05_vinduer_case_og_opgaver_

Report
Vinduer
Case og opgaver – løsninger
Dialog med kunden…
Case / gruppearbejde:
Parcelhus fra 70’erne på 130 m2
• Vandret loft med 100 mm ‘gammel’ isolering
• Hulmur, der er uisoleret. Stor udmuringsprocent. Areal 94 m2
• Krybekælder, hvor varmerørene er isoleret.
• Ældre vinduer og døre
med termoruder
(areal: 26 m2)
• Opvarmes med det
oprindelige oliefyr
• Radiatorer i hele huset
Dialog med kunden…
Case / gruppearbejde:
Vinduerne er begyndt at vise tegn på råd og nedbrydning.
Vinduerne har ældre termoruder. Et par stykker er punkteret.
Arealet af vinduerne er 26 m2:
• 8 m2 mod nord
• 11 m2 mod syd
• 7 m2 mod øst og vest
• Hvilken dialog vil I have
med kunden?
• Hvordan vil I rådgive
kunden?
Dialog med kunden…
Dialog med kunderne:
• Hvad er deres forventninger til vinduerne?
 I forhold til energi, indeklima og arkitektur
 Andre forhold, der er vigtige for dem (fx sikkerhed og støjreduktion)
• Investering og besparelser
 Økonomi i fremtiden
• Særlige forhold
 Overophedning
 Større vinduesareal
 Flytte vinduer
Dialog med kunden…
Case / gruppearbejde:
Med udgangspunkt i spareberegneren eller energiløsningerne fra Videncenter for
Energibesparelser i bygninger…:
Skal der vælges:
• 2-lags vinduer
• 3-lags vinduer
(B-mærkede vinduer)
(A-mærkede vinduer)
Vurdering på baggrund af
besparelse og økonomi.
3-lags løsningen er 15%
dyrere.
Dialog med kunden…
2-lags løsningen (B-mærkede vindue)
Areal og orientering
Skemaer for
nuværende situation
Eksisterende
løsning
Dialog med kunden…
2-lags løsningen (B-mærkede vindue)
Areal og
orientering
på de
vinduer, der
skiftes
Skemaer for
udskiftning
Valg af løsning:
minimum er bmærkede
vinduer,
lavenergi er amærkede
vinduer
Dialog med kunden…
2-lags løsningen (B-mærkede vindue)
Resultat: kWh og kr.
Dialog med kunden…
3-lags løsningen (A-mærkede vindue)
Lavenergi i stedet for
minimum
Dialog med kunden…
2-lags løsningen (B-mærkede vindue)
Resultat: kWh og kr.
Dialog med kunden…
Økonomi:
Besparelse ved 2-lags løsning:
Besparelse ved 3-lags løsning:
4.413 kr/år
5.636 kr/år
Forskel 22%
Dialog med kunden…
Case / gruppearbejde:
Indeklima
I stuen mod syd er et stort vinduesparti. Vinduer er 2,10 meter i højden. Familien
har store problemer med overophedning om sommeren og træk om vinteren.
Skal der vælges:
• 2-lags vinduer
• 3-lags vinduer
Diskuter hvilke andre
løsninger, der kan / burde
overvejes / vælges?
Dialog med kunden…
Indeklima
Overophedning kan løses med lavere g-værdi, således at der kommer mindre
varme ind i bygningen. 3-lags løsningen har lavere g-værdi end 2-lags løsningen.
Overvej især muligheden for afskærmning af solen, når der problemer med
overophedning. Overvej belægning på ruden, der reducerer solindstrålingen.
Kuldenedfald er resultat af kolde vinduer. Fokuser på u-værdien for at få varmere
vinduer. 3-lags løsningen har den bedste u-værdi, og bør vælges ved store/høje
vinduer for at undgå kuldenedfald og træk-problemer.
Kontaktinformation:
Claus Jacobsen
Tlf. 9815 6800
[email protected]
Bedrebolig.dk

similar documents