Præsentation af Akademiet - Unge Talenter Region Syd

Report
Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge?
• Et akademisk bredt talentprogram med
aktiviteter, der handler om både humaniora,
business, teknik samt natur-, sund- og
samfundsvidenskab.
• Eksklusive workshops, foredrag,
universitetsbesøg og erhvervsbesøg på et højere
niveau end gymnasiet.
• Et 2-årigt talentprogram, som fagligt dygtige og
motiverede elever fra gymnasiet kan deltage i
fra midten af 1.g til midten af 3. g.
AKADEMIET ifølge deltagerne…
Mere end 430 engagerede og glade
deltagere fordelt på 2 årgange og 2
satellitter er pt. i Akademiet Region Syd.
Hvorfor et AKADEMI For Talentfulde Unge?
• Fordi der i snit sidder 2-3 talentfulde elever i hver
klasse, der har brug for ekstra udfordringer.
• Fordi talentfulde elever fortjener at udfolde
deres fulde potentiale.
• Fordi talentfulde elever har brug for at møde
andre motiverede vidensentusiaster.
• Fordi talent smitter!
Hvordan ser et AKADEMI-forløb ud?
Efterår
Ansøgning
&
Optagelse
Akademisk
Formidling
Forår
Akademis
k
Tænkning
& Metode
Akademisk
Fordybelse
3.g.
(Evt. Sommercamp)
2.g.
Sommercamp
1. g.
Akademisk Arbejde
Diplom-overrækkelse
Lidt flere detaljer…
1. semester
Akademiske Tankegang & Metode
Seminar A
Akademisk Talent
Seminar B
Akademisk Tankegang & Etik
Seminar C1
Akademisk Metode – fakultetsbesøg v/SDU
Seminar C2
Akademisk Metode – fakultetsbesøg v/SDU
Lidt flere detaljer…
2. semester
Akademiske Formidling
Seminar D
Den Mundtlige Formidlings Kunst
Seminar E
Talekunsten
Seminar F
Formidlingsbesøg i erhvervslivet
Seminar G
Videnskab Ud Over Rampen
Endnu flere detaljer…
3. semester
Akademiske Fordybelse
Seminar H
Studier & Udlandet
Seminar I1
Innovation
Seminar I2
Idéudvikling
Seminar J
Informationssøgning
De sidste detaljer…
4. semester
Akademisk Arbejde
Seminar K
Ledelse & Teams
Seminar L
Mentorship
Seminar M
Skriv som en Akademiker
Seminar N
Akademisk Arbejde i Praksis
Frivillige Aktiviteter
• Flere foredrag og
workshops indenfor
alle fagretninger
• Kulturarrangementer
• Virksomheds- &
universitetsbesøg
• Og meget mere…
Det giver AKADEMIET dig…
Afholdelse af aktiviteter
• Der er 4 obligatoriske seminarer pr. semester – dvs.
deltagerne skal møde op ca. 1 gang om måneden.
• Desuden er der et stort katalog af valgfrie aktiviteter, som
deltagerne selv vælger til hvis de har tid og lyst.
• Der er 1 obligatorisk sommercamp i løbet af det samlede
AKADEMI-forløb.
• De forskellige aktiviteter afholdes rundt om på de
deltagende gymnasier i de 2 satellitter samt på
videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder
m.m. på tværs af regionen.
• Aktiviteterne ligger som regel på hverdage udenfor
skoletiden, men en enkelt gang imellem er der også
heldagsaktiviteter (skoledage og lørdage).
Den Sociale Dimension
•
•
•
Netværk af ligesindede
Sommercamp
Mentorordning
Er AKADEMIET noget for dig?
• Ja, for jeg kan lide at udfordre mig selv fagligt og lære
nyt på et højere, tværfagligt niveau.
• Ja, for jeg har lyst til at møde andre på min egen alder,
der også er engagerede, motiverede og har lyst til at
yde en særlig indsats.
• Ja, for jeg vil udvide min horisont.
• Ja, for jeg vil gerne have indgående kenskab til
forskellige uddannelser og akademiske jobs.
En AKADEMI-elev er karakteriseret ved:
• Faglig nysgerrighed og motivation.
• Selvstændighed og personligt overskud.
• Bred faglig dygtighed og akademisk talent.
• Kreative evner og kritisk sans.
• Åbenhed overfor nye og forskellige vidensområder.
• Villighed til at deltage i AKADEMIETs aktiviteter
uden for, og enkelte gang i, skoletiden.
• Indstillet på at deltage i en akademisk camp i
sommerferien.
• Klar over at deltagelse forpligter!!
Interesseret? Sådan gør du…
•
Fortæl din talentkoordinator, din lærer eller rektor
at du ønsker at deltage i AKADEMIET.
•
Få dine forældres tilladelse.
•
Skriv en motiveret ansøgning, hvor du begrunder dit
ønske for at deltage i AKADEMIET. Ansøgningen
afleveres til din talentkoordinator eller rektor, som
beslutter om du bliver indstillet til AKADEMIET.
Gymnasiet skal indstille dig til AKADEMIET senest 1.
december 2014.
•
Du får svar på, om du er optaget på AKADEMIET
inden jul.
•
Første seminar ligger i slutningen af januar.

similar documents