Franz Kafka - Premena

Report
Gymnázium Krompachy
Peter Oeser
3.B
Franz Kafka
(* 3. júla 1883 , Praha - † 3. júna 1924 , Praha)
 Bol spisovateľ židovského pôvodu, bez manželky
 Bol synom Hermanna Kafku a Julie Kafkovej
 Otec mal galantériu, prišiel z vidieka.
 Matka bola z bohatej rodiny z Poděbrad.
 Okrem dvoch bratov Georga a Heinricha mal ešte
tri
mladšie sestry: Elli, Valli a Ottla.
 1920 mu tragicky zahynul otec, matka sa v septembri toho istého
roku opäť vydala.
 Hovoril a písal po nemecky, ovládal aj češtinu
tak
ako celá rodina.
 Jeden z literárne najvplyvnejších a najoceňovanejších spisovateľov
20. storočia.
Franz Kafka
Tvorba
 Veľká časť jeho diel, napr. Ortieľ, Premena, a
V trestaneckej kolónii bola uverejnená už za jeho života
 Je to okolo 50 titulov, väčšinou poviedky.
 Poviedky:
:
- Ortieľ
- Premena
- V trestaneckej kolónii
- Dedinský lekár
- Umelec v hladovaní
•
Romány:
- Proces
- Zámok
- Amerika
Jeho duševný život
Franz mal osamelé detstvo a rodičia mu dávali len povinnosti. To sa odrazilo
aj na jeho duševnom živote. Žil v rodine medzi blízkymi, no cítil sa sám. Bol
uzavretý, osamelý. Jeho osobnosť bola veľmi zložitá. Jeho celý život bol zápasom so svetom a taktiež so samým sebou. Nedokázal byť ľahkovážny, za
všetko sa cítil zodpovedný.
Práve tento jeho postoj
preniesol do literatúry
existencializmus. Jedinou
jeho radosťou bola jeho
sestra. Naozaj žil, len keď
písal. No jeho písanie
taktiež sprevádzali pocity
ako strach, alebo úzkossť
a taká je aj jeho tvorba.
- Vznikol v Nemecku po 1 svetovej vojne odkiaľ sa rozšíril do Francúzska a
východných štátov .
- Existencia je základ života
- Autori zobrazujú človeka ako izolovaného jedinca, ktorý nie je spokojný
sám zo sebou ani so spoločnosťou.
- Je to jedinec, ktorý nevie komunikovať so spoločnosťou. Pochybujú, že
človek si je schopný svoj vlastný osud riadiť dám.
- Ľudia sú manipulovaní, kladú si otázku či život má zmysel.
- Tragický dej – život je absurdný a nezmyselný
Premena
Útvar - poviedka
Kompozícia - 3 časti
Prostredie - pražský byt Samsových
Téma - premena Gregora Samsu na hmyz
a jeho postupný fyzick a psychický
úpadok
Idea - autor poukazuje na plytké rodinné
a medziľudské vzťahy
Hlavné postavy :
Gregor Samsa - obchodný cestujúci, pracovitý a spoľahlivý
Markéta - Gregorova sestra, jediná sa stará o Gregora
Rodičia Samsoví
Dej:
Gregor sa prebudí ako chrobák. Spočiatku si to ani neuvedomuje a má v pláne ísť s omeškaním do roboty.
Všetci sú prekvapení, že je ešte doma, lebo o siedmej býva už na cestách. Gregor im chce všetko vysvetliť,
ale nič mu nie je rozumieť. Dvere má zamknuté a otvorí ich až na naliehanie sestry. Medzi tým prišiel
prokurista. Zisťoval prečo Gregor neprišiel do roboty. Ten ho uvidel prvý, zľakol sa a ušiel. Otec ho
zahnal naspäť do izby, pričom ho zranil. Gregor odteraz spí pod posteľou a je len staré a pokazené jedlá.
Chodí po stenách a po strope, preto mu sestra vysťahuje nábytok. Ale Gregor vidí, že sa odsudzuje ľudskej
spoločnosti, no keď vidí, že je všetkým na obtiaž, dobrovoľne sa vzdáva. Viac sa nesnaží naviazať s
ostatnými členmi rodiny kontakt, aj keď po tom veľmi túži. Nedbá o seba, neje a chradne telesne i duševne.
Keďže Gregor nezarába, rodičia aj Markéta sú prinútení pracovať. Prijali aj troch podnájomníkov. Tých ale
Gregor vyplaší a dávajú výpoveď. V tej chvíli dáva sestra návrh, aby sa ho zbavili, lebo to už nie je Gregor
a ani človek. Ráno Gregor s výčitkami zomiera. Nájde ho slúška, ktorá si z neho robila len posmešky a
jeho telo následne zrejme vyhodí do odpadkov. Prvýkrát po mesiacoch sa všetci vybrali na výlet. Rozprávali sa
o sľubnej budúcnosti, lebo majú všetci prácu, kúpia si menší byt a Markéta je súca na výdaj.
Práca s textom
Úryvok: Premena
Aj keď sa Gregor Samsa raz ráno prebudil z nepokojných snov , zistil , že sa v
posteli premenil v akýsi obludný hmyz. Ležal na chrbte tvrdom ako pancier ,
a keď trochu nadvihol hlavu, uvidel svoje vyklenuté, hnedé brucho rozdelené
oblúkovitými výstužami , na ktorého vrchole sa sotva ešte držala prikrývka a
tak tak že úplne neskĺzla dolu. Jeho početné , vzhľadom k ostatnému objemu ,
žalostne tenké nohy sa mu bezmocne komíhali pred očami.
1. Vypíš štyri pod. mená a urč ich gramatické kategórie.
2. Vypíš všetky zámená a urč ich gramatické kategórie.
3. Nachádzajú sa v úryvku príslovky ? Ak áno vymenuj.
4. Napíš jedno synonymum k podčiarknutým slovám.
5. Pomenujte jazykový štýl a slohový postup použitý v úryvku.
Daval/a si pozor ?
1. V akom storočí žil Franz Kafka ?
2. Bol Franz Kafka ženatý ?
3. Aké mal detstvo ?
4. Akého bol pôvodu ?
5. Aké jeho najznámejšie diela si pamätáš ?
6. Ako by si charakterizoval jeho duševný život ?
7. Ako by si charakterizoval existencializmus ?
8. Čo si myslíš o postave Gregora Samsu ?

similar documents