Den gode ansøgning - rh-kollokvier.dk Website > Hjem

Report
Den gode ansøgning
Julie Christine Gaardbo
Læge, ph.d-stud., medlem af FYF og FU
Jens Lundgren
Professor, medlem af FU
Allerførst
• Læs opslaget grundigt igennem
• Målret din ansøgning til opslag og modtager
• Send den information, der bliver bedt om
– hverken mere eller mindre
• Hold dig indenfor de givne rammer
• Overskuelighed
• Husk at du skal charmere bedømmeren
– ikke irritere ham
Sæt dig i bedømmerens sted!
• Mange ansøgninger at læse igennem
• Emnet ikke nødvendigvis indenfor
vedkommendes kernekompetence område
• Fokus er på det ELITÆRE
• Konkurrencen er hård
– Mange flere ansøgninger end hvad der er penge til
– Alle områder i en ansøgning skal være ”kompetitive”
• En god ide men et dårligt design = afslag
• En god ide og godt design der ikke kan gennemføres = afslag
• etc
Elementer i en god ansøgning
• Ansøger
• Vejleder/miljø
• Projektet: relevans, originalitet, videnskabelig
”robusthed” og gennemførlighed
Ansøger
• Forskningserfaring
– Publiceret arbejde, optimalt indenfor emnet
– Orale præsentationer/postere
– Erfaring med metoden
• Anden relevant erfaring
• Ryd op i dit CV – hav evt. forskellige versioner
og overvej relevansen af oplysninger
Vejleder/miljø
• God og erfaren vejleder øger sandsynligheden for
at projektet resulterer i en spændende
publikation i et tidsskrift med høj impact factor
• Vejleders anbefaling
• Et relevant miljø og gode samarbejdsrelationer
højner niveauet og øger tilliden
• Når du skal stå på egne fødder
Transition fra yngre til erfaren forsker
• En nødvendig proces som skal ske på det rigtige
tidspunkt – ikke som følge af en konflikt
• Udfordring for både den yngre forsker og for
vejlederen
• Vanskeligt at i talesætte
• Kommer til udtryk sort på hvidt i en ansøgning
Det gode projekt
• Innovativt
• Hypotese-drevet
– Hvad tror du, du kan vise ?
– Deskriptive analyser sjældent spændende
• Kan være nødvendig for at kunne formulere et
spændende projekt
• Veldesignet
• Gennemførligt
Innovativt projekt
• Innovationspotentiale
• Beskrivelse i ansøgning
– Område beskrives så bedømmer forstår
problemstillingen
• Understreg hvad der er udestående og derfor relevant
at forske videre i
• Ikke en review artikel
– lange forklaringer om ”alt muligt” viser ikke godt overblik
• Rationale for formål og hypotese skal stå ”knivskarpt”
Forskel på innovation vs ”me-to”
• Innovativt
– Forskningsspørgsmålet er ikke adresseret tidligere
• ”me-to”
– Litteraturen har et eller flere eksempler på
forskning der omhandler det samme emne.
• Hvorfor laver du så et ekstra studie ?
Formål og hypotese
• Formål
– Hvad ønsker du at undersøge?
• Overordnet formål – gerne formuleret som et spørgsmål
– Ikke mange detaljerede delformål
– En artikel handler typisk om et formål og en hypotese
– Hvad forventer du at svaret på spørgsmålet er ?
• Er dette spørgsmål testbart ?
• Hvorledes beskrives i design delen – husk sammenhængen
• Beskrivelse i ansøgning
– Selvstændigt afsnit
Hypotese og formål – et eksempel
Forsøgsdesign (1)
• Beskrivelse i ansøgning
– Selvstændigt og velstruktureret afsnit
• Grad af planlægning skinner igennem her
– ”beviset er i detaljen”
• Overordnet: forklar hvorledes primære hypotese afklares – de
kritiske punkter er
– Forskningsmetode
• Rationale for valget, og hvordan du detaljeret bruger
metoden
• Valg af endemål
– Klinisk sygdom ? Kan den undersøgte kohorte afskilles i dem der
udvikler og dem der ikke udvikler sygdommen
– Paraklinisk variabel
» Klinisk relevans ?
• Prognostisk markør
• Surrogat markør
» Metodens målesikkerhed – opbevaring af biologisk materiale
Forsøgsdesign (2)
• Styrkeberegning
– Effektstørrelse (forventet effekt af intervention eller forskel
grupper imellem)
• hvilken minimum ønsker du ikke at overse
• risiko for type I og type II fejl !!!
– Samle size regning tager udgangspunkt i
• hyppighed af endemålet
– overbevis bedømmeren om at disse hyppigheder er rimelige og
sandsynlige
– Foreløbige opgørelsen eller fra litteraturen
• Målesikkerhed for laboratoriebaserede endemål (SD)
– Rationaliser forventet lost-to-follow-up rate og dette
indflydelse på sample size
– Afslut med konklusion
• på baggrund af ovenstående skal xx patienter indgå i
undersøgelsen
Design: et eksempel
Sample size description (1)
Sample size description (1)
Gennemførlighed
• Er det antal patienter tilgængelige der skal
til for at afklare hypotesen ?
• Hvor lang tid vil inklusionen tage ?
• Er de ansøgte midler tilstrækkelige til at
understøtte færdiggørelsen ?
– Et 1 årigt intro stipendiat til et flerårigt studie
Andre gode råd
• KORREKTUR – stavefejl, slåfejl, manglende nutids r’er etc.
gør ikke det forskningsmæssige indhold dårligere – men
det sender et skødesløst signal til modtager – og det er
ofte marginaler der skiller fårene fra bukkene
• TIDSPLAN
• BUDGET
• ANBEFALING
• Få evt. en udenforstående til at gennemlæse ansøgningen

similar documents