Stockholm_Bypass_Grontmij

Report
Samgranskning med
Bentley Navigator
Förbifart Stockholm
9 November 2012
Santhosh Tirunagaru
Roman Hassas
Agenda
•
•
•
•
•
Kort om Grontmij
Förbifart Stockholm
Trafikplats Kungens Kurva
Arbetsflöde
Modeller
•
Live demo
Sammanslagning till i-model
Packetering
Granskning och navigering
Om Grontmij
•
Namnet Grontmij kommer från bokstäverna i de nederländska orden för
markförbättring och återvinningsföretag, Grondverbetering och
ontginningmaatschappij. Grontmij har en historia som sträcker sig tillbaka
till 1915, när verksamheten fokuserade på just dessa teknikområden.
•
Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad,
projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 9 000 medarbetare är
Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är
rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter.
•
•
•
Globalt : 9000 medarbetare
Sverige : 800 konsulter (ca 100 st jobbar med Förbifart Stockholm)
Stockholmskontoret ligger i Liljeholmen
Förbifart Stockholm
Längd:
Drygt 21 km
Tunnel:
Drygt 18 km
Restid:
Ca 15 min
Antal körfält:
Tre i vardera riktning
Trafikplatser:
6
Trafik 2035:
140 000 fordon/dygn
Byggstart:
Tidigast år 2012
Byggtid:
8-10 år
Förbifart Stockholm
•
Förbifart Stockholms tunnelprofil med ramper upp till trafikplatserna på
Lovö och Vinsta. Obs att profilen inte är proportionerlig
Trafikplats Kungens Kurva(FSK01)
Organisation
Beställare:
Trafikverket
Konsultuppdrag FSK01
Konsulter:
Grontmij & Golder
Andra konsultuppdrag
Konsulter:
ÅF & URS
Trafikplats Kungens Kurva(FSK01)
Före
Efter
Arbetsflöde
Använda programvaror och format - samgranskningsmodell
Programvaror:
ProjectWise
Navigator
i-model Composer
MicroStation
AutoCAD
Format:
DGN (V8)
DWG (2010)
PDF (3D-export, länkar)
Bilder (Tiff, Jpeg, ….)
Arbetsflöde
Arbetsflödesmatris ProjectWise
•
Projektör skapar och arbetar i Status 01
(filen syns enbart för projektören)
•
När projektören har granskat och vill dela med
sig fil så skickas filen till Status 02
(filen syns för egna teknikområdet)
•
Teknikansvarig granskar och skickar vidare fil
till Status 03
(filen syns för egna teknikområdet)
•
Funktionsansvarig granskar och skickar vidare
fil till Status 04
Filen är låst och tilldelad för alla teknikområden
Även denna fil som används vid samgranskning
Arbetsflöde
Använda programvaror och format - samgranskningsmodell
MicroStation
•
•
•
•
i-model Composer
Navigator
OVERLAY
referenser
sektioner
vyer
länkar
3D-Modeller
Användning
Hur används modellen?
Intern projekteringsarbete:
Visuella kontroller (rutter)
Kollisionskontroller
Snitt och sektioner
Acceptans och godkännande
Modellen skickas till beställare för granskning, acceptans samt
godkännande
Förfrågningsunderlag (FU)
Modellen kommer att ingå som handling i FU
• Tack!
Kontakt & Frågor
• [email protected][email protected]

similar documents