Martin Kuku*ín

Report
1860 – 1928
Mgr. Janka Khírová
Charakteristika autora
 Patril k najvýznamnejším predstaviteľom realizmu v
slovenskej literatúre
 Bol prozaik, dramatik a publicista
 Väčšinu svojho života prežil ako lekár v zahraničí –
Chorvátsko, Južná Amerika
 Celý život sa riadil svojím vnútorným presvedčením –
byť užitočný slovenskému národu
Životopis autora
 Narodil sa 17.5. 1860 v dedinke Jasenová na Orave
 Vlastným menom sa volal Matej Bencúr
 Pochádzal z rodiny slobodných sedliakov, tzv. šoltýsov
 Pseudonym Kukučín odvodený od matkinej prezývky
Kukučka
 Študoval na gymnáziách v Revúcej, Martine, Banskej
Bystrici a zmaturoval v Šoproni.
 Skončil Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe
 Počas tohto štúdia písal a pracoval v spolku Detvan
Pôsobenie autora
 Lekár na ostrove Brač v Chorvátsku, kde sa aj oženil s




Pericou Didoličovou
Od roku 1908 odišiel do Čile, pôsobil v Punta Arenas
Od roku 1922 do 1926 striedavo žil na Slovensku a v
Chorvátsku
Koniec života strávil s chorou manželkou v kúpeľoch v
Lipiku ( Chorvátsko ), kde aj on zomiera na zápal pľúc
21.5.1928
Pochovaný bol v rodinnej hrobke Didoličovcov, odkiaľ
jeho telesné pozostatky previezli do Martina, kde ich
29. októbra uložili na Národnom cintoríne.
Kukučín a Južná Amerika
 1908 - odišiel do Punta Arenas (mesto v Patagónii v
Čile), kde sa usadil natrvalo. Tu ho vnímajú ako
humanistu a ľudomila. Pomáhal každému, kto
potreboval lekársku pomoc bez ohľadu na spoločenské
postavenie a bohatstvo. Jeho meno nesie aj operačná
sála v novej mestskej nemocnici. Podľa "Mateja
Bencúra" je pomenovaná poliklinika v Punta Arenas.
V Patagónii sa stal aj spolumajiteľom
ovčej farmy, aby si finančne polepšil.
Fotografiu robil on sám a zachytáva jeho
farmu.
Tvorba
Delíme na – poviedky z dedin. prostredia
- novely
- romány
- divadelné hry
- cestopisné črty
Znaky jeho tvorby
 Využívanie hovorovej reči, archaizmov
 Myslenie a hodnoty dedinského človeka
 Zvyky v dňoch všedných aj sviatočných
 Láskavý humor
 Zápory a neduhy dedinských ľudí
 Psychologické vykreslenie vnútorného sveta
postáv
 Vzťahy v rodinách
Poviedky z dedinského prostredia
 Z teplého hniezda
 Veľkou lyžicou
 Pred skúškou
 Tichá voda
 Neprebudený
 Rysavá jalovica
 Keď báčik z Chochoľova umrie
 Mišo
 Dedinský jarmok
a ďalšie
Novely
 Mladé letá (1889) - ľúbostné súperenie dvoch
študentov revúckeho gymnázia Miška Jahodu a Ferka
Putorisa, poukazuje na dva životné prístupy,
rozumový a citový a vytvára všeobecný obraz mladosti
tej doby.
Vydavateľstvo Mladé letá ( 1956 – 2003 )
 Dies irae –peniaze ničia vzťahy a charaktery ľudí
Romány
 Dom v stráni
 Mať volá I.- V.
Divadelné hry a cestopisné črty
 Obeta
 Komasácia
 Bacúchovie dvor
.........................................................................................
 V Dalmácii a Čiernej Hore
 Prechádzky po Patagónii
Rodný dom v Jasenovej
Hrob Martina Kukučína v Martine
Na Národnom cintoríne
K 150. výročiu narodenia M. Kukučína
bola vydaná pamätná minca v hodnote 10 eur
Ostrov Brač
Jeho manželka
Perica Didoličová
Dedinka Selce- tu pôsobil ako lekár
Obrázok mladého
Kukučína
Pamätná tabuľa na dome
v Selci
Ďakujem za pozornosť
Zdroje:
http://www.orava.sk/dat
http://www.sronline.sk/viewobr.php?obrID=4887
a/mid/historical_person_11_kukucin.j
http://amavet.sk/download/DSC06644.JPG
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Selca
_Kukucin_tabula.JPG
http://www.podvrskom.sk/images/product/e3d0
10f386b198d24052c76bea6a9f9f.jpg
http://www.euronumis.eu/fotky19061/fotos/_vyrn
_160SK1010EUKUKPROOF.jpg
http://www.euronumis.eu/fotky19061/fotos/_vyrn
_160SK1010EUKUKPROOF.jpg
http://img.csfd.cz/files/images/film/posters/000/
032/32992_2ec2e0.jpg?h180
http://www.podvrskom.sk/images/product/e3d01
0f386b198d24052c76bea6a9f9f.jpg
http://mvs.yw.sk/spisovatelia/kukucin/image012.
jpg
http://www.gorila.sk/i/imgs_orig/916/83916.jpg
http://eky.sk/wpcontent/uploads/2012/05/Kukucin-Diesirae-190x240.jpg

similar documents