Grundkort_Ret_i_dette

Report
Sådan vedligeholdes grundkortets 4 faner
Vil du ændre de kort, der vises via Skoleporten > Om skolen > Grundplaner, skal du blot ændre i disse filer:
Grundplan_Oversigt.gif
Grundkort_Kælder.gif
Grundkort_Stue.gif
Grundkort_1_Sal.gif
Hvordan ændrer man så disse grafikfiler? Det gør man i en Powerpoint-fil.
Find den seneste version af dette her:
Admin -> Skoleporten ->Skoleportens dokumenter -> Om skolen -> Grundkort _Ret i dette.pptx
Download ovenstående, foretag rettelser på de enkelte sider i Powerpoint-showet og gem dem herefter som .gif i
Admin -> Skoleporten ->Skoleportens dokumenter -> Om skolen
Undervejs skal man vælge ”Kun aktuelt dias”.
Følgende funktioner er centrale, når du retter i Powerpoint: Tekstboks-redskabet, Indsæt , Startside, Startside/arranger.
Når du er færdig med det hele, husk også at kopiere den den endelige version af originalen
(Grundkort _Ret i dette.pptx) fra egen harddisk til
Admin -> Skoleporten ->Skoleportens dokumenter -> Om skolen
For at undgå cash-problemer bør man derefter ændre filen Grundkort.htm så links får et navn så som
<a href=http://www.gllindholm-skole.dk/Infoweb/Indhold/Om%20skolen/Grundkort_1_Sal.gif?RefreshNr=1>
SIDSTE NUMMER ÆNDRES ÉN OPAD, SÅ DEN TROR DEN SKAL INDLÆSE EN NY FIL!
Forbindelsesvejen
Klasselokaler
Naturlegeplads
Lindholmsvej
Sportsbane
Kontor
Store
Skolegård
Klasselokaler
DUS A
Svømmehal
P
DUS C
Multibanen
Gymnastiksal
 Vikingesti 
DUS B
Lille
Indskoling
Skolegård
Bakkevej
Multihuset hal
Skolevej
Kælderplan
2014-15
Metal
og ler
Sløjd
Oplæsning
Hjemkundskab
Bibliotek PC(PLC) hjørnet
Kopirum
Multimedie
Natur &
teknik
Rengøring
m.v.
Store skolegård
Sundheds
center
Billedkunst
(kælder)
Indgang
se stueplan
0.A RØD
Garderobe
3.A
3
3.B 3.B
1
2
Café
Lindholmklassen små
Stueplan
2014-15
Naturlegeplads
Mødelok
Forbered.
DUS leder
Tekn.leder.
Souschef
Skoleleder
Kompetence21 22 center 24A 24B
8.A 8.B
9.B 9.A
Dineren
PersonaleStue
P-plads
Kontor
Forbered.
Overbygn. 15
Forbered.
Mellemtrin 14
Forbered.
Indskoling 13
25 26
7.B 7.A
Svømmebad
IT personale
Stillerum
Stillerum
Gymnastiksal
DUS B
0.A
GRØN
0.A
GUL
DUS C
DUS B
Lille
skolegård
Multihal
Hall
2.B Fælles
8
7
Multibanen
Flexsal
1. Sal
2014-15
4.A
Hånd- 6.B 6.A
33
arbejde 35 36
IT
32
4.B
Fysik
31
Glasbur
5.A
30
5.B
29
IT
28
Billedkunst37
38
LH-klassen
store Musik Drama
39
27
Film
Trivselscenter
1.B 1.A
9 10
DUS A
2.A IT
12 11
Gl. Lindholm
Gymnastikforening

similar documents