Open Dag 2014

Report
Open Dag
5 februari 2014
Open Dag 2014
Programma voor vandaag
Niveaus VMBO
Niveaus MBO
Indeling Bogerman
Open Dag 2014
Niveaus VMBO
Basisberoepsgerichte Leerweg (BB)
Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB)
Gemengde Leerweg (GL)
Theoretische Leerweg (TL)
Open Dag 2014
Niveaus MBO
Open Dag 2014
Verplichte vakken
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV
Lichamelijke Opvoeding
Godsdienst
Mentorles
Open Dag 2014
Indeling BB en KB binnen Bogerman
3 sectoren + beroepsgerichte vak
Techniek
 Metalektro
Zorg en Welzijn
 Verzorging
Economie
 Handel & Administratie
 Horeca
Open Dag 2014
Indeling GL en TL binnen Bogerman
Klas 3
3 sectoren
Techniek
Zorg en Welzijn
Economie
Keuze binnen pakket:
Open Dag 2014
 Metalektro
 Verzorging
 Handel & Administratie
 Horeca
- Frans of NaSk 1 èn 2
- Frysk als extra vak (alleen bij
voldoende deelname)
Indeling GL binnen Bogerman
Klas 4
3 sectoren
Techniek
Zorg en Welzijn
Economie
Vakkenpakket:
Open Dag 2014
 Metalektro
 Verzorging
 Handel & Administratie
 Horeca
- 5 theorievakken
- 1 praktijkvak a.d.h.v. sector
Indeling TL binnen Bogerman
Klas 4
3 sectoren
Techniek
Zorg en Welzijn
Economie
Vakkenpakket:
Open Dag 2014
 Metalektro
 Verzorging
 Handel & Administratie
 Horeca
- 6 theorievakken
Verplichte sectorvakken
Zorg & Welzijn
Verplicht: Biologie
Keuzevak: Wiskunde of Aardrijkskunde
Sectorvak: Verzorging
Open Dag 2014
Sectorkeuze binnen Bogerman
Economie
Verplicht: Economie
Keuzevak: Wiskunde of Duits (KB)
Sectorvak: Handel & Administratie
Horeca/Consumptief
Open Dag 2014
Sectorkeuze binnen Bogerman
Techniek
Verplicht: Natuurkunde èn Wiskunde
Sectorvak: Metalelektro
Open Dag 2014
Decanaat VMBO
Decaan: Barbara de Leeuw
 0515-482 410
 [email protected]
Ouderavond klas 2

similar documents