Şekil 6.5 TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Report
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
1
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
1. EBYS Giriş Ekranı
İnternet adres satırına
ebys.ormansu.gov.tr yazarak
internet olan her yerden sisteme
girebilirsiniz.
Kullanıcı adı alanına domain adınızı
ve şifre kısmında şifrenizi yazarak
sisteme giriş yapabilirsiniz.
2
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
2. Ana Sayfa
Uygulamaya ilişkin güncel duyuruların, görsel videoların, evrak işlemleri ve
mesajlaşma için kısa yolların bulunduğu ve genel yardım konularına hızlı erişim
bağlantılarının bulunduğu bir ekrandır.
Ayrıca sistem
yöneticileriyle
herhangi bir konuda
iletişim
sağlayabilmek için eposta gönderme ve
hata/öneri bildirme
işlevleri
bulunmaktadır.
3
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
3. Evrak Arşivleme
İşlemi biten bir evrakı arşive kaldırmak için. Evrakı
zimmete almanız gerekmektedir. Zimmetinizdeki
evrakın üzerine basarak (Şekil 3.1) açılan menüden
Arşive Kaldır butonuna basılır. (Şekil 3.2).
Şekil 3.1
Şekil 3.2
Şekil 3.3
Açılan pencereden arşive kaldırma
türü ve açıklama yazdıktan sonra
Arşivle butonuna basarak evrak
arşivlenmiş olur. (Şekil 3.3)
4
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
4. Arşivden Evrak Çıkartma
Şekil 4.1
Arşive atılan bir evrakı Arşivden çıkarmak için;
Ana Sayfada yer alan Birimimdekiler menüsüne
basılır. (Şekil 4.1).
Açılan Sayfadan Sol üst köşede yer
alan Klasörler menüsüne basılır ve
raptiye simgesinden sayfa sabitlenir.
(Şekil 4.2)
Şekil 4.2
Sabitlenen menüden ilgili arşiv
seçilir. (Şekil 4.3)
Şekil 4.3
5
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
4. Arşivden Evrak Çıkartma
Şekil 4.4
Filtrele seçeneğinden
yararlanılarak ilgili evrak
arşivden bulunur ve üzerine
basılır. (Şekil 4.4 )
Açılan Sayfadan Arşivden Çıkar
butonuna basılarak ilgili evrak
kullanıcının zimmetine alınmış olur.
(Şekil 4.5)
Önemli Not: Evrakı arşivden yalnız
arşive atan kullanıcı çıkarabilir.
Şekil 4.5
6
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
5. Birimimdekiler
Ana Sayfada yer alan Birimimdekiler menüsü;
Biriminize gelen, giden tüm evrakları detaylı bir şekilde görmek ve
arşive atılan evrakları çıkarmak için kullanılan menüdür.
Şekil 5.1
7
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
6. Evrak Arama
Evrak arama menüsüne Evrak İşlemleri
ana menüsünden ulaşılır. (Şekil 6.1)
Doküman ve belgeleri bulmaya yarayan
menüdür. Bir kullanıcının bir evrakı
bulup görüntüleyebilmesi için o evrakı
hazırlaması, havale sürecinde
bulunması, koordinasyon alması ya da
görevlendirilmesi gerekmektedir. Birçok
evrak bilgisine göre kullanıcılar evrak
arayabilmektedir.
Şekil 6.1
8
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
6. Evrak Arama
Evrak Arama menüsü, Hızlı Arama ve Gelişmiş Arama olmak üzere
2 çeşittir. Hızlı Arama menüsünde sınırlı sayıda filtreleme imkânı
vardır. Türü, Tarih, Sayı, Konu ve Özet bilgilerinden bir veya birkaçı
girilerek aranan evrak bulunur. (Şekil 6.2)
Şekil 6.2
9
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
6. Evrak Arama
Gelişmiş Arama menüsünde çok geniş bir filtreleme imkânı vardır.
Geldiği kurum, Tarih aralığı, Alan Birim, vb gibi alanlardan iki veya
daha fazlası girilerek aranan evrak bulunur. (Şekil 6.3)
(Şekil- 3)
Şekil 6.3
10
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
6. Evrak Arama
Son İşlemlerim menüsü kullanıcının daha önce yaptığı tüm
işlemlere daha hızlı ulaşmasını sağlayan menüdür. (Şekil 6.4)
Şekil 6.4
11
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
6. Evrak Arama
Vekâlet Geçmişi menüsü kullanıcının bıraktığı vekaletlere ulaşmasını ve
vekaleten bakan kullanıcının yaptığı işlemleri görmesini sağlayan
menüdür. (Şekil 6.5)
Şekil 6.5
12
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
7. Evrak Detay Bilgileri
Evraka sistem içi/sistem dışı ilgi ekleme, kullanıcının
bilgisayarından, başka bir evraktan, epostadan, tarayıcıdan ek
ekleme, not ekleme gibi işlevlerin yerine getirilebileceği aşamadır.
İlgiler sistem içi veya dışı olarak sisteme eklenebilir. Ancak sistem
dışı ilgi eklerken ilgili belgeye ait tarih mutlaka belirtilmelidir.
Dilekçe gibi belgelerin sayı alanı olmadığı için sayı belirtmek
zorunlu değildir.
13
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
7.1 Ek eklerken dikkat edilecek hususlar
Evraka ek eklerken dikkat edilecek en önemli husus; ekin
boyutunun 15 MB geçmemesidir. Çünkü KEP nedeniyle 15 MB’ dan
büyük evraklar EBYS sistemine eklenemeyecektir. Taranan
dokümanı veya bilgisayarda kayıtlı bir dokümanı EBYS’ ye eklerken
boyutunu kontrol ederek yükleyiniz.
14
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
7.2 Evraka dağıtım ve koordinasyon nasıl eklenir
Dağıtım ve koordinasyon adımında evrakın dağıtılacağı birimler,
dağıtım planları, dış birim yada kişiler, koordinasyon onayı verecek
kişiler belirtilebilir. Bu adımda hangi dağıtım yerinin evraka ait
hangi ekleri görebileceklerini belirlemek de mümkündür. Dağıtım
listesinin en sağında bulunan ‘Ekler’ bölümü tıklandığında açılacak
olan ek listesinden, seçilen dağıtım yerinin hangilerini görmesi
gerektiği belirlenebilir.
15
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
7.2 Evraka dağıtım ve koordinasyon nasıl eklenir
İç birim ekleme
İç birim tabında, dağıtım yapılacak birimler, birim türlerine göre
gruplanmış olarak listelenmiştir. Bu listeden eklenmesi istenen
birimlerin sol tarafındaki kutular işaretlenir, dağıtım türü, dağıtım
sebebi ve varsa cevap tarihi bilgisi girilir. Ekle düğmesine tıklanır.
16
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
7.2 Evraka dağıtım ve koordinasyon nasıl eklenir.
Dış birim ekleme
Evrak dağıtımına kurum dışından birimleri eklemek için dış birim/Kişi
tabına tıklanır. açılan bölümden seç düğmesine tıklanır ve arama
kutusuna birim adı yazılır. Listelenen birimlerden istenen birimi
seçmek için listenin sağındaki ok işaretine tıklanır ve dış birim seçilmiş
olur. Ardından dağıtım türü, dağıtım sebebi, varsa cevap tarihi bilgisi
girilir ve ekle düğmesine tıklanır.
17
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
7.2 Evraka dağıtım ve koordinasyon nasıl eklenir.
Dağıtım planı ekleme
Dağıtım planı eklemek için dağıtım planı tabına tıklanır. Açılan
bölümden dağıtım planlarından uygun dağıtım planı seçilir, Dağıtım
türü, dağıtım sebebi ve varsa cevap tarihi bilgisi girilir ve ekle
düğmesine tıklanır.
18
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
7.2 Evraka dağıtım ve koordinasyon nasıl eklenir.
Diğer
Evrak dağıtımına veri tabanında kayıtlı olmayan kamu
kurum/kuruluş/şahıs yada firmaları eklemek için kullanılan
alandır.
19
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
8. Genel ve Özel Dizin Oluşturma ve Kullanma
8.1. Özel Dizin Oluşturma ve Kullanma
Kullanıcılar oluşturdukları evrakı kendilerine özgü bir klasörde
saklamak istediklerinde kullanılan alandır.
Not: İsteyen her kullanıcı Klasörler menüsünü kullanarak Özel Dizin
oluşturabilir.
Şekil 8.1
20
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
8.2 Genel Dizin Oluşturma ve Kullanma
Kullanıcıların oluşturdukları evrakları aynı şubede çalışan tüm
personellerin görmesi için tasarlanan alandır.
Not: Genel Dizin açılmasını için ilgili birim Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığına resmi yazı yazarak Klasör yapısını açmayı talep etmesi
gerekmektedir.
Şekil 8.2
21
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
9. Yerel Yetkiler
9. 1 Kullanıcı Tanımlama:
Yeni bir personel tanımlamak için
kullanılan menüdür.İlgili alanlar
doldurularak Kaydet butonuna
basılır.
Not: Kullanıcı tanımlama
tanımlandıktan sonra ROL yetkisi
vermeyi unutmayınız.
Şekil 9.1
22
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
9.2 Vekalet Verme:
İlgili kullanıcının izinli,
hasta vb. gibi
durumlarında yerine
bakacak personelin
tanımlandığı menüdür.
Not: Vekalet verirken
Başlangıç ve Bitiş
Tarihlerini belirtmeyi
unutmayınız.
Şekil 9.2
23
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
10. Evrak İletim Raporları
Şekil 10.1
İki tarih arası birim veya kullanıcı bazlı zimmete bekleyen/zimmete
alınmış evrakların sayısının içeriğinin görüntülenebildiği rapordur.
24
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
11. Görevler ve Bilgi Notları
Görevler; bağlı olunan üst makamlar tarafından gönderilen
talimatları içermektedir. Bu talimatlar bir üst makamdan geleceği
gibi daha üst makamlardan da hiyerarşi içerisinde veya direkt
olarak da gelebilmektedir. Direkt olarak gelen Görevlerin cevapları
aynı şekilde geri iletilmektedir. Bütün bunların yanı sıra Görevler
ve Bilgi Notları; Bilgi olarak da iletilmiş olabilmektedir. (Şekil 11.1)
Şekil 11.1
25
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
11. Görevler ve Bilgi Notları
Görevler ekranı Şekil 11.2’de görüldüğü gibi; Görev Oluştur,
Taslaklar, Gelen Görevler, Giden Görevler, Görev Cevapları,
Tamamlanmış Görevler Takibimdekiler ve Arşivlenen Görevler
olmak üzere 8 adet alt bölümden oluşmaktadır.
Şekil 11.2
26
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
11. Görevler ve Bilgi Notları
Görev Oluştur
Görev oluştur ile bağlı bulunan birimlere talimat verilebilmektedir.
Şekil 11. 3’de gösterilmiştir.
Şekil 11.3
27
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
11. Görevler ve Bilgi Notları
Bilgi Notları
Bilgi Notları ise size bağlı olan alt birimler tarafından gönderilen bilgi
notlarını içermektedir. Bilgi notları hiyerarşi içerisinde iletilmektedir.
Şekil 11.4
28
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
12. İstatistikler
Birimlerin yazılan, zimmet bekleyen, zimmette bekleyen vb. gibi
evrak sayılarının görüntülendiği rapordur.
29
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
13. Dizindeki Evraklar
Havale edilen evrakların takibinin daha kolay yapılabilmesi için
kullanılabilecek ekrandır. Zimmete Aldıklarım menüsünde iken
Klasörler seçeneği seçilerek ilgili klasöre basıldıktan sonra üst
menüde yer alan Dizindeki evraklara basılarak kullanıcının
göndermiş olduğu tüm evraklara ulaşması sağlanılır. Gönderilmiş
bir evrak daha sonra bu ekrandan takip edilebilir.
Şekil 13.1
30
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
14. Özel ve Genel Not Ekleme
Evrakları personellere havale
ederken sadece ilgili bir
personele özgü bir açıklama ve
not yazmak için Özel not
kullanılır. (Şekil 14.1)
Not: Evrakı Havale ederken
kullanıcıyı seçip eklemeden
NOT yazılır ve EKLE butonuna
basarak ilgili personel ve Notu
eklendikten sonra Havale
edilir.
Şekil 14.1
31
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
14. Özel ve Genel Not Ekleme
Evrakları personellere havale
ederken yazılan not tüm
havalelerde
gözükmesi
isteniyorsa genel not olarak
eklenir. (Şekil 14.2)
Not: Evrakı Havale ederken
kullanıcıyı seçip eklemeden
NOT yazılır ve EKLE butonuna
basarak ilgili personel ve Notu
eklendikten sonra Havale
edilir.
Şekil 14.2
32
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
15. Havale Listesinin Sıralanması
Evrakları birimlere veya
personellere havale ederken
kendine özgü bir sıralama
yapılabilmektedir. Kullanıcılar,
yardım masasına talep ederek
sıralama yaptırabilmektedirler.
Şekil 15.1
33
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
16. E-imza Kuyruk İşlemleri
Şekil 16.1
Evrakların listeye eklenerek zaman kaybedilmeden imzalanmasını
sağlayan işlemdir. Evraklar okunarak e-imza listesine ekle butonuna
basılarak listeye eklenir. İmzalanacak tüm evraklar listeye eklendikten
sonra e-imza çalıştır butonuna basılır. İlk seferde bir kereye mahsus
olarak şifre girilir. Şifrenin aktif kalma süresi seçenekli olarak 15
dakikadan 9 saate kadar seçilebilir. (araçlar/tercihler) İmzalama
işlemleri arka planda yürütülür. Bu sırada EBYS de başka işlemler
yapılabilir.
e- imza kuyruk işlemi evrak yoğunluğu olan yöneticilerin kullanımı için
tasarlanmıştır.
34
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
TEŞEKKÜRLER
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
35

similar documents