Værktøjer ventilation og køling

Report
Klassificering af
energibesparelser
Beregningsværktøj for
håndværkere og rådgivere
Ventilation
Og køl
Ventilation
Optimering af varme og el
Optimering af
Køl
Ventilation
Anlægstyper
Vi skelner mellem:
• Udsugningsanlæg
• Balanceret ventilation
• Anlæg med køleflade
Beregnes separat
Ventilation
Programmet bygger på følgende princip
• Man indtaster de nuværende forhold
Programmet viser nuværende forbrug
• Herefter indtaster man de data, der ligger til grund
for optimeringsforslaget
Programmet udregner det nye forbrug
Besparelsen udregnes
Før
Forbrug
Optimering
Besparelse
Efter
Forbrug
Ventilation
Besparelsesforslag
1. Reduktion af driftstid
2. Reduktion af indblæsningstemperatur
3. Reduktion af volumenstrømme
4. Etablering af varmegenvinding
5. Udskiftning af ventilator og motor
6. Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)
Ventilation
Nuværende forhold
For at udregne nettovarmebesparelserne
skal man foretage følgende indtastninger:
Luftmængde
Indblæst luftmængde
Udsuget luftmængde
Temperaturforhold
Indblæsningstemperatur
Udsugningstemperatur
Varmeveksler
Type af varmeveksler
Temperaturvirkningsgrad
Driftstid
Start
Stop
Antal dage
Programmet udregner nu varmeforbruget
Ventilation
Reduktion af driftstid
8.760 timer/år => 3.380 timer / år
Besparelse:
171.294 kWh / år
Ventilation
Reduktion af indblæsningstemperatur
Sænkning af inblæsningstemperatur til 18 0C
Besparelse: 96.277 kWh/år
Ventilation
Indblæsnings- og udsugningstemperatur
Indblæsningstemperatur
Udsugningstemperatur
Ventilation
Reduktion af volumenstrømme
Ventilation
Målinger
• Luftmængde
Indblæsningstemperatur
Luftmængde
Luftmængde
udsugning
Luftmængde
indblæsning
Udsugningstemperatur
Ventilation
Etablering af varmegenvinding
•
•
Etablering af krydsveksler
Besparelse: 427.645 kWh/år
Ventilation
Energiforbrug til indblæsning
Ventilation
Målinger
Varmevekslere
Temperaturvirkningsgrad = (4 – 3) / (1 – 2)
Indblæsningstemperatur
4
2
3
1
Udsugningstemperatur
Ventilation
Effektivt udstyr
• Sparemotor og Spareventilator
Ventilation
Ventilation
Ventilation
Gode råd
•
•
•
•
•
Vær sikker på, at der ikke ventileres mere end nødvendig
Fastsæt indblæsningstemperaturen så lav som muligt
Udsug ved så høj en temperatur som muligt
Anvend varmegenvinding med høj virkningsgrad
Tænk på luftføringsprincippet: Fortrængningsventilation giver
mulighed for lav indblæsningstemperatur og høj
udsugningstemperatur
• Sørg for bedst mulig balance mellem indblæsningsmængde og
udsugningsmængde. Temperaturvirkningsgraden falder ved
mindre udsugningsmængde
Køl
Besparelsesforslag
• Reduktion af driftstid
• Hæve indblæsningstemperaturen
• Hæve kølefladens overfladetemperatur
• Reduktion af volumenstrøm
• Hævning af fordampningstemperatur
• Reduktion af kondenseringstemperatur
• Kombinerede forslag (enkeltforslag vises ikke)
Ventilation
Køl
Varme
Køl
Ventilation
Optimering
Reduktion af volumenstrøm
Indblæsningstemperatur
kølefladens overfladetemperatur
Driftstid

similar documents