Zobacz opracowanie jako PPT

Report
Spektrum
prozdrowotnego działania
wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych omega-3
EPA i DHA
Długołańcuchowe wielonienasycone
kwasy tłuszczowe omega-3
EPA C20:5 i DHA C22:6
Brak podkreślenia to materiał budulcowy o niezastąpionym działaniu, uruchamiającym
wiele genetycznych mechanizmów od których zależy nasze zdrowie, niczego nie
hamuje i blokuje lecz uruchamia mechanizmy regulujące. Substancje genetycznie
wykorzystywane do tworzenia przez organizm wielu niezbędnych substancji
- niezbędny składnik fosfolipidów błon
komórkowych,
- prekursor autakoidów o korzystnym zdrowotnie
działaniu,
- ich naturalnym źródłem w przyrodzie są tłuszcze
ryb i zwierząt morskich.
Lata 70. Dyerberg i wsp. odkrli prozdrowotny
wpływu EPA i DHA omega-3 - badania
stanu zdrowia grenlandzkich Eskimosów:
praktycznie brak zmian miażdżycowych,
mała zapadalność na pozostałe choroby
układu krążenia (nadciśnienie, zakrzepica,
arytmia), cukrzycę, łuszczycę, choroby
alergiczne i wiele postaci nowotworów.
Wpływ EPA i DHA na poziom lipidów krwi
Działanie hypolipidemiczne - obniżanie
poziomu TG w surowicy krwi (ok. 30%):
- hamowanie resyntezy TG w entrocytach i
wątrobie
- stylulowanie β-oksydacji
Wpływ EPA i DHA na ryzyko nagłego zgonu
sercowego
Działanie antyarytmiczne - zmniejszenie
ryzyka nagłego zgonu sercowego (o 45%):
EPA i DHA oddziaływają na kanały
sodowe i potasowe błon komórkowych
zmniejając pobudliwości kardiomiocytów.
Wpływ EPA i DHA na normalizację ciśnienia
krwi
zwiększenie wydzielania przez śródbłonek
czynników wazodylatacyjnych:
prostacyklin, EDRF i NO,
hamowanie syntezy TXA2 – silnego
wazokonstruktora i PGE2 stymulującej
m.in. wydzielanie reniny i resorpcję
zwrotną sodu.
Działanie przeciwzakrzepowe EPA i DHA
zmniejszanie podatności płytek krwi do
zlepiania się:
- hamowanie tworzenia substancji silnie
protrombotycznych: TXA2, IL-1, IL-6,
lp a, PAF, VCAM i ICAM,
- wzrostu wydzielania antytrombotycznych
PGI
- zwiększenia aktywności t-Pa i
angiotensyny III.
Działanie przeciwzapalne i
przeciwalergiczne EPA i DHA
zmniejszenie syntezy cytokin prozapalnych:
PGE2 i LTB4, IL-1, IL-6, TNFα,
stymulowanie syntezę IL-2 i TGFβ – cytokin
o właściwościach przeciwzapalnych,
Przekształcenie EPA i DHA w resolviny –
RvE i RvD stymulatory wygaszania i
rozejścia się zapalenia przez hamowanie
NFκB - stymulującego syntezę cytokin pozapalnych, molekuł
adhezyjnych i czynników proliferacji tkankowej
Wpływ EPA i DHA na hamowanie rozwoju nowotworów
- redukcja syntezy promujących karcinoigenezę PGE2
- supresja aktywacji NFκB stymulującego syntezę
drażniących cytokin pozapalnych: TNFα i IL-1, IL-6
molekuł adhezyjnych i czynników proliferacji komórkowej
- hamowanie ekspresji onkogenów,
- powstające z EPA i DHA resolviny hamują tworzenie
wolnych rodników tlenowych.
- peroksydacja błon komórek nowotworowych
- indukcja apoptozy
- hamowanie środowiska prozapalnego
Wpływ EPA i DHA na hamowanie cukrzycy
tupu 2
zapobieganie rozwojowi insulinooporności
przez wpływu EPA i DHA na zwiększanie
wrażliwości komórek na insulinę.
Insulinooporność, nadciśnienie, hypertrójglicerydemi i
miażdżycą są składową zespołu polimetabolicznego (X),
którego ryzyko w sposób wielokierunkowy jest obniżane
przez EPA i DHA
Wpływ DHA na rozwój dzieci
- przeciwdziałanie przedwczesnym porodom
i niskiej masie urodzeniowej,
- optymalizacja rozwoju centralnego układu
nerwowego, wzroku i zdolności uczenia
się,
- zmniejszanie ryzyka ADHD.
- zmniejszenie ryzyka alergii i atopii.
Wpływ EPA i DHA na funkcjonowanie
mózgu w wieku starszym
Z wiekiem spada aktywność Δ6 desaturazy i
zdolność syntezy DHA, co zwiększa
ryzyko zaburzeń funkcjonowania i rozwoju
degeneracyjnych chorób mózgu.
DHA w mózgu m.in. przekształca jest w
NPD1 o działaniu przeciwzapalnym i
neuroprotekcyjnym hamując rozwój zmian
degeneracyjnych komórek nerwowych.
Wielokierunkowy, jednoczesne korzystne działanie
zdrowotne EPA i DHA wskazuje na konieczność
regularnego ich spożycia w celu prewencji
cywilizacyjnych chorób metabolicznych i zapewnienia
optymalnego funkcjonowania organizmu, szczególnie:
- układu krążenia,
- układu odpornościowego,
- centralnego układu nerwowego.
Również w leczeniu i zapobieganiu rozwoju tych chorób,
Spożywanie właściwej dawki
Statystyki zachorowań i konsumpcji EPA+DHA
Mamy większe szanse z nimi niż bez nich

similar documents