Technologie GL - Edutechsoft.nl

Report
Werkplekbespreking MecLab
stations van FESTO Didactic.
Bestaat uit 3 Stations.
• Stapelmagazijn
• Transportband
• Handling
Lesmateriaal FESTO.
• Eigenlijk alleen geschikt voor
ROC opleiding.
• Kost te veel tijd, is te
complex, te veel valt buiten
het examenprogramma.
Doelstelling stations.
Kennis maken met actuatoren
• Motor
• Stopper
• Relais
• Enkelwerkende cilinder
• Dubbelwerkende cilinder
• Grijper cilinder
Kennis maken met sensoren.
• Optische sensor
• Inductieve sensor
• Eindschakelaar
Een actuator
beïnvloed het
proces.
Een sensor meet
een grootheid.
Doelstelling stations.
Kennis maken met actuatoren
• Motor
• Stopper
• Relais
• Enkelwerkende cilinder
• Dubbelwerkende cilinder
• Grijper cilinder
Kennis maken met sensoren.
• Optische sensor
• Inductieve sensor
• Eindschakelaar
Een actuator
beïnvloed het
proces.
Een sensor meet
een grootheid.
Het lesmateriaal bestaat
uit een…
• Leerboek.
• Vragenboek.
en de software…
• EasyPortMini Demo
versie
• EasyProgIntFace
De software wordt straks
gedemonstreerd.
Het lesmateriaal bestaat
uit een…
• Leerboek.
• Vragenboek.
en de software…
• EasyPortMini Demo
versie
• EasyProgIntFace
De software wordt straks
getoond.
Opbouw van de lessen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instructieboek
Software
Verbinden
Besturen
Ontdekken
Begrijpen
Werkboek
Programmeren
Filmen
Opbouw van de lessen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instructieboek
Software
Verbinden
Besturen
Ontdekken
Begrijpen
Werkboek
Programmeren
Filmen
Voor het besturen van de
transportband is een
interface nodig.
• De EasyPort Mini.
Wordt direct met een
D-15 connector op het
station geplaatst.
• D = de vorm van de
connector.
• 15 = het aantal gaatjes
(female) of het aantal
pinnen (male).
Een interface zet
(elektrische)
signalen om van en
naar de computer.
Voor het besturen van de
transportband is een
interface nodig.
• De EasyPort Mini.
Wordt direct met een
D-15 connector op het
station geplaatst.
• D = de vorm van de
connector.
• 15 = het aantal gaatjes
(female) of het aantal
pinnen (male).
1. Preambule.
2 Leren uitvoeren
De leerling leert in zoveel mogelijk herkenbare situaties, mede met gebruikmaking van
ICT, een aantal schoolse vaardigheden verder te ontwikkelen.
Het gaat daarbij om:
2.6
doelmatig en veilig omgaan met materialen, gereedschappen en apparatuur
6 Leren reflecteren op de toekomst
De leerling leert, door te reflecteren op het eigen cognitief en emotioneel functioneren,
zicht te krijgen op de eigen toekomstmogelijkheden en interesses. Daarbij wordt expliciet
aandacht besteed aan:
6.3
het zicht krijgen op beroepen, de beroepspraktijk en actuele ontwikkelingen
daarbinnen;
2. Examenprogramma per vak
TGL/I/6
3.
Meten en regelen
De kandidaat kan in een practicumsituatie:
BB
KB
GL
X
BB
KB
GL
X
-
een meting uitvoeren, de resultaten
beschrijven en interpreteren
van een regelkring de onderdelen herkennen
en de werking zichtbaar maken
en heeft kennis van de 'en' en de 'of' functie en de
praktische toepassing van chemische, optische,
mechanische en elektrische metingen.
TGL/T/3
11.
Meten en sturen
De kandidaat kan in een practicumsituatie:
-
een meting uitvoeren
opbouwen of aansluiten en de werking
zichtbaar maken van:

eenvoudige schakelingen

sensoren en actuatoren.

een eenvoudig gesloten regelsysteem
voor aan- / uit- regeling.
2. Examenprogramma per vak
TGL/I/6
3.
Meten en regelen
De kandidaat kan in een practicumsituatie:
BB
KB
GL
X
BB
KB
GL
X
-
een meting uitvoeren, de resultaten
beschrijven en interpreteren
van een regelkring de onderdelen herkennen
en de werking zichtbaar maken
en heeft kennis van de 'en' en de 'of' functie en de
praktische toepassing van chemische, optische,
mechanische en elektrische metingen.
TGL/T/3
11.
Meten en sturen
De kandidaat kan in een practicumsituatie:
-
een meting uitvoeren
opbouwen of aansluiten en de werking
zichtbaar maken van:

eenvoudige schakelingen

sensoren en actuatoren.

een eenvoudig gesloten regelsysteem
voor aan- / uit- regeling.
Voor 2 stations is perslucht een
vereiste.
FESTO kan een geluidsarme
compressor leveren.
Sluit deze niet aan op dezelfde Wcd.
(stopcontact) als de computer en de
voeding van de EasyPort Mini.
Door het (automatisch) starten van
de compressor bestaat grote kans op
een verbroken verbinding.
Voor 2 stations is perslucht een
vereiste.
FESTO kan een geluidsarme
compressor leveren.
Sluit deze niet aan op dezelfde Wcd.
(stopcontact) als de computer en de
voeding van de EasyPort Mini.
Door het (automatisch) starten van
de compressor bestaat grote kans op
een verbroken verbinding.
Het lesmateriaal zal hierna
gedemonstreerd worden.
Zo krijgt u direct inzicht in de
manier van werken/leren en kunt u
een inschatting maken of u het
geschikt acht voor uw leerlingen.
Overal waar in uw Tn lessen
gesproken wordt over sensoren en
actuatoren kunt u dit lesprogramma
inzetten.
Het lesmateriaal wordt na deze
presentatie aan u uitgereikt.

similar documents