презентация

Report
1-сұрақ :
Градустық өлшемде берілген бұрышты радиандық,
ал радиандық өлшемде берілген бұрышты
градустық өлшемге айналдыру формуласын
атаңдар.?
е
Берілген
З
бұрыштарды А
радиан арқылы
Қ
С
жаз
Л
Т
Т
Ә
0
у
0
0
0
0
С
0
А
І
0
0
Н
З
Қ
!
2 тапсырма :
Оң және сол бөліктерде тұрған
тұжырымдарды сәйкестендіріп
бағыт арқылы анықтама
шығатындай етіп қосыңдар.
бұрышының синусы деп
Внүктесінің ординатасының
абсциссасына қатынасын атайды
бұрышының косинусы деп
В нүктесінің ординатасының радиусқа
қатынасын атайды
бұрышының тангенсі деп
В нүктесінің абсциссасының
ординатасына қатынасын атайды
бұрышының котангенсі деп
В нүктесінің абсциссасының радиусқа
қатынасын атайды
3- сұрақ
y= sin  функциясының анықталу
және мәндер аймағын
атаңыздар.
4 тапсырма
 бұрышы қай ширекке тиісті екенін бағыт арқылы
қосып көрсетіңдер / сәйкес жауаптарды
байланыстырыңдар/
sin   0 ж / е cos   0
І ширек
sin   0 ж / е cos   0
ІІ ширек
sin   0 ж /
е tg  > 0
ІІІ ширек
ctg>0 ж/е sin <0
Cos <0 ж/е tg <0
ІV ширек
5- сұрақ
Қандай тригонометриялық функцияларды
жұп функциялар қайсысын тақ
функциялар деп атаймыз ?
6 тапсырма
Негізгі тригонометриялық теңбетеңдіктерді жалғастырыңыздар:
sin
  cos  
2
2
ctg  
1
cos
2
sin 
cos 


tg  * ctg  
1  ctg  
2

Бұрыштар қай
ширекке тиісті:
0
К
1) 120
0
О
2) 289
0
Н
3) 680
0
С
4) 1070
0
Т
5) 59
0
И
6) 150
0
Т
7) 215
0
У
8) 9 0
9) 233
Ц
Өрнектің таңбасын
анықтаңдар:
0
И
1) Sin 17
0
Я
2) cos 60
0
Ж
3) tg 120
0
А
4) ctg 240
0
С
5) sin (-45 )
0
А
6) cos (-120 )
0
С
7) tg 250
0
Ы
8) ctg 38
0
9) tg (-55 )
Н
Өрнекті ықшамда:
1)1- sin a
2) (1- cos a)(1+cos a)
2
2
3) 1+sin a +cos a
2
4) sin a –sin a*cos a
2
2
2
5) sin a- sin a *cos a
6) (1- sin a) (1+ sin a)
«Сыңарын тап» ойыны арқылы
формуланы толықтыру:
Жаттығулар кезеңі
№1 есеп
Өрнекті ықшамдаңдар:
1)
cos 
1  sin 
 tg  
№2 есеп
2)
sin(   )  sin   ctg (   )  ctg   cos(   ) 
№3 есеп
f ( x )  cos x  sin 2 x  tg
x
2
болса f(x) табыңыз
№4 есеп
Өрнекті ықшамдаңдар
1  sin 
1  cos 
:
1  cos 
1  sin 

мұндағы
x 

3
№5 есеп
Тепе-теңдікті дәлелде:
cos   sin 
2
2
cos   sin 
4
1  sin 
cos 
4

 1.
cos 
1  sin 
.
Өрнекті ықшамда:
cos
3
 sin   sin
3
 cos  .
 IV-кезең
 Енді, бүгінгі сабақтан алған білім ,біліктерімізді тиянақтау
үшін қазір тест тапсырмаларын орындайсыңдар.
Тапсырмалардың әрқайсысын орындау барысында сәйкес
торларда «белгі» қойып отырыңдар. /Кері байланыс/

(
-қайталауды қажет етпейді бәрін
түсіндім

(
– келесі сабақта осы тапсырма
жайлы есіме түсірсе екен)

(
-қиын, сыныпта тағыда ұқсас
есеп шығарғым келеді
Тест
№ Тапсырмалар
1 800 бұрыш қай ширекке тиісті
2 Cos 600 –ң мәнін табыңдар
Жауаптар
А) I B)II C)III D)IV
А)
1
2
B)
2
2
3
Сандардың қайсысы нөлден кіші
4
Егер
cos  
, онда
5
tg 
4
,0
5
0
 
3
C)
3
D)
2
3
А) sin150 B)cos 120 C) sin 60 D)cos 500
0

болса
А)
2
3
4
0
0
2
B) 5 C)0 D)1
табыңдар
Өрнекті ықшамдаңдар
А)
(sin   cos  )  cos   sin    sin
2
2
2
  2 sin  cos   cos 
B)0 C)  4 sin  cos  D) 2
2
2
 Синусты табу ережесін қарастырайық. – Үлкен бармақ пен ең кіші
саусақтың қиылысуында Ай ортасы бар. Саусақтарды кеңірек
айқара ашу керек. . Егер саусақтарды Ай ортасы шығатын
сәулелер десек, онда кішкентай саусақтың бағыты 00 береді.
 №0 мен №1 арасы 300 , №0 мен №2 арасы 450 ,№0 мен №3 арасы
600 №0 мен №4 арасы 900
 Саусақтарды нөмірлесек,
 1) №0
сәйкесінше 00
 2) №1
сәйкесінше 300
 3) №2
сәйкесінше 450
 4) №3
сәйкесінше 600
 5) №4
сәйкесінше 900
 Мына формуланы есте сақтау керек:
, мұндағы nсаусақ нөмірі.
 Sin 450 =№2/2 = , ал косинусты табу үшін кері нөмірлейміз.

similar documents