til implementering af ændringer i egen organisation

Report
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Hvorfor benchmarking/evaluering
Er der nogen, der ved, hvorfor vi laver benchmarking/evaluering?
- og hvad formålet er?
1
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Hvad er implementering?
Implementering handler om forankring af forandring
Forankring af forandring handler om ejerskab
- hvordan skaber vi det?
2
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Undersøgelse/forandring skaber modstand (grundvilkår)
- generel modvilje mod de mange evalueringer og undersøgelser
- gør vi ikke vores arbejde godt nok?
- modstand både fra medarbejdere og fra ledere
- målinger stjæler tid, skaber konflikter og giver psykisk pres
- giver det mening i et større perspektiv?
3
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Modstanden har forskellige ansigter:
Eksempel med DISC persontyperne:
DISC værktøjerne
Ørn
Dominans
Papegøje
Indflydelse
Due
Stabilitet
Ugle
Kompetence
Adizes
Producent
Entreprenør
Integrator
Administrator
FORM fra DGI
Resultatorienteret
Fornyer
Medmenneske
Ordensmenneske
4
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Udfordringer for ledere og mellemledere:
Hvad skal resultaterne af en undersøgelse bruges til:
- sætte en udviklingsproces i gang for at få et bedre resultat?
- skabe sammenhold i et team om et bestemt mål?
- træffe en ledelsesbeslutning i forlængelse af resultatet?
(styrke/lukke/ændre)
5
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Overvejelser for ledere og mellemledere - 1:
Er du selv ørn/resultatorienteret, så tænk over:
- at respektere andres tempo (hav tålmodighed)
- at forklare hvorfor det her er vigtigt for alle
6
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Overvejelser for ledere og mellemledere - 2:
Er du selv papegøje/fornyer, så tænk over:
- at have nogen med, der styrer detaljerne
- at få de andre ledere og alle medarbejdere med på dine ideer
7
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Overvejelser for ledere og mellemledere - 3:
Er du selv due/medmenneske, så tænk over:
- at selvom vi har det godt sammen, er vi ikke nødvendigvis
effektive (og lad så være med at tage det så nært)
- at du markerer, hvad du står for og nogle gange må skære
igennem
8
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Overvejelser for ledere og mellemledere - 4:
Er du selv ugle/ordensmenneske, så tænk over:
- at du ikke stopper ideerne, fordi de kommer udefra
(lad være med at være så skeptisk)
- at involvere medarbejdere, der tænker anderledes end dig selv
9
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Lederens særlige udfordringer:
- at styre efter mål
- at skabe resultater
- at holde overblik
- at have et kompetent og tilfreds personale, der laver det de skal
10
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Hvad skal implementeres?
A. En ledelses/politisk beslutning?
B. En beslutning medarbejderne har været involveret i?
- kan afgøre graden af succes!
11
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Et eksempel:
Ledelsen har besluttet, at
alle medarbejdere fra den 15. juli
skal gå i røde polo trøjer med
en tekst, der fortæller brugerne om bibliotekets værdier
12
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Et eksempel - fortsat:
Medarbejderne er delt:
- en gruppe gør præcis som beskrevet
- en anden gruppe brokker sig over det til ledelsen
- en tredje gruppe brokker sig internt, men ikke til ledelsen
- en fjerde gruppe nægter at bære de røde polo trøjer eller tager en
skjorte eller trøje over
Hvor stor er hver gruppe cirka?
13
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
At komme på dagsordenen:
- det kommer ikke på dagsordenen af sig selv
- lav et kort resumé, så alle ikke skal læse alt
- find nøgletal, undrende tal - eller vend resultatet på hovedet
- sammenlign resultaterne med andre, med andet eller med mål
14
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Skab rum for refleksion og undren i teams:
- brug dialog
- tag det op på et internt møde
- lav en udviklings seance
- brug TUS
15
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Gør det ved at stille detektiv spørgsmål:
- hvad er der svaret?
- hvad er konklusionen på undersøgelsen?
- hvad er det vigtigste/mest interessante for os ved undersøgelsen?
16
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Gør det ved at stille ”videnskabelige” spørgsmål:
- hvad overrasker og hvad er helt som vi havde regnet med?
- hvad tænker dem, der har svaret, når de svarer?
- kan der være bestemte oplevelse, der har ført til bestemte svar?
- hvordan forklarer vi, at der bliver svaret sådan i spørgsmål x?
- hvad betyder det for os?
17
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Gør det ved at stille udfordrende spørgsmål:
- hvis vi vil leve op til vores målsætning om y, hvad betyder så
svarene i undersøgelsen?
- hvis vi mødes igen om 2 måneder og vi har gjort noget ved
spørgsmål z, hvad har vi så gjort?
18
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Gør det ved at stille fremadrettede spørgsmål:
- hvad kan vi rent faktisk nemt gøre noget ved?
- hvad vil være det mest spændende/udfordrende at arbejde med?
19
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Gør det ved at stille konkluderende spørgsmål:
- hvad vælger vi at gøre noget ved?
- hvem gør det, hvornår og med hvilket formål?
20
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Lidt tips og tricks:
- teams fortæller om deres erfaringer - og inspirerer hinanden
- ledere: vis interesse og følg med i processen
- mellemlederne: tag ansvar for at teamet arbejder med målene og
følg op. Grib ind hvis det går den forkerte vej
Konklusion: Skab rum for refleksion - husk, det tager tid!
21
Værktøjer/tips og tricks
- til implementering af ændringer i egen organisation
Udfordring - hvordan kan man skabe rum for refleksion:
Ledelsen har besluttet, at
alle medarbejdere fra den 15. juli
skal gå i røde polo trøjer med
en tekst, der fortæller brugerne om bibliotekets værdier
Stil detektiv spørgsmål, videnskabelige spørgsmål, udfordrende
spørgsmål, fremadrettede spørgsmål og konkluderende spørgsmål
22

similar documents