T.C. ENERJ* P*YASASI DÜZENLEME KURUMU

Report
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
DOĞAL GAZ PİYASASI İÇ TESİSAT
YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GAZ
YAKAN CİHAZLAR
Yönetmelik 5 inci madde
Standartlar
Madde 5 — İç tesisatın tasarımı, yapımı, yerleştirilmesi,
kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili olarak TS,
EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu
standartlarda yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer
standartlara uyulması zorunludur. Standartlarda değişiklik
olması halinde; değişiklik getiren standart, uygulanan
standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması
halinde ise yeni standart geçerli olur.
İç tesisatta, standart belgesine sahip olmayan malzeme
kullanılamaz.
İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçak veya kazalarına
karşı alınacak önlemler hususunda da anılan standartlar
geçerlidir.
Yönetmelik 5 inci madde (web de yayımlanan taslak)
Madde 5 — İç tesisatın tasarımı, yapımı, yerleştirilmesi, kontrolü,
işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili olarak TS, EN, ISO, IEC
standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE tarafından
kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur. Standartlarda
değişiklik olması halinde; değişiklik getiren standart, uygulanan
standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni
standart geçerli olur. İç tesisatta, standart belgesine sahip olmayan
malzeme kullanılamaz. CE işareti taşıyan ürünlerin kabulü için AT Tip
İncelemesiyle birlikte İmalatçı Uygunluk Beyanı ve/veya onaylanmış
kuruluşa ait test ve onay belgeleri de temin edilir. Diğer yandan,
standardı veya 4703 sayılı Kanuna göre Teknik Düzenlemesi bulunmayan,
özel üretim amaçlı yakıcı cihazların Temel Gereklere uygunluğunu
belgeleyen TSE Özel İnceleme Belgesi veya bu kapsamda akredite
kuruluşlardan alınan doğal gaz kullanım uygunluk belgesi sunulması
zorunludur. İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçağı veya kazalarına
karşı alınacak önlemler hususunda da anılan standartlar geçerlidir.”
Yönetmelik 5 inci madde (son taslak)
Madde 5 — İç tesisatın tasarımı, yapımı, yerleştirilmesi, kontrolü,
işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili olarak TS, EN, ISO, IEC
standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE tarafından
kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur. Standartlarda
değişiklik olması halinde; değişiklik getiren standart, uygulanan
standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni
standart geçerli olur.
İç tesisatta, standart veya CE belgesine sahip olmayan malzeme
kullanılamaz. CE uygunluk işareti iliştirilmiş ürünlerle birlikte, ilgili teknik
düzenlemenin gerektirdiği belgeler ve test raporları da sunulur, ayrıca
standart belgesi istenmez. Diğer yandan, standardı veya 4703 sayılı
Kanuna göre teknik düzenlemesi bulunmayan, özel üretim amaçlı yakıcı
cihazlara doğal gaz verilebilmesi için TSE kalite uygunluk belgesi veya
TSE Özel İnceleme Raporu sunulması zorunludur.
İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçağı veya kazalarına karşı
alınacak önlemler hususunda da anılan standartlar geçerlidir.

similar documents