Velkommen til 7. klasse

Report
Velkommen
til
7. – 9. klasse
på
Christiansfeld
Skole
• Generelt om skolen
Program for i aften
• Nye fag i 7. klasse
• Forventninger og samarbejde
• Overlevering fra 6. til 7. klasse
• Rundvisning og snak
Skolens ledelse
Skoleleder: Hans Winther
Afdelingsleder i Lindegade: Mads Hoeg
Souschef: Anne-Else Højgaard Jensen
SFO-leder: Henning Jacobsen
Leder af Specialcenter Syd:
Poul Frost-Thorsen
EnChristiansfeld
sammenlagtSkole
skole
AUGUST 2005:
tidligere Christiansfeld Skole
+
tidligere Tyrstrup Skole
= ny skole
Christiansfeld Skole
Oversigt over Christiansfeld Skole
Skolens 3 afdelinger
OVERBYGNING
MELLEMTRIN
SKOLELEDELSEN
INDSKOLING
SFO
Skoleudviklingsgruppe (SUG)
Repræsentant fra indskoling,
mellemtrin, overbygning, PLC,
SFO og TR
PLC
STC
SPC
Pædagogisk Læringscenter
Koordinatorer for PLC
Støttecenter
Specialcenter Syd
Skolebibliotekarer
Koordinator for STC
Faglige vejledere
A -B -C -D-E
IT-vejledere
Læsevejledere
Afdelingsleder for SPC
Christiansfeld Skole – 2010/2011
Skolen er fordelt på 2 matrikler
Afdelingsopdelt i sin struktur
Normalklasser + specialklasser
Afdelingen på Gl. Kongevej
• Mellemtrin: 4.- 6. klasse
• Overbygning: 7. - 9. klasse
• Fire værkstedsklasser
Her får 7. klasse deres faste base
Afdelingen i Lindegade
• Indskolingen:
0.- 3. klasse
• Specialcenter Syd:
Miniklassen
Lindeklassen
Enkelte af overbygningens fysik- og hjemkundskabshold
undervises i Lindegade
Specialklasser
• Lindeklassen
• Miniklassen
• Værkstedsklasserne
AKT-teamet - Gl. Kongevej
Afhjælper problemer
for elever med generelle eller akut opståede behov / vanskeligheder
Skaber rum
for "en til en"-situationer med en synlig kompetent voksen
Skolens AKT-team
Erik
Marianne
Kenneth
Samtale - Tolerance - Humor - Genkendelighed–
Empati- Frirum – Varme - Omsorg - Konsekvens - Vækst
Tre nye 7.klasser:
De nuværende
6. klassers klasselærere
”mixer” i fællesskab
de nye klasser
Overlevering
fra 6. til 7. klasse
Arrangementer
Besøg hos hinanden
Besøg på Christiansfeld Skole
Nye fag i overbygningen
Nye fag
Prøvefag
Valgfag
4
obligatoriske prøvefag
Dansk - mundtlig og skriftlig
Matematik - skriftlig
Engelsk - mundtlig
Fysik/kemi - mundtlig
7
mulige prøvefag
Mundtlig tysk
Skriftlig engelsk
Geografi
Historie
Biologi
Samfundsfag
Kristendom
TYSK
et tilbudsfag
Fysik - Kemi
7. – 9. klasse
KEMISHOW 2010
9. klasses kemishow 2010
GEOGRAFI
7.- 9. klasse
HISTORIE
7. – 9. klasse
Biologi
7. – 9. klasse
SAMFUNDSFAG
8.- 9. klasse
Faget kristendomskundskab
fortsætter i 7. og 9. Klasse
MULIGE VALGFAG
Musical
Kost og motion
Håndværk og Design
Førstehjælp
…og måske flere nye?
Noget med god mad?
Masser af musik?
Medier og foto?
Sorte fingre?
Kost og træning
Idéer
Former
Projekter
Eksperimenter
Materialer
Kan du
hjælpe?
Førstehjælp
Konfirmation
Konfirmationsforberedelse
i 8. klasse
I 2010 er der ingen konfirmationer
Fra 2011 konfirmeres eleverne i 8. klasse
Den daglige undervisning
Arbejde i grupper
Fordybelse
Fremlæggelser
projekter stile
teater
kreativitet selvstændighed
tests
sport rejser diktater
emneuger udflugter fester
nysgerrighed tanker udvikling idéer viden leg kompetencer
Klædt på til fremtiden 
Samarbejde & forventninger
Til skolen
Til eleverne
Til forældrene
Klasseråd
Kommunikation
mellem forældre og skole
•Forældremøder
Snak
Vejledning
Fælleskab
•Skole-hjem-samtaler
•Forældre-Intra
Ønsker
Hjælp
•Elevplaner
Idéer
Bestyrelsen
Kontakt
Støtte
Udvikling
Viden
Skoleporten
www.christiansfeldskole.dk
Adgang til Forældre-Intra
Skolens værdigrundlag
Skemaer
Nyheder og billeder
Kalender
Bestyrelsen
Skolevejledere
Forældre-Intra
Her kan forældrene bl.a.
- læse nyheder fra skolen
- se skemaer, klasselister m.m.
- maile med klassens lærere, skolens kontor og med hinanden
Elev-Intra
Stadig ret nyt!
Inddrages mere og mere i undervisningen og
dagligdagen …..
Traditioner….
•Hytteture
•Teater- og biografture
•Besøg på Mediariet i Århus
•Emneuger & skolefester
•Besøg på museer
•Skolefodbold
•Besøg på skoler og virksomheder
•Idræts- og motionsdage
Elevrådet
Christiansfeld Skole har et velfungerende og aktivt elevråd
• Månedlige elevrådsmøder på skolen, hvor aktuelle emner behandles
• Deltagelse i FEK: møder, bowling, udflugter m.m.
•Planlægning og afvikling af fester på skolen
•Deltagelse i skolebestyrelsens møder
Elevrådsformand: Anne, 9.a
Billeder fra det seneste elevrådsarrangement - fastelavnsfest for 7. – 9. klasse:
Buskort
i 7. – 9. klasse
Elever i 7. – 9. Klasse
skal have mindst 7 km mellem hjem og skole
for at få et gratis buskort.
Elever som er berettigede, får i løbet af marts udleveret ansøgningsskema
til buskort fra skolens kontor.
7. – 9. klasse……
Disse tre år flyver af sted og
snart er de unge mennesker
på vej videre ud i verden
FRA BØRN TIL (næsten) VOKSNE
Dimissionsfest for afgangseleverne
Nu gælder det jeres børn…..
Vi glæder os til
sammen med jer
at give dem en
god
sjov
og lærerig tid
her på skolen
…vi har andet
og meget mere
at byde på
end snak
om dårlige toiletter

DIT BARN  DIN SKOLE
DIT VALG !
SKOLEBESTYRELSESVALG
maj 2010
Hvordan skal skolen se ud i fremtiden?
Hvordan skal ressourcerne fordeles?
Undervisning
Ordensregler
Ansættelser
Madordning
Legeplads
Lejrskoler
Skoleintra
Ny skole
Budget
SFO
VIL DU VÆRE MED?
Sæt X i kalenderen den 8.april,
hvor vi holder VALGMØDE her på skolen.
Indbydelse udsendes inden længe!

similar documents