פתרון 3

Report
‫טיול בעין מתמטית ‪ -‬ברמלה‬
‫מגישות‪ :‬שירז ממו ‪ ,‬נוי כהן וחן כלב‪.‬‬
‫בית‪-‬ספר‪ :‬חט"ב נווה – יונתן רמלה‬
‫כיתה‪ :‬ט'‪3‬‬
‫מורה‪ :‬אנה גורוחובסקי‬
‫היכל התרבות‬
‫שאלה ‪:1‬‬
‫אדם בוכרי קמצן שאל את תלמידי הכיתה מה‬
‫מחירו של כרטיס להופעה עלה פעמיים באותו‬
‫אחוז‪ .‬בסה"כ עלה מחירו מ – ‪ ₪ 16‬ל – ‪. ₪ 25‬‬
‫בכמה אחוזים עלה מחירו בכל פעם?‬
‫תיבת הדואר‬
‫שאלה ‪:2‬‬
‫‪H‬‬
‫‪G‬‬
‫הניחו שהמרובעים ‪ ABCD‬ו‪ EFGH -‬הם מלבנים‪( .‬היחסים מוקטנים ביחס למציאות)‬
‫נתון‪:‬‬
‫אורך צלע ‪ AC‬הינו ‪ 10‬ס"מ‬
‫היחס בין הצלע ‪ AC‬ל‪ EG -‬הוא ‪. 2:1‬‬
‫‪EG½ = AC‬‬
‫‪ 5=CD‬ס"מ‬
‫צ"ל‪:‬‬
‫‪GH - ? .1‬‬
‫‪ .2‬העבירו אלכסון ‪CB‬כך שנוצר ‪CBD‬‬
‫חשב את זוויות ‪ CBD‬ו – ‪.BCD‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫‪F‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫מנזר ניקודמוס הקדוש‬
‫שאלה ‪:3‬‬
‫‪ AB‬הוא קוטר במעגל שמרכזו ‪.O‬‬
‫הנקודה ‪ C‬נמצאת על המעגל והנקודה ‪ E‬נמצאת על המשך ‪. AB‬‬
‫‪BE =BO‬‬
‫נתון‪ = 30 :‬זווית ‪A‬‬
‫הוכח‪ CE :‬משיק למעגל בנקודה ‪.C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪30‬‬
‫‪B‬‬
‫‪O‬‬
‫‪A‬‬
‫ספרית בלפר‬
‫שאלה ‪:4‬‬
‫המלבן ‪ ABCD‬מורכב משלושה ריבועים זהים‪:‬‬
‫‪ EFGH ,AEHD‬ו – ‪.FBCG‬‬
‫הוכח‪a+b+c=90 :‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪a‬‬
‫‪G‬‬
‫‪b‬‬
‫‪H‬‬
‫‪A‬‬
‫‪c‬‬
‫‪D‬‬
‫פתרון ‪:1‬‬
‫מחירו הראשוני של הכרטיס הוא ‪. ₪ 16‬‬
‫מחירו עלה פעמיים באותו אחוז לכן נסמן את אחוז העלייה בתור ‪. x‬‬
‫העלאת המחיר בפעם הראשונה היא‪0.16x = x*16 :‬‬
‫‪100‬‬
‫העלאת מחיר בפעם השנייה היא‪0.16x^2 = x*0.16x :‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫לאחר העלאתו בפעם השנייה מחיר הכרטיס היה שווה ל – ‪ ₪ 45‬ולכן ‪25 = 0.16x^2 :‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2500 = 0.16x^2‬‬
‫‪15625 = x^2‬‬
‫‪125 = x‬‬
‫‪-125 = x‬‬
‫אפשר לפסול מיד את התוצאה ‪ -125‬מאחר ואחוזים הם חיוביים‪ .‬ולכן התשובה היא ‪ 125%‬זאת‬
‫אומרת שכל פעם עלה המחיר ב – ‪. 25%‬‬
:2 ‫פתרון‬
1. EG→ 2×10=20
5 × 10 = ‫ סמ"ר‬50
Ѕ ABCD=
Ѕ EFGH = 2.5 × 50 = ‫ סמ"ר‬125
GH→125:20= " 6.25
2. ∢ D = 90
CB= 102 + 52 = 125 = 11.2
5
sin ∢ → 11.2=0.45/SHIFT SIN
∢ = . °
∢ = 90 − 26.51 = 63.49
∢ = . °
‫‪C‬‬
‫פתרון ‪:3‬‬
‫'‬
‫‪E‬‬
‫‪30‬‬
‫‪B‬‬
‫‪O‬‬
‫‪A‬‬
‫טענה‬
‫ני וק‬
‫‪1‬‬
‫‪BE=BO‬‬
‫נתון‬
‫‪2‬‬
‫‪=30‬זווית ‪A‬‬
‫נתון‬
‫‪3‬‬
‫‪ O‬מרכז המעגל‬
‫נתון‬
‫‪4‬‬
‫‪OA=OC=OB‬‬
‫רדיוסים שווים במעגל‬
‫‪5‬‬
‫משולש ‪ – AOC‬שווה שוקיים‬
‫משולש עם שתי צלעות שוות הוא משולש שווה שוקיים‬
‫‪6‬‬
‫מ‪5 , 2 :‬‬
‫‪ = 30‬זווית ‪ = A‬זווית ‪ACO‬‬
‫זוויות בסיס שוות כאשר משולש שווה שוקים‬
‫‪7‬‬
‫‪ = 60‬זווית ‪COE‬‬
‫זווית חיצונית שווה לסכום שתי זוויות פנימית שלא צמודות לה‬
‫‪9‬‬
‫‪ – CB‬קו עזר‬
‫‪10‬‬
‫מ ‪:7 , 4‬‬
‫משולש ‪ – COB‬שווה צלעות‬
‫משולש אם שתי צלעות שוות וזווית ‪ 60‬הוא משולש שווה‬
‫צלעות‬
‫‪11‬‬
‫‪ = 60‬זווית ‪OCB‬‬
‫במשולש שווה צלעות הזוויות שוות ל ‪60 -‬‬
‫‪12‬‬
‫מ ‪:7 , 11‬‬
‫‪ = 120‬זווית ‪CBE‬‬
‫זוויות חיצונית שווה לסכום זוויות פנימיות שלא צמודות לה‬
‫המשך ‪ -‬פתרון ‪:3‬‬
‫טענה‬
‫ני וק‬
‫'‬
‫‪13‬‬
‫מ ‪:1, 10‬‬
‫‪BC=BE‬‬
‫כלל ההצבה‬
‫‪14‬‬
‫משולש ‪ – CBE‬שווה שוקיים‬
‫משולש עם שתי צלעות שוות הוא משולש שווה שוקיים‬
‫‪15‬‬
‫מ ‪:12 ,14‬‬
‫‪ = )180-120(/2=30‬זווית ‪EBC‬‬
‫במשולש שווה שוקיים הזוויות שוות‪ ,‬סכום זוויות במשולש‬
‫‪16‬‬
‫מ ‪:15 ,11‬‬
‫‪ =60+30 =90‬זווית ‪OCE‬‬
‫חיבור זוויות‬
‫‪17‬‬
‫‪CE‬משיק למעגל בנקודה ‪C‬‬
‫ישר המאונך לרדיוס בקצהו הוא משיק למעגל ‪ ,‬מש"ל‬
‫פתרון ‪:4‬‬
‫' טענה‬
‫ני וק‬
‫‪1‬‬
‫‪ -ABCD‬מלבן‬
‫נתון‬
‫‪2‬‬
‫‪ AEHD=EFGH=FBCG‬ריבועים זהים‬
‫נתון‬
‫‪3‬‬
‫‪ AE=EF=FB=BE=EG=GH=HD=DA=X‬סימון‪ ,‬צלעות הריבוע שוות‬
‫‪4‬‬
‫מ‪: 1‬‬
‫זווית ‪ ADC‬שווה ‪90‬‬
‫‪5‬‬
‫משולש ‪:ADH‬‬
‫‪Tg c=x/x‬‬
‫טריגונומטריה‬
‫‪6‬‬
‫‪Tg c=1‬‬
‫חישוב‬
‫‪7‬‬
‫‪c=45‬‬
‫חישוב‬
‫‪8‬‬
‫משולש ‪: ADG‬‬
‫‪Tg b= x/2x‬‬
‫טריגונומטריה‬
‫‪9‬‬
‫‪Tg b= 1/2‬‬
‫חישוב‬
‫‪10‬‬
‫‪b= 26.57‬‬
‫חישוב‬
‫במלבן זוויות שוות ל‪90 -‬‬
‫המשך‪-‬פתרון ‪:4‬‬
‫טענה‬
‫ני וק‬
‫'‬
‫‪11‬‬
‫משולש ‪: ADC‬‬
‫‪Tg a= x/3x‬‬
‫טריגונומטריה‬
‫‪12‬‬
‫‪Tg a= 1/3‬‬
‫חישוב‬
‫‪13‬‬
‫‪a=18.43‬‬
‫חישוב‬
‫‪14‬‬
‫מ ‪:7 ,10 ,13‬‬
‫‪a+b+c=45+26.57+18.43=90‬‬
‫מש"ל‬

similar documents