Entity FrameWork

Report
ADATBÁZIS KEZELÉS
ENTITY FRAMEWORK
KRIZSÁN ZOLTÁN
ENTITY FRAMEWORK
• Sok-sok hasznos tutorial
• http://msdn.microsoft.com/enus/data/ee712907#efdesigner
LEHETŐSÉGEK
• Code First
• Model First
• Database First
CODE FIRST MEGKÖZELÍTÉS
• Nincs adatbázis
• Létező adatbázis esetén
KONTEXTUS MODELL OSZTÁLY
LÉTREHOZÁSA
• Kontextus XXXContext osztály
• ősosztály DbContext
(using System.Data.Entity)
• Nyilvános tulajdonságok táblánként
DbSet<YYY> YYYs {get; set;}
(YYY lesz a tábla neve)
• EF Designer generálja, ha nem code first
ADAT (ENTITÁS) OSZTÁLYOK
LÉTREHOZÁSA
• Nyilvános tulajdonságok (get, set)
• Attribútumok használata a tulajd. előtt
• Adat modell
• Key
• Association (adat reláció, pl. idegen kulcs)
• Megjelenítés
• Display
• DisplayColoumn
• Ellenőrző
• Required
• StringLength
ATTRIBÚTUM PÉLDÁK
• [MaxLength(10),MinLength(5)]
• [MaxLength(10, ErrorMessage="BloggerName must
be 10 characters or less"),MinLength(5)]
• [NotMapped], ha nem kell a db-be
• [Table(“ZZZZZZZ")]
• [Column(“SSSSSS", TypeName=“gggggg")]
ENTITÁS KAPCSOLATOK
• 1:N (gyűjtemény típus a másik osztaly elemeire)
class YYY{
public virtual List<XXX> XXXs { get; set; }
}
• N:N
Két osztály kölcsönös hivatkozás
public class Person {
public ICollection<Course> CoursesAttending { get;
set; }
}
public class Course {
public ICollection<Person> Students { get; set; }
}
CODE FIRST MIGRÁCIÓ
• Tools -> Library Package Management ->
Package Management Console
• enable-migrations
• Hatására:
• Migrations mappában
• Configuration.cs
benne Seed metódus, lehet benne benépesítés
MIGRÁCIÓ - SEED
• context.XXXs.AddOrUpdate(
new XXX { aaa = "Chemistry", bbb = 3 },
new XXX { aaa = "Chemistry", bbb = 3 },
)
• context.SaveChanges();
DB LÉTREHOZÁSA
• add-migration initial
snapshot (datum): datum_initial.cs
• update-database
létrejön az mdf – benne a táblák
LÉTEZŐ ADATBÁZIS ESETÉN
• Configban adatbázis beállítása
• Entity framework -> Reverse Engineer Code First
• Models mappában új contex file
MODEL FIRST
• Új elem
Data
ADO.NET Entity Data Model
Entity model
• Grafikus szerkesztő
• *.edmx file a kimenete
• http://msdn.microsoft.com/en-us/data/jj205424
ADATBÁZIS GENERÁLÁS, HASZNÁLAT
• Jobb gomb -> Generate Database from model
• Edmx alatt generált források
DATABASE FIRST
• Project -> Add New Item
Data -> ADO.NET Entity Data Model
Generate from Database
TUTORIAL
• http://www.asp.net/web-forms/tutorials/dataaccess/model-binding/retrieving-data

similar documents