Tre*aj* trimestri z*dainim att*st*s lab* limbisk* smadze*u puslode

Report
“Mātes un bērna vienotības”
(D.Kalff) psiholoģiskie un
neiroloģiskie attiecību aspekti
smilšu spēlē.
Lauras Ekertes referāts
Smilšu spēļu terapijas biedrības Vasaras skolas seminārā
2012.gada 25.augustā
Trešajā trimestrī zīdainim attīstās labā
limbiskā smadzeņu puslode, kura:
• piedalās sociālā izzināšanā;
• atbild par ķermeņa un emocionālo
stāvokli;
• piedalās piesaistīšanā un rūpīgā
uzvedībā.
Limbiskas sistēmas attīstība zināmā mēra ir
atkarīga no personām, kas rūpējās par bērnu.
• Zīdainis un aprūpētāji veido tā saucamo
“emocionālo sinhronitāti”, kas efektīvi
funkcionē kā vienota bioloģiska kopiena, un
ietekmē bērna neirobioloģisko attīstību.
Abi, gan zīdainis, gan māte izmainas
saskarsmes procesā.
• Interaktīva spēle un bērna aktivitātes līmeņa
regulēšana veicina smadzeņu struktūras attīstību,
kas turpmāk ļauj bērnam pašam regulēt savas
emocijas.
• Spēles, uzmundrinošā un nomierinošā saskarsmē,
attīsta limbisko smadzenes puslodi un sasniedz
augstāku organizācijas līmeni.
• Emociju piedzīvošana veicina jaunu emociju
rašanos. Savukārt, māte adaptējas, atbildot uz
augoša bērna emocijām, uzņemas regulēšanas
un savaldīšanas lomu.
Dora Kalf saprata ka klientam ir
nepieciešamas drošības un stabilitātes
garantijas, lai pārkāptu matriarhālo
līmenī.
• Terapeita psihe interaktīvi funkcionē ar klientu smilšu
spēles laikā, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti, laikā kad
notiek arhetipiskās izmaiņas klienta psihē.
• Smilšu spēles laikā notiek emocionāla apmaiņa starp
klientu un terapeitu. Šajā procesā notiek neapzināta
emociju regulēšana un enerģētiska saskarsme starp
terapeitu un klienta psihi/dvēseli/personību, kas veicina
attiecību rašanos starp terapeitu kā arhetipisko māti.
“Smilšu spēle” nodrošina dziļu un jaudīgu
saskarsmi starp klientu un terapeitu.
• Dora Kalfa noteica divus neredzamus, bet
svarīgus “smilšu spēles” komponentus –
brīvība un aizsardzība, kas eksistē starp
terapeitu un klientu.
• Šore izteica padziļinātas saskarsmes sapratnes
nozīmi “smilšu spēles” laikā, bērna garīgai
attīstībai.
“Smilšu spēles” laikā notiek psihes izmaiņas un
reorganizējas smadzeņu struktūra, tāpat kā tas
notiek mātes un bērna saskarsmē.
• Klients, kurš spēlē “smilšu kastē” atrodas ar
terapeitu psihiskā saskarsme - augsti uzlādētā,
nepārtrauktā laukā.
• Terapeita spējas saturēt un regulēt klienta
mainīgas vajadzības “smilšu spēles” laikā
stimulē un izārstē klienta satraukumu, kā arī
nodrošina izveseļošanos.
Saiknes palielināšana starp zemākajām
struktūrām dod iespēju apstrādāt signālus
augstākā līmenī.
• Zīdaiņu smadzenes attīstas posmos, kuros
vēlākas kortikālās struktūras vada agrīnās
subkortikālas struktūras.
• Vairāk attīstās struktūras funkcionēšanas
izpildīšanas veids (maniere), bet visi struktūras
līmeņi paliek savienoti.
• Tiek izveidoti attīstības emociju /afekta
vadīšanas un regulēšanas līdzekļi.
Neirologs Paul Madean ieteica trīsvienību
smadzeņu modeli, kurā ietilpst:
• galvas smadzeņu stumbrs, kas vada
fundamentālus izdzīvošanas uzdevumus;
• vidējās limbiskas smadzenes, vairāk attīstītais
emocionālais centrs;
• vairāk attīstītas galvas smadzeņu garoza,
kognitīvo funkciju vietā.
Strukturālie komponenti un triju
smadzeņu apgabala funkcijas
Smadzeņu līmenis
Struktūralās komponentes
Funkcijas
Galvas smadzeņu garoza
Priekšēja garoza
Vizuālais dzirdes sensora garozas slānis
Asociatīvie apgabali
Kompleksa domāšana
Intelekts
Personība
Sensorie impulsi
Interpretācija
Motorfunkcijas
Limbiskas smadzenes
Mandeļveidīgs ķermenis
Jostas kroka
Gippokamp
Gippotalamus
Talamus
Ožas garoza
Emocijas
Emocionālā atsauksme
Hormonālā regulācija
Sāpes
Prieka motivācija
Garastāvoklis
Galvas smadzeņu stumbrs
Vidējās smadzenes
Jegarenās smadzenas
Varolija tilts
Autonomās funkcijas
Elpošana, sirds ritmi
Asinspiediens
Gremošana
Prāta mundrums
Aktivitāte
Smadzenes attīstās no vienkāršā uz
sarežģīto.
• Izdzīvošanās brīdī autonomas funkcijas
amigdālī un galvas smadzeņu stumbrā.
• Sarežģītākas smadzeņu funkcijas rodas un
diversificējas attīstības procesā. Attīstošas
smadzeņu struktūras veic sarežģītākas
funkcijas nekā priekšteči.
• Smadzenes ne tikai aizvieto pamatfunkcijas,
bet arī iesaista jau attīstītas dalības
sarežģītākas iespējas.
Smadzenēm ir nepieciešama dzīves
pieredze, lai veidotu struktūru,
organizāciju un attīstību.
• Bruce D. Perry pētīja traumas un konstatējis,
ka ienākošā sensora informācija tiek
salīdzināta ar modeļiem, kas glabājas atmiņā
vai ar iepriekšējās pieredzes atmiņām katra
smadzeņu struktūras līmenī.
• Traumētais indivīds atrodas trauksmes un
baiļu stāvoklī, kas izslēdz drošību un saskarsmi,
kura veicina smadzeņu augstāko struktūru
attīstību.
Galvenās pašregulējašas struktūras
veidojas jau agrā bērnībā.
• Gēni programmē smadzeņu struktūru attīstību.
• Pieredze nosaka, kādi gēni tiks iedarbināti un kā
tie veic sinaptisko saikņu attīstību.
• Agrīnās attīstības smadzeņu struktūras valda par
izdzīvošanas emocijām – niknumu un briesmām.
• Agrā bērnībā iegūtā trauma var pamatīgi
ietekmēt smadzeņu dziļās struktūras , ka arī
pamatīgi samazina cilvēka spējas pārvarēt stresu.
• Pirmajos deviņos dzīves mēnošos iegūtā
trauma, vai arī saskarsmes: māte - bērns
traucējumi, negatīvi ietekmē amigdala un citu
limbisko struktūru attīstību.
• Tas noved pie vājas subkortikālo un vāju
veģetatīvo funkciju regulēšanas. Tā sekas ir
nespēja pārdzīvot pozitīvas emocijas un
nespēja savaldīt emocijas.
No deviņiem līdz astoņpadsmit
mēnešiem gūtā trauma var izraisīt:
• traucējumus emocionālajā darbībā un grūtības
sociālo kontaktu veidošanā turpmākā dzīvē.
• nepilnīgu dažādu kortikolimbisku sistēmu
integrāciju;
• ierobežotas spējas regulēt un pārvaldīt augsta
līmeņa stresu.
Šore atzīmēja, ka smadzeņu joslas, atbild par
šādam integrējošām funkcijām:
•
•
•
•
•
sociālas attiecības;
saistītas idejas; (ассосиируемые идеи)
pašapziņa;
emocionāla regulācija un atsauksme;
attīstās arī vēlāk, pieaugušam cilvēkam
Šore apliecina, ka trauma izraisa
nevajadzīgu, nervu kortikālā un
subkortikālā joslā, „apgriešanu”, kas
izraisa pašregulācijas spēju zudumu.
• Šore aprakstīja vietu acu dobumos (pieres garozas
daļā) kā vietu, kur notiek kortikālo funkciju ar
kortikāliem kontūriem tuvināšanu.
• Brīva un pasargāta smilšu kastes telpa rada
nosacījumus, kur klients ir spējīgs atveidot veselīgu
saikni arhetipiskajā vienotībā: māte-bērns.
Izmantotā literatūra
• The Handbook of Sandplay Therapy
Barbara I. Turner Ph.D.
• Компендиум методов нейропсихологического
исследования, Бизюк А.П.

similar documents