T.C ELAZI* VAL*L*** - Elazığ Kalkınma Kurultayı

Report
T.C
ELAZIĞ VALİLİĞİ
ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI
SPOR SEKTÖRÜ
2014
Spor Sektörü
Amaç:
Elazığ’ın spor sektörünün tüm alanları ile mevcut durumunun analizi ve
bu alanda oluşturulacak stratejik hedeflerin belirlenmesi, ilimizin spor
sektörünün güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsat ve tehditlerinin tespit
edilerek, ilimizde spor ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak üzere
10 yıllık strateji ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için spor sektörüne
özgü projelerin belirlenmesidir.
Gerekçe:
Küreselleşen dünyamızda, sporun ekonomi ile birlikte gelişmesinin
anahtarının küresel düşünüp, yerel kaynakları harekete geçirmek için
yerel davranmak olduğu gerçeğine uygun olarak, spor sektörünün tüm
alanları ile kalkınma için, yerel imkânları ve kaynakları harekete
geçirmek önem arz etmektedir.
Hedefler
• Elazığ ilinin Spor Sektörü marka değerini/değerlerini oluşturmak
(tespit/tescil/ Patent )
• Avantajlı Sektörleri (İlin öncelikli spor alanları, branşları vb.)
belirlemek,
• Spor Sektöründe Hizmet ve Üretimle ilgili Strateji ve Programlar
üretmek,
• Yöresel, Bölgesel ve Ulusal ve Uluslararası düzeyde Sektörel
projeler ve Organizasyonlar Gerçekleştirmek
• Spor Sektöründe İstihdam Oluşturmak ve Katma Değer Artırmak,
• Spor Sektöründe Yenilikçi, Girişimci, Nitelikli İnsan Gücü
Yetiştirmek
• Sporun Sosya Gelişmeye ve Ekonomik Büyümeye Katkısını
Sağlamak
• Spor Sektöründe Gelişmelerin takibi için sürekli bir izleme birimi
oluşturmak,
Yürütme Kurulu
Başkan:
Prof. Dr. Cengiz ARSLAN
Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y. Okulu Müdürü
Üyeler:
Doç. Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU
Fırat Üniversitesi, B.E.S.Y.O.Müdürlüğü
Cumali YAVUZ
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Doç. Dr. Serdar ORHAN
Fırat Üniversitesi, B.E.S.Y.O.Müdürlüğü
Doç. Dr. Vedat ÇINAR
Fırat Üniversitesi, B.E.S.Y.O.Müdürlüğü
Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Fırat Üniversitesi, B.E.S.Y.O.Müdürlüğü
Yrd. Doç. Dr. Eyüp YILDIRIM
Fırat Üniversitesi, B.E.S.Y.O.Müdürlüğü
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ALTINGÜL
Fırat Üniversitesi, B.E.S.Y.O. Müdürlüğü
Bülent TEKATAŞ
Gençlik Hizmetleri ve Spor il Şube Müdürü
Serhat YIĞMATEPE
Balakgazi Anadolu Lisesi, Beden Eğitimi Öğretmeni
Murat CELAYİR
Gençlik Hizmetleri ve Spor il Şube Müdürü
Spor Sektörü Paydaşları
KURUMLAR
Adı ve Soyadı
Adresi
Elazığ İl Özel İdaresi
Nazif BİLGİNOĞLU
Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Elazığ İl Özel İdaresi
Mustafa GÜR
Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, TFF Elazığ İl
Temsilcisi
Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü
Akif Sıtkı ESEN
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Şube Müdürü
Gençlik Merkezi Müdürlüğü
Tekin BULUT
Elazığ Gençlik Merkezi Şube Müdürü
Elazığ Belediyesi
Elazığ Belediyesince Görevlendirilecek Spor Sektörü Temsilcisi
Elazığ Belediyesi
Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
Şahin ŞERİFOĞULLARI
(EASKF)
Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı
Türkiye Faal Antrenörler Derneği (TÜFAD) Münir yılmaz
Elazığ Türkiye Faal Antrenörler Derneği (TÜFAD) Başkanlığı
İl Spor Temsilcileri
Tüm Spor Branşlarının Spor İl Temsilcileri
Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Spor İl Temsilcileri
Elazığ Ticaret Sanayi Odası
Elazığ Ticaret Odasınca Görevlendirilecek Spor Sektörü
Temsilcisi
Elazığ Ticaret Sanayi Odası (ETSO)
Elazığ Spor Kulübü Temsilcisi
Korkut ŞERİFOĞULLARI
Elazığ Spor Kulübü
Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti
Mehmet TOPAL
Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti
Elazığ Gazeteciler Cemiyeti
Bahtiyar ERSOY
Elazığ Gazeteciler Cemiyeti
Elazığ Basın ve Medya C.
Nafiz KOCA
Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti
Milli Eğitim Müdürlüğü
Beden Eğitimi Öğretmeni Temsilcileri
GSİM Spor Branş Temsil
Spor şube müdürü
Oğuzhan Zirek, Çağdaş Batmaz, Aytaç Ekinci, Eyup Genç,
Mustafa Cihan
Spor Branş Temsilcileri
Fırat Kalkınma AJANSI
Mustafa Selim ÖZATAY
0 554 422 3231 [email protected]
KOSKEB
İŞ - KUR
TV KANALLARI
SPOR LİSESİ
KOSKEB Temsilcisi
İŞ – KUR Temsilcisi
KANAL 23, KANAL-E, KANAL FIRAT
SAİT AYDEMİR
[email protected]
SPOR SEKTÖRÜ ÇALIŞMA PLANI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mevcut Durum
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
Tehditler
Fırsatlar
1. Kurultay Tespitleri:
Mevcut Durumla Mukayesesi
2. Kurultay Önerileri:
Kurultay önerilerinden gerçekleştirilenler ve gerçekleştirilmeyenler
Çözüm Önerileri
Güçlü Yönlerden hareketle yapılabilecekler
Zayıf yönler nasıl yok edilebilir
Tehditler nasıl ortadan kaldırılabilir
Fırsatlar Nasıl Kullanılabilir.
Yapılması gerekenlerin tespiti
İş planı ve zaman diyagramı
Proje önerileri
Ekler
SPOR SEKTÖRÜ ÇALIŞMA PLANI
MEVCUT DURUM
T.C. 1982 Anayasası 58.59. Maddeleri
Binyıl Kalkınma Hedefleri | UNDP Türkiye
Ulusal İnsani Gelişme Raporları
UNDP Türkiye’de Gençlik Raporu
Avrupa Birliği Gençlik ve Spor Çalışmaları
10. Kalkınma Planı (2014-2018)
Hükümet Programı
Spor İhtisas Komisyon Raporu
Spor Şurası, 28-30 Mayıs 2013
Gençlik Şurası 14-18 MAYIS 2012
Gençlik ve Spor Bakanlığı Stratejik Planı (2013-2017)
Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi
Elazığ Spor Sektörü Çalışmaları
TEZLER
-FIRAT HAVZASINDAKİ SPOR TEŞKİLATLARININ SPORUN YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKILARI 1996
- ELAZIĞ İLİNDE SPORUN EKONOMİK KALKINMAYA KATKISI 2006
KİTAP
ELAZIĞ’DA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SPOR -2008
PROJELER
ELAZIĞ PROJESİ ( 2000 li Yıllara Hazırlık Projesi) ELESKAV 1997
ELAZIĞ I. EKONOMİ KURULTAYI 2001 ( SPOR YER ALMAMIŞ )
ELAZIĞ BULUŞUYOR ( 2008-2023) SPOR SEKTÖRÜ, 2007
18. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR, SANAT, BECERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ KOMİSYONU, SPOR ALT KOMİSYONU ÖN HAZIRLIK
ÇALIŞMA RAPORU, 2010
SPOR SEKTÖRÜ
HİZMET VE ÜRÜN ÜRETİMİ
AKTİF VE PASİF KATILIM
1-SPOR TEKNOLOJİLERİ
2-SPOR KURUMLARI
3-SPOR ORGANİZASYONLARI
Spor Sektörü
HİZMET &ÜRETİM – İNSAN KAYNAKLARI & İSTİHDAM
EĞİTİM SEKTÖRÜ
TURİZM SEKTÖRÜ
SAĞLIK SEKTÖRÜ
İNŞAAT SEKTÖRÜ
MEDYA SEKTÖRÜ
ULAŞIM-LOJİSTİK SEKTÖRÜ
GIDA SEKTÖRÜ
BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ
EĞLENCE SEKTÖRÜ
REKLAM-PAZARLAMA- SEKTÖRÜ
FİNANS SEKTÖRÜ
SPOR SEKTÖRÜ PAYDAŞLARI
KAMU KURUM VE
KURULUŞLARI
Valilik
Elazığ Belediyesi
Genç ve Spor İl Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Sağlık il Müdürlüğü
Turizm il Müdürlüğü
Fırat Üniversitesi
8. Kolordu Komutanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
İl Özel İdaresi
Çeşitli Kamu Kurumları ve
Kuruluşları
GÖNÜLLÜ BİRLİKLER
ÖZEL VE ÖZERK
KURULUŞLARI
Spor Federasyonlar
Spor Kulüpleri
Spor İşletmeleri
Şirketler
Tedarikçiler
Üretici Firmalar
Spor Mağazaları
Medya Kuruluşları
Elazığ Amatör Spor
Kulüpleri
Konfederasyonu
Elazığ Faal Futbol
Hakemleri ve
Gözlemcileri Derneği
Elazığ Faal Antrenörler
Derneği
Elazığ Amatör Sporcular
Derneği
Gazeteciler
Cemiyetleri
SPOR SEKTÖRÜ AR-GE
FIRAT KALKINMA AJANSI
TEKNOKENT
TİCARET ODASI
İŞKUR
KOSGEP
İŞGEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veri Toplama
Nüfus
Eğitim
Gelir Düzeyi
Spor Yapan Kişi Sayısı
Engelli Sporcu Sayıları
Sporcu Sayıları
Taraftar Sayıları
Öğrenci Sporcu Sayıları
Federasyon Temsilcilikleri
Amatör Spor Kulüpleri Sayıları
Spor Tesisi Sayıları
Spor Tesisi Planlama ve İnşaatları
Antrenör ve Yönetici Sayıları
Hakem Sayıları
Spor ve Rekreasyon Alanları
Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları
Spor Eğitimi Faaliyetleri
Profesyonel Spor Kulüpleri
Spor Üretici ve Tüketici Rakamları
Sporda Arz- Talep
Veri Analizi
• SWOT ANALİZİ
• Sektörle Toplantılar
• MEVCUT DURUM
ANALİZİ
• Önceki çalışmaların
Sonuçlarının alınması
• KÜMELEME ANALİZİ
• Paydaş Görüşlerin
Alınması
• KIYASLAMA ANALİZİ
( Benchmarking)
• Uzman Görüşlerinin
Alınması
SPOR SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ
Mevcut Durum:
Kurumun spor ile ilgili mevcut
durumu, tesis, insan
kaynakları, spor faaliyetleri,
faal sporcu sayıları, bütçe vb.
unsurların tespit edilmesi.
Güçlü Yönler:
Kurumunuzun güçlü olduğu
yanlar neler? Kuvvetli
olduğunuz yanları bulmak için,
yeteneklerinizi,
potansiyellerinizi, tanıtım,
bütçe, spor sektöründeki
sorumluluklarını vb.
değerlendirin.
Zayıf Yönler:
Güçsüz olduğunuz yanlar
neler? Mali zorluklarınızı, spor
sektöründeki
deneyimsizliğinizi, personel
yetersizliğinizi vb.
değerlendirin.
Fırsatlar:
Kurumunuz için hangi
olanaklar mevcut?
Şu anda faaliyet gösterdiğiniz
alanla ilişkili yeni fırsatlar
nelerdir, projeler vb.
değerlendirin.
Tehditler:
Gelecekte sektörünüzü
olumsuz etkileyen hangi
tehlikeler bekliyor?
Öneriler
Sektörel alana katkı sağlayacak
çözüm önerilerinin ve proje
önerilerinin ayrıntılı olarak
belirlenmesi.
Test Edilecek Öneriler
Yeni Stadyum
Atletizm Tartan Pisti
Açık Yüzme Havuzu
Golf Sahası
Spor Teknolojileri Araştırma, Proje Geliştirme ve Uygulama
Merkezi
Sporcu Sağlığı Merkezi
Doping Araştırmaları ve Test Merkezi
Amatör Spor Evi – Amatör Spor Kulüpleri Merkezi
Sivrice Sporcu Kamp Eğitim Merkezi
Spor Eğitimi Malzemeleri Geliştirme ve Üretim Merkezi
Sağlıklı Yaşam Parkları ve Rekreasyon Alanları
SONUÇ
Sektörel Raporların Hazırlanması
Raporların Dış Paydaşlarla ve Dış Uzmanlarla Paylaşılması
Spor Bilimleri Derneği – Prof.Dr. Gıyasettin Demirhan
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
Spor Ekonomisi Uzmanı- Tuğrul Akşar
Çalıştay ve Nihai Raporun Hazırlanması
Fırat Üniversitesi BESYO
Çalıştay sonuçlarının Sunuş ve İzleme Komitesinin Teşkili

similar documents