Kimlik Kartı Projesi - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Report
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KİMLİK KARTI
Republic of Turkey Identy Card
SUNU PLANI
1
Nüfus Cüzdanından Kimlik Kartına Geçiş
2
E-Devlet Stratejisi ve Kimlik Kartı
3
Kimlik Kartı Pilot Uygulaması ve Sonuçları
4
Genel Uygulama Çalışmaları
5
Kimlik Kartının Sağlayacağı Faydalar
Nufus ve Vatandaslik isleri Genel Mudurlugu
Camlica mahallesi 408.cad No : 136
Demetevler|Ankara
TEZKİREDEN KİMLİK KARTINA
Devlet-i Aliye-i
Osmaniye
Tezkiresi
1904
Nüfus Cüzdanı
Nüfus Cüzdanı
(Defter Şeklinde)
1926
(Kart Şeklinde)
1976
T.C. KİMLİK
KARTI
» MEVCUT NÜFUS CÜZDANI
Yasal Çerçeve
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
“Madde 10 (e) … Nüfus cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik
tarihlerini belirlemek ve nüfus cüzdanlarının üretiminde uygulanacak sistem
ve teknolojiyi tespit etmek.”
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
“Madde 41 (1) Nüfus cüzdanının kapsamı, şekli, ebadı ile yürürlük, değiştirme
ve geçerlilik tarihlerini belirlemeye, taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak
maksadıyla nüfus cüzdanı üzerine konulacak güvenlik unsurlarını, basım ve
vatandaşa teslimat aşamasında uygulanacak sistem ve teknolojiyi, nüfus
cüzdanının kaybı ve değiştirilmesi halinde yapılacak işlemleri tespit etmeye
Bakanlık yetkilidir.”
» MEVCUT NÜFUS CÜZDANI
Yasal Çerçeve
Madde 3
Değerli kağıtlar, ilgili bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak suretiyle
Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır. Bu kağıtların Maliye Bakanlığının
muvafakati ile, ilgili bakanlık ve daireler tarafından hazırlanıp bastırılması
mümkündür.
Madde 2-g
Her çeşit harç, damga ve cezaevleri yapı pullarını ve değerli kağıtları
basmak, bastırmak ve dağıtmak.
» MEVCUT NÜFUS CÜZDANI
Mevcut Durum
Envanter
Girişi
Kişileştirme
Teslim
3
NVİ
1
2
Seri No
DARPHANE
Üretim
Ofset Baskı
1
2
3
Mevcut nüfus cüzdanları Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından
üretilmekte, İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından kişiselleştirilerek vatandaşa teslim
edilmektedir.
2
» NEDEN KİMLİK KARTI ?
Kolay taşınabilirliği ve dayanıklılığı sağlamak
Taklit, tahrif ve kimlik sahteciliğini önlemek
Kurum ve kuruluşlarda daha hızlı hizmet alınmasını sağlayarak
vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak
E-Devlet uygulamalarını desteklemek
Elektronik ortamında sunulan hizmetlerde güvenli anahtar
görevi yapmak
E-DEVLET STRATEJISI
Mevcut Durum
YETKiLENDiRME
MERKEZi
VERiTABANI
KAMU
HiZMETi
ALTYAPI
BiRLiKTE
iSLERLiK
E-Devlet Stratejisi
»
Kişi
Doğrulama
MERKEZi
VERiTABANI
YETKiLENDiRME
KAMU
HiZMETi
ALTYAPI
BiRLiKTE
iSLERLiK
3
KİMLİK KARTI PİLOT UYGULAMASI VE SONUÇLARI
T.C. KİMLİK KARTI YOL HARİTASI
Eylem Planı
Hazırlık Çalışmaları
Başbakanlık
Genelgesi
2006
2006-2007
2007
Pilot
Uygulama
2008-2010
YAYGINLAŞTIRMA
2011-…
BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI
( 2006 – 2010 )
Bilgi Toplumu Stratejisi Eki Eylem Planının 46 nolu eyleminde;
Biyometrik unsurlar da içeren elektronik vatandaşlık
kartının kimlik doğrulama için kullanımının sağlanması,
Tüm kimlik (kişi) doğrulama fonksiyonlarının tek bir
elektronik kartta toplanması,
Pilot uygulamanın sosyal güvenlik alanında hayata geçirilmesi,
yaygınlaştırma çalışmalarının uygulamanın sonuçlarına göre
yapılması
Çalışmaların 48 ayda sonuçlandırılması öngörülmüştür.
BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI
( 2006 – 2010 )
Eylem planında, İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü sorumlu kuruluş;








Adalet Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
Devlet Planlama Teşkilatı,
Sosyal Güvenlik Kurumu,
Emniyet Genel Müdürlüğü,
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
TÜBİTAK-UEKAE (Ulusal Elektronik Kriptoloji Araştırma Enstitüsü),
ilgili kuruluşlar olarak belirlenmiştir.
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Bakanlığımızca Eylem Planı doğrultusunda;




AB ülkelerinin kimlik kartı uygulamaları
Avrupa Vatandaşlık Kartı standart çalışmaları (CEN/TS 15480)
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO 9303) standardı
İlgili ISO standartları dikkate alınarak çalışmalar yürütülmüştür.
Kimlik kartına yönelik her türlü uygulama yakından takip edilmektedir.
AB KİMLİK KARTI UYGULAMALARI
AB KİMLİK KARTI UYGULAMALARI



Yaygınlaştırma öncesinde, kimlik kartı hazırlık çalışmalarının 3-4 yıl
sürdüğü görülmüştür.
Avrupa Birliğinde kimlik kartına yönelik bağlayıcı bir mevzuat
bulunmamaktadır.
Her ülke kendi ihtiyaçlarına göre çözümler geliştirmektedir.
AB KİMLİK KARTI UYGULAMALARI







Polikarbon kart materyali
Kimlik doğrulama sertifikası
e-İmza sertifikası
Temaslı ve/veya temassız yonga
Biyometrik veri
ICAO standartlarına uyum
Seyahat belgesi özelliği
BAŞBAKANLIK GENELGESİ
Bu çalışmalar sürdürülürken 2007 yılında Başbakanlıkça;




Kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması,
Kimlik kartında değişken bilgilere yer verilmemesi,
Kartın sadece kimlik doğrulamayı sağlaması,
Kartta milli akıllı kart işletim sistemi ile biyometrik veri olarak da parmak
izi kullanılmasına yönelik
2007/16 Nolu Genelge yayınlanmıştır.
Genelgede; Pilot uygulamanın 1007 Kodlu TÜBİTAK Kamu Kurumları AR-GE
Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde yürütülmesine yer verilmiştir.
Ayrıca, Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araştırma Enstitüsü (UEKAE) belirlenmiştir.
KİMLİK DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ
Genelgede, hizmetin özelliğine göre farklı güvenlik seviyelerinde kimlik
doğrulama yöntemleri kullanılabileceği ifade edilmiştir.
1. Basılı fotoğrafın kişiyle kıyaslanması
2. Kimlik sertifikası doğrulaması
3. ŞİFRE (PIN) doğrulama
4. Biyometrik doğrulama
5. Biyometrik + ŞİFRE (PIN)
PİLOT UYGULAMA ÇALIŞMALARI
1. Aşama – 2007-2008
• Kavram ispatı
2. Aşama – Eylül – Aralık 2008
• Bolu Merkez İlçe – 14.000 kart
• Dağıtık Sistem
• 3 Kart Malzemesi – PVC, PET, Polikarbon
3. Aşama – Eylül 2009 – Kasım 2010
• Bolu İlinin Tamamı – 220.000 kart
PİLOT UYGULAMA ÇALIŞMALARI
KART TASARIMI
Gökkuşağı baskı
OVI
Guilloche
UV
MLI
Hayalet Resim
DOVID
(Kinegram/Hologram)
Islak imza
UV
BARKOD
(T.C. Kimlik No)
Microyazı
MRZ
PİLOT UYGULAMA ÇALIŞMALARI
DENENEN YÖNTEM VE ÇALIŞMALAR

Yonga : Temaslı ve Temassız
• Standart yongalar
• Milli tasarımlı yonga (UEKAE tasarımı)

İşletim Sistemi : Milli çip işletim sistemleri (AKİS ve UKİS)

Kart Materyali : 100% Polikarbon

Baskı : Lazer yakma (engraving)

Biyometrik veri : Parmak izi (damar izi)

Davetiye Yöntemi : Posta, Kargo, Duyuru

Dağıtık - Merkezi - Mobil Sistem

Diğer ekipman : UEKAE tasarımı Kart Erişim Cihazı , KİOSK vb.
3
GENEL UYGULAMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
GENEL UYGULAMA ÇALIŞMALARI
 Pilot uygulama sonuçları değerlendirilmiştir.
 Fizibilite çalışması tamamlanmıştır.
 Şartname, ihale ve yatırım çalışmaları devam etmektedir.
 Kimlik kartları Ankara’da tek bir merkezde kişiselleştirilecektir.
 Kişiselleştirilen kartlar posta ile vatandaşın adresine teslim edilecektir.
 Kimlik
kartlarının yaygınlaştırmaya başlama kararından itibaren 3-4 yıl
içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması öngörülmektedir.
GENEL UYGULAMA ÇALIŞMALARI
YENI KART TASARIMI
3
KİMLİK KARTININ SAĞLAYACAĞI FAYDALARI
VATANDAŞ AÇISINDAN





Kimlik kartı ile vatandaş farklı belge, kart vb. taşımak durumunda kalmadan
kimlik doğrulaması yapılabilecektir
T.C. Kimlik No uygulamasında olduğu gibi tek kart-tek şifre dönemine
geçilecektir
Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir
E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden
(ev, iş yeri vb.) kimlik kartı ile erişilebilecektir
Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir
KAMU KURUMLARI VE İŞLETMELER AÇISINDAN




Kimlik kartı, kamu kurumları ve işletmelerinin vatandaşa yönelik sunacakları
hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır
Hizmetlerden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi kolay ve güvenli bir
şekilde yapılacaktır
Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali
kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecektir
Kartın sağlayacağı güvenli kişi doğrulaması nedeniyle e-Devlet hizmetlerinin
nitelikleri ve sayıları artacaktır
TEŞEKKÜR EDERİM..
PİLOT UYGULAMADAN GÖRÜNTÜLER

similar documents