T.C. ÇAYEL* KAYMAKAMLI*I

Report
BRİFİNG
01 Ocak - 30 Haziran 2014
İLÇEMİZİN TARİHİ
Çayeli, M.Ö.700’lerde Mile toslularca kurulduğu sanılan bir
yerleşim yeridir. Önce Roma, sonra Bizans ve Rum Pontus
İmparatorluklarının egemenliği altında kalmışken, 1461’de Fatih
Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devletine katılmıştır.
1878 yılında Nahiye olan Çayeli’nde belediye teşkilatı 1915
yılında kurulmuş, 1 Eylül 1944 tarihinde ilçe statüsüne
kavuşmuştur.
473 Km2’lik alan üzerine kurulu ilçemize bağlı 2 belde ve
54 köy ulunmaktadır. İlçe nüfus kütüklerine kayıtlı yaşayan kişi
sayısı 120.000 civarındadır. Diğer bir deyişle ilçe halkının üçte
ikisi başta İstanbul olmak üzere diğer il ve ilçelerde
yaşamaktadırlar. İlçe merkezi dar bir kıyı şeridinde kurulmuş olup,
belde ve köyler bölgenin coğrafi yapısı paralelinde oldukça dağınık
bir yerleşim sergilemektedir.
İLÇEMİZİN COĞRAFİ YAPISI
 İlçe,
İl Merkezinin Doğusunda 473 Km2’lik alan
üzerine kurulu olup, doğuda Pazar ve Hemşin İlçeleri,
batıda İl merkezi ve Güneysu İlçesi, Kuzeyi denize
bitişik, güneyde ise Çamlıhemşin ve İkizdere İlçesi ile
sınırlıdır. İlçe merkezinin İl Merkezine uzaklığı 18
km’dır. Çayeli’nin toplam yüz ölçümü 473 Km2 dır.
İLÇEMİZİN YÖNETİMİ
 Çayeli
İlçesi 1 Eylül 1944 yılında ilçe
statüsüne kavuşmuştur. İlçemize bağlı köy
sayısı 54, mahalle sayısı ilçe merkezinde 17,
beldelerde 18, toplam mahalle sayısı 35’ tir.
İLÇEMİZİN ULAŞIMI
 Çayeli
İlçesi
Karadeniz
Otoyolu
üzerinde kurulmuştur. Sarp Gümrük
Kapısı ve Gürcistan ulaşımı ilçemizden
geçmektedir. Trabzon Hava Alanına
uzaklığı 90 km olan İlçemizin köy
yollarının
büyük
bir
kısmının
betonlanması yapılmıştır.
İLÇEMİZDE EKONOMİ

İlçemizin ticari ve gelir getirici bitkisel üretimi ağırlıklı olarak tek bir ürüne, yani çay
tarımına dayanmaktadır. Çay yetiştiricilerine ait çay bahçeleri, kamuya ait bir devlet
kuruluşu olan Çay-Kur tarafından alan(m2) olarak tespit edilerek mevcut bahçeler
müstahsiller adına ruhsatlandırılmıştır. Bu anlamda İlçemizde; Çay- Kur’dan ruhsatlı
toplam müstahsil sayısı =
19,600 kişi, Çay-Kur tarafından ruhsatlı toplam çay
bahçesi alanı = 82.591 dekar dır. 2014 Yılı Mayıs Haziran sezonunda, ilçemizdeki
Çay-kur’a ait 5 fabrika tarafından toplam 123.886.500 kg yaş çay alımı
gerçekleştirilmiştir.Ticari ve gelir getirici ikinci bir ürün olarak kivi yetiştiriciliğinden
bahsedebiliriz. İlçemizde, 1996 yılı ve sonrası itibariyle ticari kivi yetiştiriciliği
düşüncesi ivme kazanmıştır. Bugün İlçemizde toplamda 520 dekar civarında kivi
bahçesi mevcut olup, yıllık ortalama 648 Ton kivi yetiştirildiği tahmin edilmektedir.
Çok genel bir ifadeyle İlçemizdeki hayvan yetiştiriciliği, ekseriyetle zati ihtiyaca
yönelik ve aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Büyük baş hayvan 3.070 baş,
küçükbaş hayvan varlığı ise 2.598 civarındadır. İlçe genelinde ortalama 16.300
civarında arı kolonisi mevcut olup bunun 800 adedi yuvarlak kara kovan niteliğindedir.
Diğer koloni varlığı fenni kovanlardan ibarettir. İlçemizde ticari anlamda deniz balık
avcılığı da yapılmaktadır. İlçe sahilinde Limanköy, Büyükcaferpaşa, Çayeli Liman ve
Taşhane olmak üzere 4 adet çekek yeri ve balıkçı barınağı mevcuttur. Ağırlıklı olarak
ortalama yıllık 660.000 kg hamsi olmak üzere, 48.500 kg mezgit, 80.000 kg istavrit,
4.250 palamut ve 12.500 kg zargana ve 28.000 alabalık ihtihsal edilmektedir.
İlçemizde tarım sektörü ile ilgili olarak Ziraat odası, Tarım Kredi Kooperatifi, Su
Ürünleri Kooperatifi, Kivi Üreticileri Birliği ve 6 tane Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
faaliyet göstermektedir. İlçe tarım müdürlüğünde ilçe müdürüyle birlikte 19 kişi
çalışmaktadır.
İLÇEMİZİN NÜFUSU
 İlçe merkezinin nüfusu (2013 Yılı) 23.402,
belde ve köylerle birlikte toplam nüfusu ise
42.143’tür.
Bununla
birlikte
ilçe
nüfus
kütüklerine kayıtlı yaşayan kişi sayısı 120.000
civarındadır. Diğer bir deyişle ilçe halkının
üçte ikisi başta İstanbul olmak üzere diğer il
ve ilçelerde yaşamaktadırlar.
İLÇEMİZİN NÜFUSU
2013
Mahalleler
Köyler
Genel Toplam
KADIN
11.888
9.392
21.280
ERKEK
11.514
9.349
20.863
TOPLAM
23.402
18.741
42.143
İLÇEMİZİN NÜFUSU
(01 OCAK - 30 HAZİRAN
 KİŞİSEL HAL OLAYLARI
2014)
236
TÜRÜ
DOĞUM
ÖLÜM
74
EVLENME
100
BOŞANMA
17
KAYIT DÜZELTME
11
DİĞER OLAYLAR
116
TOPLAM
554
F2011 YILI MAHALLE NÜFUSU: 24.089
NÜFUSUN AZALMA-ÇOĞALMA ORANI: %0.04
2012 YILI MAHALLE NÜFUSU: 24.839
İLÇEMİZİN NÜFUSU
 İlçemizin Bağlı Mahallelerimiz.
S.NO
İLÇEMİZ MAHALLELERİ
1
ADALAR
2
BÜYÜKCAFERPAŞA
3
BÜYÜKTAŞHANE
4
ÇATAKLIHOCA
5
ESKİPAZAR
6
HASSADIKLAR
7
KESMETAŞ
8
KÜÇÜKCAFERPAŞA
9
KÜÇÜKTAŞHANE
10
LİMANKÖY
11
SABUNCULAR
12
TAŞHANE
13
YAKA
14
YALI
15
YENİCAMİ
16
YENİPAZAR
17
ŞAİRLAR
İLÇEMİZİN NÜFUS DAĞILIMI
 2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Verilerine Göre Köylerimizin Nüfus
Dağılımı;
S.N
İLÇEMİZ KÖYLERİ
NÜFUS SAYISI
İLÇE MERKEZİNE
UZAKLIĞI
1
ABDULLAHHOCA
207
7
2
ARMUTLU
281
10
3
AŞIKLAR
694
10
4
BAŞKÖY
86
28
5
BEŞİKCİLER
191
7
6
BEYAZSU
421
6
7
BUZLUPINAR
486
14
8
ÇATALDERE
265
32
9
ÇEŞMELİ
239
13
10
CINAR TEPE
96
13
11
ÇİLİNGİR
392
6
12
ÇUKURLUHOCA
224
23
13
DEMİRHİSAR
426
9
14
DERECİK
476
20
İLÇEMİZİN NÜFUS DAĞILIMI
 2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Verilerine Göre Köylerimizin Nüfus
Dağılımı;
S.N
İLÇEMİZ KÖYLERİ
NÜFUS SAYISI
İLÇE MERKEZİNE
UZAKLIĞI
15
DÜZGEÇİT
152
10
16
ERDEMLİ
66
9
17
ERENLER
253
14
18
ESENDAĞ
232
6
19
GÜRGENLİ
326
7
20
GEMİCİLER
78
6
21
GÜRPINAR
177
24
22
GÜZELTEPE
599
7
23
HAREMTEPE
710
6
24
İNCESIRT
230
6
25
İNCESU
34
41
26
KAÇKAR
177
10
27
KAPTANPAŞA
430
20
28
KARAAĞAC
309
10
İLÇEMİZİN NÜFUS DAĞILIMI
 2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Verilerine Göre Köylerimizin Nüfus
Dağılımı;
S.N
İLÇEMİZ KÖYLERİ
NÜFUS SAYISI
İLÇE MERKEZİNE
UZAKLIĞI
29
KEMER
435
8
30
KESTANELİK
93
10
31
KÖPRÜBAŞI
138
8
32
LATİFLİ
238
7
33
MALTEPE
211
7
34
MUSADAĞI
145
5
35
ORMANCIK
106
26
36
ORTAKÖY
382
7
37
SARISU
245
6
38
SEFALI
374
8
39
SELİMİYE
260
7
40
SESLİDERE
152
16
41
SIRT
316
8
42
ŞİRİNKÖY
197
6
İLÇEMİZİN NÜFUS DAĞILIMI
 2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Verilerine Göre Köylerimizin Nüfus
Dağılımı;
S.N
İLÇEMİZ KÖYLERİ
NÜFUS SAYISI
İLÇE MERKEZİNE
UZAKLIĞI
43
UZUNDERE
79
28
44
YAMAÇ
394
6
45
YANIKDAĞ
307
5
46
YAVUZLAR
113
14
47
YENİCE
137
22
48
YENİHİSAR
309
10
49
YENİTEPE
162
8
50
YEŞİLIRMAK
107
12
51
YEŞİLKÖY
118
11
52
YEŞİLTEPE
244
28
53
YILDIZELİ
161
10
54
ZAFER
104
15
İLÇEMİZDE EĞİTİM VE KÜLTÜR
EĞİTİM – ÖĞRETİM VE KÜLTÜR HİZMETLERİ
•İlçemizde düzenli eğitim faaliyeti ilk olarak; şimdiki
adı 9 Mart ilköğretim okulu olan ve 1923 yılında
faaliyete başlayan Çayeli İlkokulunun kuruluşu ile
başlamıştır. Akabinde 1949 yılında şimdiki adı Merkez
Atatürk ilköğretim okulu
olan Çayeli Ortaokulu
hizmete girmiştir. 1970 Yılında da Çayeli Lisesi açılmış
olup, şu anda Vakıfbank lisesi adıyla hizmet
vermektedir.
İLÇEMİZDE EĞİTİM VE KÜLTÜR
ANAOKULLARIMIZ
ÖĞRENCİ
SAYISI
ÖĞRETMEN
SAYISI
DERSLİK SAYISI
1
N. ÇAVUŞOĞLU
ANAOKULU
68
5
3
2
MERKEZ ANAOKULU
83
6
5
151
11
8
SIRA NO
ANA OKULLARIMIZ
TOPLAM
OKUL ÖNCESİ
YAŞ GRUBU
2008 DOĞUMLU
SAYISI
2009 DOĞUMLU
SAYISI
MEVCUT NÜFUS
KAYITLI
KAYITSIZ
535
265
270
517
180
337
488
72
416
1540
517
1023
2010 DOĞUMLU SAYISI
GENEL TOPLAM
KAYIT ORANLARI(%)
2008 DOĞUMLULAR
49.53
2009 DOĞUMLULAR
34.81
GENEL ORAN(%)
32.80
2010 DOĞUMLULAR
11.67
İLÇEMİZDE EĞİTİM VE KÜLTÜR
TEMEL EĞİTİM OKULLARI
İlçemizde şuanda 6 adet İlkokul, 5 adet ilk-ortaokul (biri özel), 4
adet ortaokul (Biri İmam-Hatip Ortaokulu) ve 1 adet yatılı bölge
Ortaokulunda eğitim verilmektedir. Toplam 282 dersliği bulunan
bu okullarımızda 5119 öğrenci eğitim görmektedir. Bu
okullarımızda toplam 334 İdareci ve öğretmen görev
yapmaktadır. İLKOKULLAR
SIRA
İLK OKULLARIMIZ
NO
1
9 MART İLKOKULU
2
AŞIKLAR İLKOKULU
3
5
FİKRİ KEÇELİ İLKOKULU
HASAN YILMAZ
İLKOKULU
İSHAKOĞLU
İLKOKULU
6
KAPTANOĞLU İLKOKULU
4
TOPLAM
ÖZEL
EĞİTİM
ANA SINIFI
ÖĞRENCİ
SAYISI
ÖĞRETMEN
SAYISI
DERSLİK SAYISI
3
90
862
47
40
-
8
32
6
5
-
33
259
15
11
10
64
611
29
31
1
13
184
18
17
-
10
105
11
9
14
218
2053
126
113
İLÇEMİZDE EĞİTİM VE KÜLTÜR


İLKOKUL-ORTAOKULLAR
İLK - ORTA
SIRA NO
OKULLARIMIZ
1
2
3
4
5
BEYAZSU İLKORTAOKULU
BÜYÜKKÖY İLKORTAOKULU
YAMAÇ İLKORTAOKULU
ÖZEL ŞAHİKA İLKORTAOKULU
MADENLİ İLKORTAOKULU
TOPLAM
ÖZEL EĞİTİM
ANA SINIFI
ÖĞRENCİ
SAYISI
ÖĞRETMEN
SAYISI
DERSLİK
SAYISI
-
22
314
22
18
-
14
235
20
15
-
7
82
9
9
-
14
204
23
12
-
14
158
11
9
-
71
1007
85
63
ORTAOKULLAR
SIRA NO ORTA OKULLARIMIZ
1
2
3
4
MERKEZ ATATÜRK
ORTA OKULU
H.RÜŞTÜ ALTUNBAŞ
ORTAOKULU
YAMANTÜRK
ORTAOKULU
İSHAKOĞLU İMAMHATİP
ORTAOKULU
TOPLAM
ÖZEL EĞİTİM
ANA SINIFI
ÖĞRENCİ
SAYISI
ÖĞRETMEN
SAYISI
DERSLİK SAYISI
8
11
472
31
29
-
23
286
21
16
17
28
863
49
40
-
-
340
18
12
25
62
1961
119
97
İLÇEMİZDE EĞİTİM VE KÜLTÜR
YATILI BÖLGE ORTAOKULU
SIRA NO
OKUL
UN
ADI
ÖĞRETMEN SAYISI
DERSLİK
OKUL ÖNCESİ
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF
TOPLAM
YURT KAPASİTESİ
İlçemizdeki Kaptanpaşa İzzet Akçal YİBO Yurt kapasitesinin
toplamı 150 olup, 52 Yatılı, 60 Gündüzlü (32 Taşımalı) olmak üzere
toplam 112 öğrenci eğitim öğretime devam etmektedir.
1.
Kaptan
paşa
İzzet
Akçal
Y.B.O
14
9
8
8
11
9
9
11
17
14
25
112
150
İLÇEMİZDE EĞİTİM VE KÜLTÜR

TAŞIMALI İLKÖĞRETİM
 Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, İlçe genelinde 88 bölgeden
toplam: 997 öğrenci 88 araçla 11 taşıma merkezi okuluna taşınmaktadır.
SIRA
NO
1
2
TAŞINAN ÖĞRENCİLERİMİZ
OKULUN ADI
MERKEZ ATATÜRK
ORTAOKULU
MADENLİ İLKORTAOKULU
K
E
T
55
54
109
42
47
89
29
36
65
59
74
133
76
74
150
112
138
250
24
8
32
7
İSHAKOĞLU İLKOKULU
H.RÜŞTÜ ALTUNBAŞ
ORTA OKULU
BÜYÜKKÖY İLK- ORTA
OKULU
BEYAZSU İLK-ORTA
OKULU
KAPTANPAŞA İZZET
AKÇAL YİBO
8
YAMAÇ İLK-ORTA OKULU
29
28
57
9
KAPTANOĞLU İLKOKULU
18
22
40
10
AŞIKLAR İLK OKULU
6
6
12
11
FİKRİ KEÇELİ İLKOKULU
35
25
60
TOPLAM
485
512
997
3
4
5
6
İLÇEMİZDE EĞİTİM VE KÜLTÜR
 TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM
 Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, ilçe genelinde 48 köy ve
yerleşim biriminden toplam 682 öğrenci 52 araçla ilçe merkezinde
bulunan 7 Ortaöğretim ve İmam-Hatip Ortaokuluna taşınmaktadır.
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
TAŞINAN ÖĞRENCİLERİMİZ
OKULUN ADI
AHİ ANADOLU SAĞLIK
MESLEK LİSESİ
AHİ DENİZCİLİK
ANADOLU MESLEK
LİSESİ
AH-Nİ ANADOLU LİSESİ
BARBAROS TEKNİK VE
EML
ANADOLU İMAM-HATİP
LİSESİ
KIZ TEKNİK VE
MESLEK LİSESİ
VAKIFBANK LİSESİ
İMAM-HATİP
ORTAOKULU
TOPLAM
K
E
T
17
10
27
-
40
40
55
51
106
-
122
122
71
74
145
106
-
106
51
54
105
18
13
31
318
364
682
İLÇEMİZDE EĞİTİM VE KÜLTÜR


ORTAÖĞRETİM OKULLARI
Ortaöğretim kurumu olarak İlçemizde 2 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi
(Okul dönüşümleri ile Anadolu Öğretmen Lisesi Fen lisesine dönüşmüştür)
ve 5 Meslek Lisesi olmak üzere toplam 8 lise mevcuttur. Toplam derslik
sayısı 136 olan bu okullarımızda 2517 öğrenci eğitim görmekte, 192
öğretmen ve idareci görev yapmaktadır.
ORTA ÖĞRETİM
OKULLARIMIZ
VAKIF BANK
ANADOLU LİSESİ
ÖĞRENCİ
SAYISI
ÖĞRETMEN
SAYISI
DERSLİK SAYISI
395
24
19
İMAM-HATİP LİSESİ
BARBAROS TEK VE
EML
A.H.İ DENİZCİLİK
MES.LİS.
434
34
26
351
27
19
206
16
15
368
34
25
381
26
18
7
KIZ MESLEK LİSESİ
AH-Nİ. ANADOLU
LİSESİ
A.H.İ.SAĞLIK MESLEK
LİSESİ
166
13
7
8
İMKB FEN LİSESİ
178
18
7
2479
192
136
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
TOPLAM
İLÇEMİZDE EĞİTİM VE KÜLTÜR
İlçe genelinde hizmet veren 2 Bağımsız
Anaokulu,16 Temel Eğitim okulu (1’i İmamHatip Ortaokulu) ve 8 ortaöğretim okulunun
Toplam derslik sayısı 426 olup, bunun
yaklaşık %50’sine denk gelen 204 dersliği (1
Anaokulu, 7 İlkokul, 4 Lise) hayırsever
işadamları
tarafından
yaptırılarak
ilçemize
kazandırılmıştır.
İlkokullarımızda derslik başına 18.15,
ortaöğretim
okullarımızda
18.50
öğrenci,
toplamda ise derslik başına
19.4 öğrenci
düşmektedir.
İLÇEMİZDE EĞİTİM VE KÜLTÜR
 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
 Eğitim Fakültesi, 3 Eylül 1997 tarih ve 23099 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak
kurulmuştur. 17 Mart 2006 tarihinde Rize Üniversitesinin
kurulmasıyla Fakültemiz Rize Üniversitesine devredilmiştir.
Rize
Üniversitesinin ismi, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim
Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu ile Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi adını almıştır. Fakültemiz halen Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak Eğitim-Öğretim
Faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemiz bünyesinde 2013 – 14
Eğitim yılı itibariyle; Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik
Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,
Türkçe
Öğretmenliği, ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği, olmak üzere altı programda öğrenci bulunmaktadır.
Ayrıca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde
İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf öğretmenliği ve Fen Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde İlk Öğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi
bilim dallarında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.
İLÇEMİZDE EĞİTİM VE KÜLTÜR
EĞİTİM FAKÜLTESİ PERSONEL DURUMU
AKADEMİK PERSONEL
İDARİ PERSONEL
KADRO ÜNVANI
SAYISI
KADRO ÜNVANI
Profesör
1
Fak. Sekr.
1
Doçent
4
Ayniyat Saymanı
1
Yardımcı Doçent
29
Bilgisayar İşl.
4
Öğretim Görevlisi
17
Memur
3
Okutman
1
Şoför
1
Araştırma Görevlisi
22
Hizmetli
2
Özel Şirket Tem. Gör.
11
Özel Şirket Güv. Gör.
9
TOPLAM
32
TOPLAM
74
SAYISI
İLÇEMİZDE EĞİTİM VE KÜLTÜR
 EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DURUMU
EĞİTİM
FAKÜLTESİ
Sınıf
Öğretmenliği
İlköğretim
Matematik
Öğretmenliği
Fen Bilgisi
Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Türkçe
Öğretmenliği
İlköğretim Din
Kültürü ve
Ahlak Bil.
Öğretmenliği
TOPLAM
I. Öğretim
II. Öğretim
TOPLAM
485
222
707
405
182
587
213
99
312
112
96
288
93
-
93
174
174
348
1482
773
2227
YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ
YURTLARI
Eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin bir kısmı 428 kişi kapasiteli (223 Kız159 Erkek) YURT-KUR’a ait Ahmet Mesut Yılmaz öğrenci yurdunda, geri kalanı ise
özel yurt, pansiyon ve evlerde kalmaktadır.
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
ÇAYELİ AHMET MESUT YILMAZ YURT MÜDÜRLÜĞÜ
(31.12.2013)
YURDUN
BÖLÜMÜ
KAPASİTESİ
MEVCÜT ÖĞRENCİ
SAYISI
Kız Blok
226
235
Erkek Blok
200
149
TOPLAM
436
384
ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI (2013 YILI) İTİBARİYLE
SIR
A
YURT- PANSİYON İSİMLERİ
Özel Nilüfer Yüksek Öğrenim Kız
Öğrenci Yurdu
Çayeli Ferahtepe Yüksek Öğrenim
2
Erkek Öğrenci Yurdu
Ali Osman Temurci Yüksek
3
Öğrenim Öğrenci Yurdu
4 Çayeli Merkez Ortaöğretim (Erkek
Öğrenci)
5 Madenli Orta Öğretim (Erkek
Öğrenci)
1
TOPLAM
ÖĞRENCİ
KAPASİTESİ
MEVCUT
ÖĞRENCİ
SAYISI
45
43
75
45
85
59
150
86
40
31
395
264
ÇAYKUR’A AİT FABRİKALAR (01 OCAK - 30 HAZİRAN 2013)
Fabrika
Adı
Büyükköy
Musadağı
Çayeli
Sabuncular
Aşıklar
TOPLAM
Personel Sayısı
Müstahsil Sayısı
Çay Bahçesi
Alanı/m2
2014 Yılı (Ocak
Haziran) Yaş Çay
Mubayaası / kg
Daimi
Geçici
38
123
2176
11.176.000
7.794.150
51
114
2862
12.414.284
2.831.986
48
193
5801
22.714.654
5.600.000
60
131
5237
18.618.588
3.922.066
31
149
4.115
17.223.297
10.093.622
178
726
20.191
82.147.008
19.412.864
ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ (ÇBİ)
 İlçemizin en önemli sanayi kuruluşu, Madenli Beldesinde faaliyet gösteren Çayeli
Bakır İşletmeleridir. 7 Temmuz 1983 tarihinde Türk ve yabancı sermaye ortaklığı
olarak kurulmuş bir madencilik şirketidir. (Eti Maden İşletmeleri genel müdürlüğü
% 45, İnmet Mining Co. % 49 Kanada, Gama % 6). Şirket ortaklarından İnmet,
2001 yılında Gama’nın % 6 hissesini satın almış, akabinde özelleştirme
kapsamında 2004 yılında devlete ait % 45 payı 49.750.000 ABD doları bedelle
satın almıştır. Bugün şirketin % 100 hissesi Kanada’da (Toronto) yerleşik İnmet
Mining firmasına aittir.


1983-1991 yılları arasında arama, araştırma, test ve fizibilite çalışmaları
devam etmiş, 1992 yılında yatırımlara başlanıp 1994 Ağustos ayında üretime
geçilmiştir. Madendeki ham cevher yaklaşık olarak ortalama % 4 Bakır ve % 6
Çinko içermektedir. İşletme tesisleri, 18 hektar alan üzerine kurulu olup şirketin
işlettiği maden işletme ruhsat sahası 134 hektardır.


İşletmede yılda 1.2 milyon ton cevher üretme ve işletme kapasiteyle,
ortalama 150 bin ton % 25 tenörlü Bakır ve 70 bin ton % 50 tenörlü Çinko
konsantresi üretilmektedir. Üretilen Bakır ve Çinko Konsantreleri Rize limanından
gemiler vasıtasıyla yurt dışında çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. Şirket, yeraltı
metal madenciliği sektöründe Türkiye birincisidir.


İşletmede toplam çalışan sayısı 496 olup buna ilaveten belirli işlerde 100
civarında müteahhit elemanı istihdam edilmektedir.
MAHALLİ İDARELERİN DURUMU
BELEDİYELER :
ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: 1915 yılında kurulan Çayeli Belediyesinin
nüfusu 23.402, mahalle sayısı 17’dir. Belediyede 54 personel görev yapmaktadır.
BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1953 yılında kurulan Büyükköy Belediyesinin
nüfusu 2.357, mahalle sayısı ise 8’dir. Belediyede 8 personel görev yapmaktadır.
MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI : 1973 yılında kurulan Madenli Belediyesinin
nüfusu 2,619, mahalle sayısı ise 10’dur. Belediyede 9 personel görev yapmaktadır.
ADI
KURULUŞU
NÜFUSU
MAHALLE
SAYISI
PERSONEL DURUMU
MEMUR
S.PER.
İŞÇİ
Çayeli Belediyesi
1915
24.089
17
30
1-23=54
Büyükköy
Belediyesi
1953
2.367
8
3
0=8
Madenli
Belediyesi
1973
2.619
10
5
4
İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİ
İlçemizde
birinci basamak sağlık hizmeti; 5 ocak 2009 tarihinden
itibaren uygulamaya konulan Aile Hekimliği kapsamında Toplum Sağlığı
Merkezine (Sağlık Grup Başkanlığı) bağlı olan 1 Nolu Aile Sağlığı
Merkezinde (İlçe Özel İdare Hizmet Binası) 6, 2 Nolu Aile Sağlığı
Merkezinde (Yaka Mahallesi) 2, 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde
(Büyükköy) 1, 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde (Şairler Mahallesi) 2, olmak
üzere toplam 11 Aile Hekimi ve 11 Aile Sağlığı Elemanı (EbeHemşire) tarafından verilmektedir.
İdari birim olan Toplum Sağlığı Merkezinde (Sağlık Grup Başkanlığı) ise;
1 Sorumlu Hekim (Sağlık Grup Başkanı), 1 Sağlık Memuru, 2 Hemşire, 4
Ebe, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni, 1 Tıbbi Sekreter, 2 Laboratuvar
Teknisyeni, 2 memur, 6 Hizmetli (2’si şirket elemanı, 1 şoför (araçlıkiralık) olmak üzere Toplam 23 personel tarafından Temel Sağlık
Hizmeti yürütülmektedir.
Ayrıca köylerimizde Sağlık Evlerinde (Aşıklar, Sefalı, Kaptanpaşa, Yamaç,
Beyazsu, Şirinköy, Gürgenli, İncesırt, Madenli) 8 Ebe-Hemşire görev
yapmaktadır.
İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİ
SIRA
NO
GÖREVİ – ÜNVANI
SAYISI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
UZMAN HEKİM
SAĞLIK MEMURU
HEMŞİRE
EBE
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ
TIBBİ SEKRETER
LABORATUVAR TEKNİSYENİ
MEMUR
HİZMETLİ
1
1
2
4
1
1
2
2
6
10
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
1
11
DİŞ HEKİMİ
1
12
ŞOFÖR
TSM PERSONEL SAYISI
1
23
AİLE HEKİMLİĞİ PERSONEL SAYISI: 22
SAĞLIK EVLERİ PERSONEL SAYISI: 9
TOPLAM PERSONEL SAYISI: 54
İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİ
ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEVLET
HASTANESİ PERSONEL DURUMU
SIRANO
GÖREVİ / ÜNVANI
SAYISI
1
UZMAN TABİP
5
2
DİŞ TABİBİ
4
3
PRATİSYEN HEKİM
4
4
ECZACI
1
5
HASTANE YÖNETİCİSİ
1
6
SAĞLIK BAKIM HİZ.
MÜDÜRÜ
1
7
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜR
1
8
HEMŞİRE
34
9
EBE
14
10
BİYOLOG
1
11
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
7
12
LABORATUVAR
TEKNİSYENİ
4
İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİ
SIRANO
GÖREVİ / ÜNVANI
SAYISI
13
DİŞ TEKNİSYENİ
2
14
ATT
1
15
TIBBİ SEKRETER
3
16
SAĞLIKMEMURU ( Anestezi )
3
17
MEMUR – V.H.K.İŞL.
15
18
TEKNİSYEN
5
19
ŞOFÖR
3
20
HİZMETLİ
18
21
DİĞER PERSONEL
16
TOPLAM PERSONEL SAYISI
143 Personel
HİZMET ALIMI: SEKRETER:16, GÜVENLİK: 10, YEMEKHANE:5 , HİZMETLİ:22
İLÇEMİZDE EMNİYET TEŞKİLATI
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe Emniyet Müdürlüğünde: 1 İlçe Emniyet Müdürü (3. Sınıf Emniyet
Müdürü), Polis Merkezi Amirliğinde 1 Başpolis Memuru, 26 Polis Memuru, Toplam: 27,
Asayiş, EKKM, Çocuk Büro Amirliği ve MOBESE’de 1 Komiser, 14 Polis Memuru,
Toplam: 15, TEM – Güvenlik Büro Amirliği’nde 2 Polis Memuru, B.T.İ. ve Eğitim Büro
Amirliği’nde 1 Polis Memuru, Personel Büro Amirliği’nde 1 Polis Memuru, Lojistik-Bilgi
İşlem Büro Amirliği’nde 2 Polis Memuru, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nde 8
Polis Memuru, Patlayıcı Maddeler ve Pasaport Büro Amirliği’nde 2 Polis Memuru, İdari
ve Evrak Arşiv Büro Amirliği’nde 1 Polis Memuru ve 2 Tek.Yrd. ile Toplam: 3 olmak
üzere Genel Toplam: 62 personel mevcuttur. İlçe Emniyet Müdürlüğünde 5 adet
hizmete tahsisli araç bulunmaktadır. İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet binasının
üstünde 6 adet lojman bulunmaktadır.

(GENEL BİLGİLER) KURULUŞ
Çayeli ilçe Emniyet Amirliği, Bakanlar Kurulunun
27.01.1989 tarihli kararı ve 07.03.1989 tarihli Bakanlık Olur’u ile İlçe
Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 25.09.2002 tarihli Bakanlık
Olur’u ve 12.06.2002 tarihli Valilik Olur’u ile Çayeli Polis Merkezi
Amirliği kurulmuştur. Sorumluluk Bölgemizde 1 Eğitim Fakültesi, 5
İlkokul, 3 Ortaokul, 1 İlk ve Ortaokul, 3 Meslek Lisesi, 2 Anadolu
Lisesi, 1 Düz Lise ve 2 Anaokulu bulunmaktadır.
İLÇEMİZDE ASAYİŞ VE GÜVENLİK OLAYLARI
Emniyet Bölgesinde Açılması İzne Bağlı olan Umumu açık İşyerleri
SIRA İŞ YERİ ADI
NO
ADET
1
KIRAATHANE
25
2
İÇKİLİ LOKANTA
1
3
ÇAY BAHÇESİ
3
4
ATARİ SALONU
4
5
OTEL
6
6
PANSİYON
2
7
İNTERNET KAFE
11
8
ÇAY OCAĞI
35
9
AV BAYİİ
2
İLÇEMİZDE JANDARMA TEŞKİLATI
 İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI

İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde;
1
Subay, 6 Astsubay, 10 Uzman Jandarma Çavuş, 17
Erbaş / Er görev yapmaktadır. Hizmete tahsisli 7 araç
bulunmaktadır. Komutanlık binası 1962 yılında
yapılmış olup lojmanı bulunmamaktadır. Mevcut
Komutanlık binası ve 8 daireli lojman binası
Haziran 2013 yılında hizmete girmiştir. İlçe Jandarma
Komutanlığının görev alanında 2 belde,17 Mahalle 54
köy bulunmaktadır. Sorumluluk bölgesinde 24
kahvehane ve çay ocağı, 1 İnternet Kafe Mevcuttur.

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 KÖYDES PROJESİ YATIRIMLARI

KÖYDES Projesi kapsamında 2007-2013 yılları
arasında ilçemize gönderilen toplam 13.147.390,76 TL
ödenekle; 140.180 m beton, 6.900 m asfalt yol, 3 adet
köprü, 46 adet menfez ve 245 adet istinat duvarı ile 53
köyün içme suyu tesisleri yapılmıştır.
YILI
2014
YOL PROJESİ
SU PROJESİ
ASIL İŞ
EK İŞ
60
-
TOPLAM ASIL İŞ
61
4
ÖDENE
N
MİKTA
R
EK İŞ
TOPLAM
4
2.063.543
.95
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
2013 YILI
MİKTAR
TUTAR
(TL)
BETON
YOL-Km
2,90 Km
443,968.12-TL
ASFALT
YOL-Km
00
0.00
YOL
TESFİYES
İ-Km
3.80 Km
93,815.90-TL
HAM YOL
-Km
00
0.00
KÖPRÜ
(Adet)
MENFEZ
(Adet)
DUVAR
(Adet)
İÇME
SUYU
TESİSİ(Ad
et)
GENEL
TOPLAM
00
0.00
9 Adet
80,491.56-TL
29 Adet
406,265.70-TL
19 Adet 1.039.002,67-TL
2.063.543.95-TL
BÜTÇE VE KESİN HESAP TABLOSU
YILI
2013
2014
YILI
2013
2014
2014 Yılı KOYDES
ÖDENEĞİ
BÜTÇE GELİR
TAHMİNİ
4,000,000,00-
GERÇEKLEŞEN
GELİR
7,090,256.00
GERÇEKLEŞME
ORANI %
177.26
BÜTÇE GİDER
TAHMİNİ
4,000,000.004.321.000,00-
GERÇEKLEŞEN
GİDER
4,181,958.22
GERÇEKLEŞME
ORANI %
104.55
4.321.000,00-
1.447.454,00-
İLÇEMİZDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA
YARDIM TÜRÜ
KİŞİ
SAYISI
MİKTARI (TL)
ŞARTLI EĞİTİM VE SAĞLIK
YARDIMLARI
145
EĞİTİM YARDIMLARI
10
SAĞLIK YARDIMLARI
35
YAKACAK YARDIMLARI
44
AYNİ YARDIMLAR
50
NAKDİ YARDIMLAR
2022 SAYILI KANUNCA ALINAN
MAAŞLAR
435
MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI
19
16.750,00 TL
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA
ÖDENEN MAAŞLAR
108
158.250,00 TL
TOPLAM
1508
1.700.953,36 TL
662
49.315,00 TL
9.050,00 TL
26.250,00 TL
26.845,00 TL
16.190,66 TL
293.550,00 TL
1.104.752,70 TL
İLÇEMİZDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA
 İlçemizde kivi üretimini yaygınlaştırmak için son 5 yıl içerisinde 74 aileye
130 dönümlük kivi bahçesi yapılmış, bu kapsamda toplam 365.120,00 TL’lik
malzeme alınarak vatandaşlara dağıtılmıştır. Bunun yanında örnek teşkil
etmesi açısından 4 adet Yaban Mersini (Likapa), 1 adet Kamelya Çiçeği
Serası ve 4 adet bağımsız Sera Bahçesi tesis edilmiş, ayrıca bir
vatandaşımıza kendisine gelir sağlayabileceği Terzi Dükkanı açılması
sağlanmıştır. Ayrıca eğitime destek kapsamında 350 ilk ve orta öğretim
öğrencisine çalışma odası oluşturmak için hazırladığımız “Evde Ders
Çalışma Ortamında Fırsat Eşitliği” projesi kapsamında her öğrenci için bir
adet çalışma masası, bir adet elbise dolabı, bir adet koltuk ve bir adet
çalışma lambası verilmiştir.
 Ayrıca İlçemizdeki okul ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla da Kaptanpaşa
Köyü’nde 3.244.213,00-TL bedelle 200 yataklı İlköğretim Öğrenci Yurdu
binası yapılmıştır.
İLÇEMİZDE MÜFTÜLÜK FAALİYETLERİ
 İslam
dini inançları, ibadet ve ahlak
esaslarıyla ilgili halkımızın din konusunda
aydınlatılması için İlçemizde faaliyette
bulan merkez ve köylerde 25 Kur’an Kursu,
71 Kur’an Kursu Öğreticisi ( 11 Erkek, 22
Bayan, geçici Erkek 5, geçici bayan 25,
İmam-Hatip görevlendirme ile 8 ), 221 Din
Görevlisi, 1Vaize, 11 Müftülük Personeli ve
Toplam 181 Cami ile hizmet verilmektedir.
YATIRIMLAR
1- HÜKÜMET KONAĞI
İşin Adı
: Çayeli Hükümet Konağı
İhale Tarihi
: 21.10.2013
İhale Bedeli
: 3.967.000-TL.
İşin Süresi
: 450 Gün
Yer Teslim Tarihi
: 20.12.2013
İşin Bitim Tarihi
: 15.03.2015
Arsa Alanı
: 1650 m2
Bodrum Kat Alanı
: 1450 m2
Toplam İnşaat Alanı : 7000m2
Kat Adedi: 1 Bodrum, 1 Zemin ve 4 Normal Kat
olmak üzere
Toplam 6 Kat.
Otopark Adeti
: 21 Araçlık
Asansör Sayısı ve Kapasitesi : 8 Kişilik (640 Kg) 4 Adet 6 Duraklı
Cephe Kaplamaları
: Alaturka Kiremit
Bodrum Kat Tabana Kotu Deniz Seviyesinden İtibaren+2.50 MT
Kotundadır.
Temel ve Bodrum Kat Bohçalama Su ve Isı Yalımı Yapılacaktır.
2- EĞİTİM YATIRIMLARI (2014 YILI)
A- Yapım İşleri:
1- 9 Mart İlkokulu İnşaatı. ( Okul binası yıkılarak aynı arsa üzerinde
yeni okul binası yapımı 2014 yılı Rize İl Yapım Programı kapsamında inşa
edilecektir. Okul binasının projesi tamamlanmış, ihale öncesi hazırlık süreci
devam etmektedir. 2014 Eylül veya Ekim aylarında inşaatın başlaması tahmin
ediliyor. Yapım süreci Rize İl Özel İdaresi tarafından yürütülmektedir.)
B- Onarım İşleri:
1- 2014 yılı için ilçemiz okullarının küçük onarımları için
Bakanlığımızca 150.000 bin Tl., İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de 250.000 TL.
İlçemiz Özel İdaresine aktarılmıştır. Bu ödeneklerin 175.000-TL’si İlçe Köylere
Hizmet Götürme Birliği tarafından, geriye kalanı ise İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş ve aşağıdaki okulların bu kapsamda
onarımları devam etmektedir.
Kaptanpaşa YBO, Kaptanoğlu İlkokulu, Büyükköy Ortaokulu, Beyazsu
Ortaokulu, Hasan Yılmaz İlkokulu, Merkez Anaokulu, Atatürk Ortaokulu,
İshakoğlu İlkokulu, Yamantürk Ortaokulu, Yamaç Ortaokulu, İshakoğlu İmamHatip Ortaokulu, Madenli Ortaokulu ve Barbaros Endüstri Meslek Lisesi.
2- İlçemiz İMKB Fen Lisesine Bakanlığımızca tahsis edilen 500.000TL.
Ödenek, İl Özel İdaresince ihale yapılmış olup, okulun onarımı devam
etmektedir.
3- KREDİ VE YURTLAR KURUMU
Mülkiyeti Kredi ve Yurtlar
Kurumuna
ait
İlçemiz
Adalar
Mahallesi’ndeki 30.995 m2 yüzölçümlü
arsa üzerine, 500 kişilik yurt yapımı
2014 YILI yatırım programına alınmıştır.
(Mevzi İmar Plan Tadilatı Çayeli
Belediye Başkanlığı’nca yapıldıktan
sonra işe başlanılacaktır.)
4- HESLER ÇAYELİ HES PROJELERİ BİLGİ NOTU
1
Lisans Sahibi
Çiğdemli HES
(Atabey Koçoğlu
2
3
Uzundere II HES Uzundere I HES
ÇataldereI, II
Elektrik Üretim) (Atabey-Koçoğlu
Elektrik Üretim
4
Melikom
Karadeniz
Elektrik Üretim
Elektrik Üretim
A.Ş.
A.ş.
A.Ş.)
Üretim
Kapasitesi
6 Megawatt
21 Megawatt
60 Megawatt
7,5 Megawatt
2015
2014
2010 Mayıs
2015 Ağustos
Şükrü
Şükrü
Abdullah
Muhammet
KOÇOĞLU
KOÇOĞLU
TİVNİKLİ
ŞERİTOĞLU
İbrahim
İbrahim
Fatih
Kenan KARAL
ERDOĞAN
ERDOĞAN
KABAOĞLU
0 312 4391468
0 312 4391468
0 216 5442400
0 464 5330024
0464 5564138
0464 5564138
0 532 2502368
0 553 4105127
0 533 8116542
0 533 8116542
0 464 5564044
9 Kişi
20 Kişi
17 Kişi
Üretime
Geçtiği/Geçeceği
Tarih
Yetkili Kişi
Yetkili İrtibat
İstihdam
35 Kişi
İLÇEMİZ ŞAİRLER MAHALLESİ’NDE 14 ADET
AFET KONUTU ALTYAPI İNŞAATI
Şairler Mahallesinde 2013 yılında 457.621,55-TL.
bedelle kamulaştırılan taşınmaz üzerinde yapılacak olan
çift daireli 7 katlı (Toplam 14 Daire) betonarme inşaatının
zemin etüt çalışmaları tamamlanmış olup, uygulama
projeleri için ihale hazırlıkları tamamlanmıştır.
Afet kontları Çayeli İlçesi muhtelif köylerinde
2005, 2006 ve 2011 yıllarında meydana gelen afetlerden
hak sahibi olan afetzede için kalıcı konut olarak
yapılacaktır.
Proje ödeneğin tamamı Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 2013 yılı yatırım
programında mevcut olup ödenek ve yapım ile ilgili
herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
ÇAYELİ İLÇESİ ESKİPAZAR MAHALLESİ 1407 ADA, 1 NOLU
PARSELDE YAPILACAK OLAN 14 ADET AFET KONUTUNA
YERLEŞTİRİLECEK AFETZEDE HAK SAHİPLERİ İSİM LİSTESİ
S.
N
O
İLÇESİ
KÖY/MAH.
AFET
TARİHİ
KONUT
SAYISI
AFETZEDE ADI SOYADI
1
ÇAYELİ
ÇEŞMELİ
01.07.2006
3
Ali UZUN (Talip)
Süleyman UZUN (Talip)
Mustafa GÜLTEKİN (Şevki)
2
“
MUSADAĞI
21.08.2005
3
İslam OKUR (Fevzi)
Arif OKUR (Mehmet)
Sefer OKUR (Mehmet)
3
“
YAMAÇ
21.08.2005
1
Memiş ÇAKIR (İsmail)
AÇIKLAMA
Hak
sahiplerinin
yer seçimi
protokolleri
düzenlenerek
16.madde
onayları
alınmıştır.
Hak
sahiplerinin
yer seçimi
protokolleri
düzenlenerek
16.madde
onayları
alınmıştır.
Hak
sahiplerinin
yer seçimi
protokolleri
düzenlenerek
16.madde
onayları
alınmıştır.
AFET KONUTU İSİM LİSTESİ DEVAMI
4
“
YENİTEPE
2006
4
5
“
YENİHİSAR
24.09.2011
1
6
PAZAR
ŞENDERE
24.09.2011
2
TOPLAM
14
Muhammet YILMAZ (Salih)
Muharrem YILMAZ (Ahmet)
Hakkı YILMAZ (Ahmet)
Nedim YILMAZ (Ahmet)
Ahmet Ali YILMAZ (Ahmet)
Yaşar YILMAZ (Mehmet)
Mustafa YILMAZ (Mehmet)
Mehmet Ali ŞİMŞEK
(İbrahim)
Nuri ŞENLİOĞLU (Dursun)
Müşt
Ali ŞENLİOĞLU (Dursun)
Müşt
Recai ŞANLI (İsmail)
Hak
sahiplerinin
yer seçimi
protokolleri
düzenlenere
k 16.madde
onayları
alınmıştır.
Afetzedeleri
n yer seçimi
işlemleri
devam
etmektedir.
5-BUZLUPINAR AHŞAP KÖPRÜSÜNÜN
RESTORASYONU

21,80 m uzunluğunda Rize İli, Çayeli İlçesi Tarihi Buzlupınar
Ahşap Köprüsünün Restorasyonu Uygulama işi ihalesi
27\08\2013 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzce yapılmış olup,
798.000,00 TL ihale bedeli ile Zülfikar HALİFEOĞLU uhdesinde
kalarak sözleşmesi 23\09\2013 tarihinde imzalanmıştır.
27\09\2013 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara
başlanmıştır.

2013 yılında Buzlupınar Ahşap Köprüsü için ahşap malzeme
temin edilmiştir. 2014 yılında ise ahşap malzemenin acı suyunu
çıkarmak; ahşapta çatlama, dönme olmaması için emprenye
ediliyor aynı zamanda, yol tarafındaki kenar ayak açılarak
mevcut durumu tespit edilmiş olup revize proje çalışmalarına
başlanmıştır.
SORUNLAR
 1- R.T.E Üniversitesi (Çayeli) Eğitim Fakültesi’nin öğrenci yurdu binası
yapımı için kamulaştırılan arazide yurt binası yapımının gerçekleştirilmesi.
 2- R.T.E Üniversitesi’nce İlçemizdeki Eğitim Fakültesi’ne yeni bölümler
açılabilmesi için tahsis edilen Merkez Atatürk İlköğretim Okulu geçici olarak
Halk eğitim Merkezi binasında eğitim görmektedir, söz konusu okulun
öğrencilerini alabilecek 40 derslikli yeni bir ilköğretim okulu yapılması.
 3-1978 yılında yapılmış olan mevcut 250 seyirci kapasiteli Kapalı Spor
Salonu son derece yetersiz olduğundan en az 1500 seyirci kapasiteli yeni bir
kapalı spor salonu yapılması.
 4- Yeni bir Anaokulu yapılması.
 5- 1979 Yılında yapılan ve yetersiz olan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet
binasının yerine yeterli büyüklükte yeni bir hizmet binasının yapılması.
 6- Bir bölümü İlçe Halk Kütüphanesi olan binanın yıkım kararı olduğu için
yeni bir Halk Kütüphanesi binası yapılması.
ÖNERİLER
İlçemizin Eğitim, Sağlık, Sosyal, Kültürel,Turizm ve Ulaşımda
gelişiminin devamı için kaynak ihtiyaçlarının tedarikine devam
edilmelidir.

similar documents