Introduktion til OK13

Report
Introduktion til OK13
Det generelle resultat
2 årig overenskomstperiode
Rammen:
 1. år: 0,82 % - da reguleringsordning er i
minus => ingen lønstigning
 2. år: 0,8 %
Øvrigt:
Fornyelse af aftalen om samarbejde og
samarbejdsudvalg i staten,
kompetenceudvikling og socialt kapitel.
De nye regler om arbejdstid
 Et fuldtidsjob svarer til gennemsnitlig 37 timer ugentlig
 Arbejdstiden beregnes på årsbasis,
svarende til 1924 timer inkl. ferier og fridage
 Gymnasielærere er ikke ansat uden højeste arbejdstid
 Merarbejde skal som udgangspunkt ikke forekomme
 Arbejdstiden skal løbende registreres
 Arbejdet skal som udgangspunkt foregå på skolen
(arbejdspladser)
 Den daglige arbejdstid på arbejdspladsen skal foregå i
sammenhæng
 Der kan indgås lokale aftaler
Gymnasielæreres arbejdstid skal kunne gøres op
1924
1924
Ferie og fridage
Juni
Maj
April
1680
Tid til etc.
Tid til AT, SRP
Marts
Februar
Januar
Tid til øvr. opg.
December
November
Tid til 2b fys
Oktober
Tid til 1y mat
September
August
Antal aftalte tidsakkorder til
at dække arbejdsopgaverne
Løbende registrering
af den daglige arbejdstid
Ferie og fridage indregnes, når de afvikles.
Der kan løbende finde afspadsering sted.
Juli
Tidsregistrering
 Den faktisk forbrugte arbejdstid skal
opgøres
Komme
 Et ’komme-gå-system’ skal etableres.
 Arbejdstiden på skolen er
sammenhængende.
 Arbejdstid hjemme skal tilsvarende
kunne håndteres/indregnes, da der
mange steder fortsat vil være en
betragtelig del af arbejdet, der efter
aftale med ledelsen vil foregå i
hjemmet.
 TR og ledelsen kan indgå aftaler lokalt
på skolen
Gå
Opgørelse over
tidsforbrug
Blanding af akkorder og registrering?
 Stor fare for, at det reelt fører til en situation, hvor lærerne de
facto er ansat uden højeste arbejdstid
 Eksempel
Lærerne pålægges at arbejde 1180 timer på skolen (som
registreres). Hertil en pulje på 500 timer, hvor man udfører
resten af arbejdet hjemme.
Man har nu pr definition arbejdet 1680 timer netto,
uanset hvor mange opgaver man er blevet pålagt.
Merarbejde
 Merarbejde forekommer som hovedregel ikke, fordi
de nye merarbejdsregler tager afsæt i
normalarbejdstidsområdet
 Læreren er forpligtet til merarbejde i rimeligt omfang
 I det ny system skal merarbejde særskilt
dokumenteres og godkendes. Har man overskredet
årsnormen på de 1924 timer, skal ledelsen godkende
timerne som merarbejde, hvis de skal tillægges 50%.
Tillæg
 Ny tillægsstruktur
 Erstatter de tidligere undervisningstillæg, 17-årstillægget
på erhvervsgymnasierne, de personlige tillæg på stx jf. § 9,
stk. 2 (det gamle 17-årstillæg), VUC-tillæg samt tillæg til
økonomi-/kostinspektører og IB-koordinatorer
 År 1-2: 38.000 kr. plus pension
 År 3-6: 50.000 kr. plus pension
 Derefter 72.500 kr. plus pension
 60-årsreglen
For lærere, der er fyldt 58 år den 31. marts 2013 fortsætter
60-årsreglen uændret.
Ny tillægsstruktur, stx
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
Ny brutto
40,000
Hidtidig brutto
30,000
inkl. evt 17 års
20,000
10,000
0
0
Aktuelt niveau
5
10
15
20
25
Undervisningserfaring, år
30
Ny tillægsstruktur, VUC
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
Ny brutto
40,000
Hidtidige brutto
30,000
Inkl. evt 17 års
20,000
10,000
0
0
5
10
15
20
25
Undervisningserfaring, år
Aktuelt niveau
Garanti for ingen lønnedgang
30
Ny tillægsstruktur, hhx/htx
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Ny brutto
Hidtil brutto
0
Aktuelt niveau
5
10
15
20
25
Undervisningserfaring, år
30
Løn og taxameter pr. elev

similar documents