Hoe ziet het eruit? 2

Report
Werken aan kwaliteit gl
met de juiste instrumenten
Inhoud
> 4 instrumenten
> arrangementen groen proeven
> nieuwe leermiddelen vmbo
> schoolexamens
Ambitie aoc’s voor vmbo groen
kwaliteit vmbo-groen moet
onomstreden zijn!
aoc’s gaan werken aan (o.m.):
> competentiegericht vmbo-groen
> onderwijsrendement gl/tl
> kwaliteit toetsing, examinering &
schoolexamens
4 instrumenten!
> groen proeven pvb
> arrangementen bij
groen proeven
> nieuwe leermiddelen vmbo
> schoolexamens vmbo groen
Arrangementen groen proeven pvb
wat:
> voorbereiding op (30) groen proeven pvb
> beheerst leerling?
– kennis / vaardigheden / attituden
> oefenen met leermiddelen OC
> zien?
– stand informatiemarkt
– http://tinyurl.com/crjxhfr
Nieuwe leermiddelen voor gl!
GL-profiel
Grotere
concentratieboog
Zelfstandig werken aan
duidelijke opdrachten
Plannen volgens
standaardprocedures
Kan uitleg geven
Complexe teksten met
redelijke info-dichtheid
Verbanden leggen
Inzicht/overzicht
Ook complexere vragen
Samenwerken in
veranderende omgeving
Toepassing in nieuwe/
Zelfstandig
open situaties
rekenvaardigheden uitvoeren
Ambities Hands On
> leerlingen voorbereiden op
– examens (CE en SE)
– toetsing á la groen proeve pvb
> stimuleren
– competentiegericht onderwijs
– kwaliteit vmbo
– rekenen en taal
– duurzaamheid (en andere thema’s)
> met leermiddelen op gl-niveau
Wat gaan we maken?
> alle materialen voor beroepsgericht vak gl
> beschikbaar voor schooljaar 2013-2014
> 6 modules: 2 per sector
– dienstverlening
– productie
– retail
Niet alleen…
> vmbo-docenten
– auteurs
– resonans
> vmbo-leerlingen
> AOC Raad
> projectgroep gl
> Voorop in de vergroening
> Ondersteuningsinstellingen
Hoe ziet het eruit?
Module VMBO-GL
Module
Planning (1)
Oriëntatie (1)
Onderwerp
(n)
Kennis (n)
Oefenen (n)
Toets (1)
Laten zien (1)
Reflectie (1)
Begrippenlijst
(1)
Docent
Informatie (1)
Colofon (1)
Oriëntatie
Oriëntatie
Oriëntatie
kenmerken
> Landbouw breed afdekkend
> compleet
> blended
> herkenbaar en aantrekkelijk
> met ondersteuning bij invoering!
Meer informatie
> informatiestand
> Ontwikkelcentrum:
–Peter van Loon
–(06) 266 783 25
[email protected]
–www.ontwikkelcentrum.nl/hands-on
Wij spelen elkaar nu de bal toe!
Ontwikkeling
(beroepsgerichte) schoolexamens
vmbo groen gemengde leerweg
Wat wil ik onder de knie krijgen?
Alles in 1 hand?!
Voorbeeldexamens
Toetsmatrijs
Format
Prototype
Stakeholders
Eindgebruikers
ICT
Testen
Handreiking
Publiceren
Implementeren
Wat heb ik straks in handen?
Format
schoolexamens
2
voorbeeldexamens
Handreiking
Wanneer is project geslaagd?
Realistisch en ambitieus

similar documents