PowerPoint-præsentation

Report
IT-Centret
Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Ligestilling
Boks 1029
3900 Nuuk
Tlf 34 55 57 eller mobil 55 88 56
[email protected] - [email protected]
Ole Frederiksen
ATTAT-nettet
November 2013 – ny aftale med TELEPOST
• Levering af forbindelser
• Hosting af udstyr
• Support på forbindelser
• Fastprisaftale
• Forøget båndbredde i skoletiden
• Mindre båndbredde uden for skoletid
Mål:
• At trafikforbruget over en 3 årig periode 3 – 4 dobles
Trafikudvikling 2014
Udvikling i trafikforbruget det første år:
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Piareersarfiit
Ændring af ATTAT-nettet
Nuværende ATTAT-net
Nuuk
By 1
By 2
Kommende ATTAT-net
Nuuk
By 1
By 2
I gang lige nu
• Uni-Login er realiseret for undervisere og elever
• Lige nu nødvendigt at ændre kodeord to steder
• Synkronisering af kodeord ATTAT/Uni-Login
• Stigende automatisering af brugeroprettelse / brugervedligehold
• Filmcentralen forventes på snart på plads
Iserasuaat
• Fælles indgang til undervisningsrelaterede informationer
• Lovstof
• Regler
• Læreplaner
• Fællesdokumenter
• Sunngu
• Deling af materialer og ideer
• Præsentation af nye materialer
Iserasuaat forside
Iserasuaat side 2
Iserasuaat niveau 3
iserasuaat.gl/dk/dev/rss-feeds/firstmagic.html
materialeplatform.emu.dk/materialer/gennemse/uvmat/EUD/
Iserasuaat.gl : vis indhold GUX om / fag / konsulenter / love-regler / o.s.v.
Materialeplatform.dk  EUD  præsentation af materialer – sådan
bliver det på Iserasuaat
Log in – se på piareersarfik liste over filer som eksempel på filer fra lærer til lærer

similar documents