sk/c/206115/
Ako-pani-Juranova-detinskynaletela.html
Krízová komunikácia?
Ako ovplyvňuje prácu PR
konzultanta či hovorcu?
Dá sa na ňu pripraviť?
Krízová komunikácia
Ako ju zvládnuť?
Kauza „Jezuiti“
PotRebujú farské spoločenstvá
komunikovať?
PotRebuje cirkev komunikovať?
„Dobré meno a priazeň sú viac
ako zlato a striebro.“
Citát z Biblie
Komunikácia farských spoločenstiev
• Mali by sme priebežne komunikovať, aby sa
vedelo o našich aktivitách a posilňovali väzby
členov ku komunite
• Mali by sme komunikovať jednotne
• Mali by sme sa snažiť byť jednotní
• Mali by sme využívať aj web a aj nové médiá a
obsah na nich pravidelne aktualizovať
• Mali by sme vedieť, čo chceme
• Mali by sme poznať naše cieľové skupiny
Komunikácia farských spoločenstiev
• Efektívna napríklad prostredníctvom
„eventov“:
 farské večeri (napr. Šamorín)
 organizované stretnutia po omši (zažil som v
NY)
Výlety – Izrael, Rím
Prázdninové tábory pre deti
Komunikácia farských spoločenstiev
•
•
•
•
•
Farské časopisy
Upratovanie kostola
Športové akcie (stolný tenis Kátlovce)
Detské omše
Iné aktivity – hudba na omšiach, starostlivosť
o deti apod.
Prajem vám všetko dobré...
...a ďakujem za pozornosť

similar documents