Karel IV. - Základní škola Úvaly

Report
KAREL IV.
Předmět:
Literární seminář
Ročník:
7. a 8.
Klíčová slova:
autobiografie, romance, středověká feudální
kultura
Jméno autora:
Mgr. Marcela Havelková
Škola – adresa:
ZŠ Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic 8, Úvaly
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Pořadové číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.1080
Šablona: 32_02
Sada: 03
Ověření ve výuce: 14.11.2011
Datum: 27.10.2011
Třída: 7.A, 7.B, 8.A,8.B,8.C
* 1316 - 1378
 syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
 nejznámější český panovník
 král český a císař římský
 byl velmi vzdělaný, měl jazykové i literární nadání
 podporoval vzdělanost a kulturu
 Vita Caroli
o
o
o
latinsky psaná autobiografie panovníka až do r. 1340
hlavní zdroj informací o jeho životě a době
přeložena do češtiny už ve 14. století
 Život sv. Václava
 právní spisy
 Toho času jsme jeli koňmo jednoho dne z Křivoklátu
do Prahy, abychom se sešli se svým otcem, který byl na
Moravě. (…) V noci jsme ulehli na lůžko a Bušek
z Velhartic před námi na jiné lůžko. V síni byl rozdělán
velký oheň, protože byl čas zimní, a hořelo tam mnoho
svic, takže bylo dosti světla a okna i dveře byly zavřeny.
A když jsme usnuli, tu někdo, nevím kdo, chodil po
síni, takže jsme se oba probudili. I kázali jsme
řečenému Buškovi, aby vstal a podíval se, co by to bylo.
 Papež Karlovi IV. vyčítal, že nosí příliš krátké a těsné
šaty. Důrazně ho nabádal, aby nosil šaty dlouhé a volné
a aby se aktivně nezúčastňoval turnajů
 V r. 1350 se Karel zranil při turnaji – na čtyřikrát si
zlomil čelist a deformoval krční páteř a ochrnul na celé
tělo. I když měl výborného chirurga, zůstaly mu
nadosmrti následky. Ve 34 letech chodil shrbený,
hlavu měl nakloněnou na levou stranu a nemohl ji
otáčet.
 V letech 1344 – 1348 Karel IV. udělal pro českou
kulturu několik významných počinů. Dokážeš je
vyjmenovat?
 Které město bylo centrem politického i kulturního
dění?
 Jak se jmenuje stavitel, který pracoval na dvoře
Karla IV.?
 Kdo byl Bušek z Velhartic?
Král Karel s Buškem z Vilhartic
teď zasedli si k dubovému stolu —
ti dva už pili mnohou číši spolu
a zapěli si z plných plic.
»Nuž dej sem zlaté číše, páže,
a nalej vína — dolej výš —
dnes, pane Bušku, cosi zvíš!«
král Karel vesel káže.
»Zde po tom víně, Bušku, slyš,
domácí slunce naše v loni hrálo —
toť první víno, které v Čechách zrálo —
aj tedy vzhůru, pijme již!«
A pili — král však náhle prsknul —
»To že je víno? tenhle kvas?
vždyť ústa křiví, láme vaz! «
a zlostně rukou mrsknul.
»Eh — vezu révu z Burgund sem,«
král dál a dál si v zlosti svojí vede,
a takovouhle peluň mně z ní svede
ta velebená česká zem!
Jsem přesvědčen, když broskve vsadím,
že sčesám trpké trnky z nich,
a chceš-li klidit pustý smích,
zde růže sázet radím!
 Autor této romance se narodil v r. 1834 a zemřel v r.
1891. Žil v Praze na Malé Straně v domě U Dvou slunců
a U Tří černých orlů. Patří mezi májovce. Jeho tajnou
láskou byla Karolína Světlá. Studoval na gymnáziu v
Praze. Napsal např. básnickou sbírku Hřbitovní kvítí,
Knihy veršů, Písně kosmické a prózu Malostranské
povídky.
 Už dokážeš vyslovit jeho jméno?
ZDROJE
Bláhová, R., Chvalovská. E., Polášková, T., Slepička, P., Srnská. K.,
Literatura pro 1. ročník středních škol. Pracovní sešit. 1. vydání.
Brno: Didaktis s. r. o., 2008. 156 s. ISBN 978-80-7358-116-9. str. 71
Bláhová, R., Chvalovská. E., Polášková, T., Slepička, P., Srnská. K.,
Literatura pro 1. ročník středních škol. učebnice. 1. vydání. Brno:
Didaktis s. r. o., 2008. 151 s. ISBN 978-80-7358-115-2. str. 71
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_IV.jpg?uselang=cs
(staženo 27.10.2011)
http://cs.wikisource.org/wiki/Balady_a_romance/Romance_o_Karlu
_IV. (staženo 27.10.2011)

similar documents