DUM č. VY_32_INOVACE_37 - Masarykova obchodní akademie Jičín

Report
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0232
Název projektu
EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín
Název školy
MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín
Předmět
Český jazyk a literatura
Tematický okruh
Mluvnice
Téma
Tvarosloví podstatných jmen
Označení DUMU
VY_32_INOVACE_37
Jméno autora
Mgr. Marcela Rašková
Datum vytvoření
14. září 2013
Anotace
Výklad tématu doplněný praktickými cvičeními
TVAROSLOVNÝ PRAVOPIS
Podstatná jména
2. PÁD SINGULÁRU

Jména končící na měkkou souhlásku + -a (dle
vzoru žena a předseda), mají ve 2. pádě –i

př. Nataš-a (Nataš-i), skic-a (skic-i); Ríš-a (Ríš-i),
paňác-a (paňác-i), Pernic-a (Pernic-i) aj.
Nezapomínejme, že hláska c je hláska měkká!
3. PÁD SINGULÁRU
několik vlastních jmen za sebou, koncovku -ovi až
ke jménu poslednímu, př. panu Karlu Josefu
Novákovi (nikoli chybně pánovi Karlovi Josefovi
Novákovi).
 u jmen zakončených na samohlásku - podle
vzoru předseda: Otovi, Honzovi – koncovku
ovi již k vlastnímu jménu: př. Otovi Novákovi,
Honzovi Novákovi.

5. PÁD SINGULÁRU
Při oslovování jménem užívat vždy 5. pád, 1. pád je
sice častý, ale je chápán jako nedostatek zdvořilosti
(Pane Nováku!)
 Oslovujeme vždy pane doktore, pane mistře (pane
doktor, pane mistr je nespisovné).
 podstatná jména rodu mužského životného podle vzoru
soudce:

Zakončení 1. pádu sg. – ec: 5. pád – če: malý chlapec (malý
chlapče!)
 Zakončení 1. pádu sg. – ce: 5. pád – ce: pane soudce!
obránce! dozorce! proradný zrádce! (chybné je oslovení Pane
soudče!). aj

6. PÁD PLURÁLU

vzor hrad : koncovka –ech,

koncovka –ích/ - ech: -l, -s, -z: kostelech/-ích, hotelech/-ích, plesech/-ích, lesech/-ích, jezech/-ích aj.


koncovka –ách/ - ích: u jmen zdrobnělých: obláčk-ách / obláčc-ích



u některých jmen je možná jako jediná: peče cukroví na plechách,
prohrál v šachách.
vzor pán: koncovka –ích: u jmen na -k, -g, -ch, -h, (ka, -ga, ha, -cha) př. klucích, chirurzích, pedagozích, hoších,
pstruzích, sluzích, patriarších aj.
střední rod s příponou -sko, -isko: –ích/-ách př.
stanoviskách / stanoviscích, střediskách / střediscích aj.


Ojediněle po -p, př. sklepech/-ích.
někdy i u jmen na -ko, př. jablkách/jablcích.
Podstatné jméno práce se skloňuje podle vzoru růže, proto
píšeme: v diplomových pracích (chybně: pracech).
7. PÁD PLURÁLU
Jména rodu mužského zakončená na -l, -z, -s:
mohou mít:

Tvrdé skloňování (podle vzoru hrad) – píšeme -y,
př. mozol, coul, živel, uzel …
 neživotná jména rodu mužského zakončená na měkkou souhlásku
-c: tác (tácy), hec (hecy), kec (kecy)

Měkké skloňování (podle vzoru stroj) – píšeme -i, př. cíl,
mandel, pantofel, kachel, kašel, příčel, pikel …
 Obojí tvary (podle vzoru stroj i hrad) - můžeme psát -i, -y.
u jmen, která mají ve 2. pádě j. č. -u i –e


př. s kužel-i /-y; s koukol-i/-y; s cumli/-y; s chmeli/-y, se
strašpytli/-y, s rubli/-y aj.

Datum: střední rod, stejně jako album. Při
skloňování vynecháváme zakončení –um:

data, datu...; od data k datu
JMÉNA V ZÁVORKÁCH PŘEVEĎTE DO
NÁLEŽITÝCH TVARŮ:

Nikdy se nezmínil o (pan Jan Marek). Učili jsme
se o (spisovatel Karel Václav Rais). Šel k (lékař
Ota Lněnička). Půjdeš k (doktor Petr Novák)?
Přečetl referát o (rektor mistr Jan Hus). Výkony
herce (Roman Skamene). Napsal dopis (strýc
Karel). Sešit (spolužák Pernica). Přečetl spisy
(Jan Amos Komenský). Co víš o (přítel Eda
Procházka)? Máme se naučit báseň (Pablo
Neruda). Obdivuji se (Karel Roden) Napsal dopis
(Miloš Čermák). Výkony (skokan Petr Havlůj).
KTERÝ TVAR JE SPRÁVNÝ?

O českých králech - králích; o andělech - andělích; na
našich učitelech – učitelích; na kuželech - kuželích; v lesích
- lesech; po starých akademicích - akademikách; v jeho
pracích - pracech; na vysokoškolských titulech - titulích; v
horských tunelech - tunelích; bydlet v hotelech – hotelích;
po Francouzech - Francouzích; o dnešních Italech - Italích;
v silných vozech - vozích; o motýlech - motýlích; o slovech slovách; na širých mořích - mořech; po právech - právách; v
autech – autách; o trojúhelnících - trojúhelníkách; v
poštovních balíčkách – balíčcích; v jihočeských rybnících rybníkách; na plesech - plesách.
CO JE SPRÁVNÉ?
s (myšma, myšima, myšmama, myšmi, myšema)
 Před dvěma (dněma, dny, dni, dněmi)
 Škube mi v (ramenouch, ramenách, ramenech,
ramenou)

CO JE SPRÁVNÉ?
Vyber správný tvar podstatného jména:
 s (myšma, myšima, myšmama, myšmi, myšema)
 Před dvěma (dněma, dny, dni, dněmi)
 Škube mi v (ramenouch, ramenách, ramenech,
ramenou)


similar documents