Zakladanie ďatelinotrávnych porastov a obnova lúk

Report
Zakladanie ďatelinotrávnych
porastov a obnova lúk a pasienkov
Ing. Vladimír Šmajstrla CSc.
Seminár Plemenitba, Budimír pri Košiciach 24.10.2014
Ponúkame kompletný servis
obhospodarovania
trávnych porastov pre
poľnohospodárske
a nepoľnohospodárske účely
* kompletný sortiment osív
trávnikových a ďatelinotrávnych
miešaniek
* výroba krmív a kŕmnych zmesí
* osivá na zelené hnojenie
Osivá na zelené hnojenie
V posledných rokoch pestovatelia záhradkári
používajú v čoraz väčšej miere osivá plodín
určené na zelené hnojenie. Pestovanie týchto
plodín s následným zapracovaním do pôdy
zabezpečí zvýšenie humusu (náhrada
maštaľného hnoja), zlepšujú sa fyzikálne
vlastnosti pôdy, podporuje sa rozvoj pôdnych
mikroorganizmov. Pestovaním plodín na zelené
hnojenie ovplyvňujeme významne reguláciu
zaburinenosti.
Trvalé trávne porasty
Firma Grasrenov ponúka kompletný poradenský
servis pri zakladaní údržbe a revitalizácií trvalých
trávnych porastov.
Riešime zloženie trávnych zmesí na mieru podľa
intenzity a spôsobu využívania trvalých trávnych
porastov v danej lokalite.
Pri realizácií zapožičiavame špeciálne výsevné
kombinácie na novovýsev alebo revitalizáciu vašich
poškodených lúčnych i pasienkových porastov.
Odroda Dana
Reznačka laločnatá ( Dactylis glomerata )
Popis a hospodárske vlastnosti:
Milona je stredne skorá odroda lúčno-pasienkového typu. Vytvára hustý
polovzpriamený až rozložitý trs, ktorý veľmi dobre znáša zašľapávanie.
Steblo je vysoké 0,8-1,2 m, stredne hrubé s tromi až štyrmi listami. Listy
sú stredne dlhé až kratšie stredne široké. Je stredne poliehavá. Veľmi
dobre obrastá po kosbách. Má dobrú odolnosť voči vyzimovaniu. Odroda
je veľmi vhodná ako komponent intenzívne využívaných ďatelinotrávnych
miešaniek pre zakladanie dočasných, ale aj trvalých pasienkových a
lúčnych porastov. Je vhodná pre intenzifikáciu trávnych porastov formou
prísevu. Pri skorom zbere na začiatku metania vytvára kvalitné krmivo.
Prednosti odrody:
• Dobrý zdravotný stav
• Dobrá odolnosť voči vyzimovaniu
• Vysoké úrody kvalitného krmiva
• Dobrá semenárska istota
• Vysoká pestovateľská vytrvalosť
• Nenáročná na agroekologické podmienky pestovania
Odroda Lada
Popis a hospodárske vlastnosti:
Lada, Reznačka laločnatá je vysoká trsnatá tráva, vytvára dlhé prízemné
listy. Má mohutný koreňový systém, ktorý zvyšuje jej suchovzdornosť a
vytrvalosť. Vyznačuje sa vysokou konkurenčnou schopnosťou. Začína rásť
a umožňuje pasienkové využívanie veľmi skoro na jar. Veľmi dobre
reaguje na zvýšenie dávky dusíka, poskytovaním vysokých úrod
kvalitného objemového krmiva najmä v prvej kosbe. Je ozimného
charakteru, v roku výsevu nemetá a v úžitkových rokoch metá len v prvej
kosbe. Lada je skorá odroda s veľmi dobrým zdravotným stavom, odoláva
hrdzi a múčnatke trávnej ako aj listovým škvrnitostiam.
Prednosti odrody:
• Vysoké úrody krmiva
• Veľmi dobre reaguje na zvýšenie dávok živín
• Suchovzdornosť
• Pestovateľská vytrvalosť
• Dobrý zdravotný stav a prezimovanie
Odroda Milona
Popis a hospodárske vlastnosti:
Milona je stredne skorá odroda lúčno-pasienkového typu. Vytvára hustý
polovzpriamený až rozložitý trs, ktorý veľmi dobre znáša zašľapávanie.
Steblo je vysoké 0,8-1,2 m, stredne hrubé s tromi až štyrmi listami. Listy
sú stredne dlhé až kratšie stredne široké. Je stredne poliehavá. Veľmi
dobre obrastá po kosbách. Má dobrú odolnosť voči vyzimovaniu. Odroda
je veľmi vhodná ako komponent intenzívne využívaných ďatelinotrávnych
miešaniek pre zakladanie dočasných, ale aj trvalých pasienkových a
lúčnych porastov. Je vhodná pre intenzifikáciu trávnych porastov formou
prísevu. Pri skorom zbere na začiatku metania vytvára kvalitné krmivo.
Prednosti odrody:
• Dobrý zdravotný stav
• Dobrá odolnosť voči vyzimovaniu
• Vysoké úrody kvalitného krmiva
• Dobrá semenárska istota
Odroda Velana
Popis a hospodárske vlastnosti:
Odroda Velana je vysoká, riedko trsnatá tráva s dlhými prízemnými
listami. Má mohutný koreňový systém čo podporuje jej dobrú
suchovzdornosť. Je vytrvalá s vysokou konkurenčnou schopnosťou. V
Jarnom období začína obrastať veľmi skoro a poskytuje prvú pastvu.
Velana je poloskorá až skorá odroda s rýchlym jarným rastom a
obrastaním po kosbách. Zdravotný stav má dobrý, odoláva hrdzi trávnej a
listovým škvrnitostiam. Má dobrú zimovzdornosť a je vhodná aj pre vyššie
polohy. Dáva vysoké úrody v 1 kosbe.
Prednosti odrody:
• Vysoká úroda kŕmnej hmoty
• Pestovateľská vytrvalosť a vhodnosť pre vyššie polohy
• Zimovzdornosť a suchovzdornosť
• Dobrý zdravotný stav
• Veľmi skorý nárast hmoty na jar
Odroda Velana
Popis a hospodárske vlastnosti:
Odroda Velana je vysoká, riedko trsnatá tráva s dlhými prízemnými
listami. Má mohutný koreňový systém čo podporuje jej dobrú
suchovzdornosť. Je vytrvalá s vysokou konkurenčnou schopnosťou. V
Jarnom období začína obrastať veľmi skoro a poskytuje prvú pastvu.
Velana je poloskorá až skorá odroda s rýchlym jarným rastom a
obrastaním po kosbách. Zdravotný stav má dobrý, odoláva hrdzi trávnej a
listovým škvrnitostiam. Má dobrú zimovzdornosť a je vhodná aj pre vyššie
polohy. Dáva vysoké úrody v 1 kosbe.
Prednosti odrody:
• Vysoká úroda kŕmnej hmoty
• Pestovateľská vytrvalosť a vhodnosť pre vyššie polohy
• Zimovzdornosť a suchovzdornosť
• Dobrý zdravotný stav
• Veľmi skorý nárast hmoty na jar
Ďakujem za pozornosť
Ing. Vladimír Šmajstrla CSc.
GRASRENOV – NITRA
Cabaj-Čápor, ul. Pri Sýpke 56
951 17 Cabaj-Čápor
48.246895, 18.030978
+421 37 7888 010, +421 37 7 888 801 -2
+421 37 7888 034
[email protected]
[email protected]
www.grasrenov.sk

similar documents