Výukové materiály pro asistenty pedagoga

Report
Výukové materiály pro asistenty
pedagoga
PaedDr. Alexandra Khodlová
Zadáním úkolu bylo vytvořit cokoli, co by
usnadnilo práci asistentům a zpříjemnilo učení
dětem.
Vzhledem k veliké nabídce kvalitních pracovních
listů i učebnic jsem tentokrát zvolila formu
jednoduchých didaktických her, kde je přísun
informací zintenzivněn aktivní manipulací.
Zatímco ke cvičením se děti nerady vrací,
opakování hry – i když evidentně vzdělávací obvykle vítají.
Hraní nebo učení? Oboje 
Vytištěno dvakrát – a je z toho soutěž
Čtení s překvapením
Hry jsou podle obsahu rozděleny do těchto složek:
český jazyk a čtení (CJ), matematika (MA), prvouka, přírodověda
a rozvoj slovní zásoby (PR)
V každé složce jsou hry očíslovány podle zvyšující se obtížnosti.
Vždy jsem zařadila několik aktivit pro dosavadní nečtenáře.
Hry jsou podle formy rozděleny do těchto kategorií :
domino (D), puzzle (P), karty (K) a sponkové (S).
Formáty a pravidla zůstávají stále stejná, tudíž odpadá zdlouhavé
vysvětlování, většinou je zde jednodušší a složitější verze jedné
hry, takže po nacvičení je možné jen navýšit náročnost.
Každá aktivita trvá maximálně několik minut, měla by přispět ke
zpestření výuky nebo být podnětem k nějaké další akci.
Každá kopie hry je pro jednoho až čtyři žáky, vždy pod dohledem
nebo za aktivní účasti dospělého.
Značení
PR01-P-užitková zvířata
CJ10-D-rýmy
Omlouvám se za čas, který strávíte přípravou materiálů, doufám
však, že při zpracovávání budete mít před očima Vaše konkrétní
klienty a při té příležitosti Vás napadnou další varianty využití.
Výhodou by měla být možnost si kdykoli vytisknout jakékoli
množství materiálů, nezničitelnost, jednoduchá skladovatelnost,
bezproblémové přenášení a variabilita. Snad by i neintegrované
děti měly chuť si se svými spolužáky pohrát...
Doporučuji některé listy tisknout na barevné papíry, podlepovat
ozdobným balicím papírem, před laminováním některé obrázky
vybarvit, což např. u puzzlí výrazně snižuje obtížnost. Když si žák
– třeba i velmi neuměle – vybarví hru sám – bude se k ní jistě rád
vracet.
Kartičky skladuju v sáčkách se zipem, do kterých vkládám
papírek s poznámkami (další možné aktivity, ale i úspěchy či časy,
kterých děti dosáhly při skládání)
Příprava
Barevné zvýraznění
Tisk na barevný papír
Náměty ke zpracování, základní pravidla a možnosti dalšího
využití s fotodokumentací najdete na dalších stránkách a pak
konkrétně i u některých listů. Budete-li mít jakékoli dotazy,
připomínky či vylepšení, neváhejte mě kontaktovat emailem na
adrese: [email protected]
Materiály byly testovány na dětských odděleních Thomayerovy
nemocnice v Praze.
Využila jsem obrázky z www.picasaweb.google.com
DOMINO (D)
Příprava: Vytisknout
(texty na barevný
papír), zalaminovat a
vystříhat. Pozor,
stříhejte mezi druhým
a třetím sloupcem po
slabé čáře .
Aktivita: Hrajte jako
domino, povzbuzujte
děti k vytvoření co
nejdelšího hada. Děti
uvítají, bude-li se
s nimi dospělý střídat.
D- pexeso
• Chcete- li hrát jako pexeso a
jedná –li se o uspořádanou
dvojici (např. povolání,
písničky, přísloví...),
podlepte vždy 1. + 3.
sloupec jednou (např.
červenou) a 2.+ 4. sloupec
jinou (např. žlutou) barvou.
Děti tedy otočí vždy nejdřív
červenou a pak žlutou
kartičku, čímž vznikne
smysluplná věta nebo
sdělení.
D- další aktivity …
• Hra je poměrně náročná
na prostor, ideálně se
hraje na zemi, kdy si
děti mohou
přesednout, aby nečetly
vzhůru nohama.
Z kartiček se dají tvořit i
tzv. schody.
D – pracovní listy
• Většinu cvičení lze
použít i jako
jednorázové pracovní
listy.
• Část vytištěného listu je
možné nalepit do sešitu
– děti řešení vlepují
nebo dopisují.
D- vyvození nové látky
• Kartičky se dají
vzájemně kombinovat,
na což je upozorněno u
konkrétních listů.
• (například malá a velká
písmena, matematické
operace v jednotkách a
desítkách…)
PUZZLE (P)
• Příprava: Vytisknout,
podle potřeby na kopírce
zvětšit či zmenšit, možno
vybarvit obrázky nebo
barevně zvýraznit text,
zalaminovat a
vystřihnout.
• Aktivita: skládat,
odhadovat řešení,
vymýšlet další možné
varianty ...
P- texty
KARTY (K)
• Příprava: Vytisknout, některé
možno vybarvit a pak
zalaminovat. Ani to však není
nezbytné. Pak rozstříhat na
čtyři stejně velké kartičky.
• Aktivita: Jedná se o krátké
zábavné hry rozvíjející postřeh.
Karty jsou si podobné, ale
žádné dvě nejsou zcela stejné.
Cílem hry je najít podle diktátu
jednu kartu, kterou má
vyučující (nebo diktující dítě)
na mysli. Předem je třeba si
ověřit (nebo zopakovat), zda
děti umí obrázky pojmenovat
K – jak hrát?
• např: Na kartě, na kterou si
právě myslím, je jablko,
hruška, víno a dvě maliny.
•
Na kartě, na kterou si
právě myslím, není krokodýl
ani pštros.
• Dítě se může ptát: Je na tvojí
kartě rajče?
•
Kolik je na
tvojí kartě motýlů?
• Jakmile dítě ví, musí kartu vzít
nebo na ni plácnout. Mohou
hrát 1-4 děti.
SPONKOVÉ (S)
• Příprava: Obrázky je možné,
nikoli však nutné, vybarvit.
V Každém řádku je vždy jedno
správné řešení. To se propíchne
špendlíkem a na druhé straně
barevně označí . (Pozor, aby
kolečko neprosvítalo.) Pak se
list zalaminuje a rozstříhá na
proužky. Na každý proužek
dávám kancelářskou sponku.
• Aktivita: Žák si proužek
prohlédne a posune sponku na
správné řešení . Svoji odpověď
si může otočením proužku sám
zkontrolovat. Sponka je na
kolečku – odpověď byla
správná.
S-další varianty
Místo sponky kolíček
Řešení je možné jen ukazovat
Přeji Vám mnoho pěkných chvil strávených při hrách.

similar documents