Piata.Mecanism concurential

Report
PIAŢA.
MECANISMUL CONCURENŢIAL.
SEMNIFICAŢIILE PIEŢEI
Prof. drd. ec: BĂLAN
SORINA- MIHAELA
Elev: MARIAN ANDREEA
Clasa: a XI - a A
An şcolar 2011-2012
1

Economiile contemporane sunt în totalitatea lor
economii de schimb, ceea ce înseamnă că
există, într-un mod sau altul, un spaţiu care
permite întâlnirea vânzătorului cu
cumpărătorul, şi anume PIAŢA.

Piaţa reprezintă rezultatul interacţiunii şi acţiunii
comune a celor patru factori: CEREREA,
OFERTA, PREŢUL şi CONCURENŢA.
2
Piaţa este locul unde sunt efectuate tranzacţiile
dintre cumpărător şi vânzător.
 Asemenea tranzacţii au loc: în magazine,
supermagazine şi reţele de magazine, târguri, case
de comenzi, expoziţii cu vânzare, burse de mărfuri
şi de valori etc.

3
Semnificaţiile pieţei:

Piaţa este spaţiul economic în care se
desfăşoară activitatea economică a agenţilor
economici, care prin acţiunile lor cooperează şi
totodată concurează.

Piaţa reprezintă locul de întâlnire a agenţilor
economici, vânzători şi cumpărători, care
schimbă între ei bunuri şi servicii.
4

Piaţa reprezintă locul de întâlnire a ofertei cu
cererea de bunuri şi servicii.

Piaţa este locul de manifestare a concurenţei
dintre agenţii economici, care acţionează pentru
realizarea propriilor interese.

Piaţa reprezintă spaţiul economic unde se
formează preţul la care se vând şi se cumpără
bunurile economice.
5
Preţul reprezintă aprecierea sau evaluarea în bani a
unui bun economic marfar şi asupra căruia
cumpărătorul şi vânzătorul sunt de acord atunci
când încheie o afacere.
Prin urmare...
Piaţa relevă întâlnirea, directă sau intermediată,
a cererii cu oferta unuia sau mai multor
bunuri, stabilirea preţului şi a cantităţilor care
se schimbă.
6
Forme ale pieţei:



După natura elementelor tranzacţionale:
 Piaţa bunurilor de consum şi a serviciilor;
 Piaţa forţei de muncă;
 Piaţa monetară;
 Piaţa financiară (a capitalurilor);
 Piaţa valutară, etc.
După momentul realizării tranzacţiilor:
 Piaţa la vedere (tranzacţia se încheie şi se finalizează în cel mult două zile
lucrătoare);
 Piaţa la termen (încheierea tranzacţiei nu coincide cu momentul
finalizării, aceasta fiind ulterioară).
După natura concurenţei, există:
 Piaţa cu concurenţă perfectă;
 Piaţa cu concurenţă imperfectă.
7
Mecanismul concurenţial:
 îi favorizează pe cei abili şi îi
elimină pe cei slabi, care nu au
mobilitatea necesară de adaptare;

duce la reducerea preţurilor de vânzare, fiind
potrivnică scumpetei; preţuri mai mici vânzări
mai mari;

diferă de la o perioadă la alta, de la o stare la
alta, de la o piaţă la alta.
8

Una dintre cele mai importante componente ale
pieţei libere este concurenţa.

Concurenţa reprezintă competiţia, confruntarea
dintre agenţii economici de acelaşi fel, în
vederea realizării pe piaţă a propriilor interese în
condiţii de libertate economică.
9
Concurenţa poate fi:
După instrumentele folosite în lupta concurenţială:
a.concurenţa loială (corectă): sunt respectate reglementările legale
şi normele morale recunoscute de societate (reducerea
costurilor, a preţurilor, sporirea calităţii, etc.);
b.concurenţa neloială (incorectă): sunt încălcate prevederile legale
şi normele morale (folosirea şantajului, mitei, etc.).
 După posibilitatea satisfacerii intereselor agenţilor economici:
a.concurenţa perfectă;
b.concurenţa imperfectă;
 După subiecţii cererii şi ofertei, există concurenţă:
a.între producători (ofertanţi);
b.concurenţă între producători şi cumpărători;
c.concurenţă între cumpărători.

10
Aplicaţie:
Piaţa bunurilor de consum din România în comparaţie cu alte state:
Preţuri mai mari în România:
O analiză realizată de firma de cercetare GfK (Societate pentru Cercetarea
Consumului) despre preţurile bunurilor de larg consum în Europa
Centrală şi de Est arată că mai multe articole de îngrijire personală sau
de întreţinere a casei sunt mai scumpe în România decât în cele mai
multe din ţările din regiune.
 Detergenţii costă în România la fel de mult ca în Cehia sau Rusia,
respectiv 2 euro/kilogram, însă mai mult decât în Bulgaria, Serbia,
Slovacia, Ungaria, Polonia sau Ucraina,
 Balsamul de rufe este mai scump doar în Rusia şi Ucraina.
 Articolele de întreţinere a casei sunt cele mai scumpe în România (3
euro/kilogram), de două ori mai mult decât în Bulgaria şi Ucraina.
 La fel şi în cazul săpunului, preţul mediu fiind în România de 5 euro/kilogram faţă de 3 euro/kilogram în Ungaria şi Slovacia.
 În cazul şamponului, preţul mediu este în România de 8 euro/litru, mai
scump fiind doar în Austria (9 euro/litru), în vreme ce în Serbia preţul
este de numai 3 euro/litru.
11
Bibliografie:
 Manual de Economie - a XI-a - Lupşa Elena, Bratu Victor –
Editura Corvin
 Contracte economice – Manual pentru clasa a XI-a - Valentină
Capotă, Floretina Puşcă, Andy Puşcă – Editura Akademos Art
 http://facultate.regielive.ro/referate/marketing/piata-mecanismconcurential-economie-192569.html
 http://www.scribd.com/doc/55521143/5/Concuren%C5%A3aimperfect%C4%83-%C5%9Fi-formele-acesteia
 http://www.sfin.ro/articol_23977/piata_bunurilor_de_larg_cons
um_impartita_intre_multinationale.html
 http://www.scritube.com/economie/Piata-Tipuri-de-piete-simecan33433.php
12

similar documents